reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Sport i turystyka > Finansowanie wiejskich klubów sportowych

Finansowanie wiejskich klubów sportowych

Przepisy regulujące zasady udzielania dotacji m.in. dla klubów sportowych budzą zbyt wiele wątpliwości. Konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania takich dotacji.


PROBLEM

 

Regionalne izby obrachunkowe kwestionowały zasadność udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego, a tym samym zasadność udzielania dotacji klubom sportowym, jako podmiotom realizującym zadania z zakresu sportu kwalifikowanego.

 

MSIT WYJAŚNIA

 

Wydaje się, iż stanowisko regionalnych izb obrachunkowych podyktowane jest orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych, zapadłymi w sprawach związanych z finansowaniem sportu kwalifikowanego. Między innymi zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 lipca 2006 r. (sygn. akt I SA/GI 927/06) art. 2 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym nie może być samodzielną podstawą przyznania dotacji na rzecz klubów sportowych. Przepis ten ma charakter normy ogólnej i nie może być uznany za lex specialis stanowiący odrębną podstawę prawną przyznania dotacji na rzecz klubów sportowych i wyłączający zasady przyznawania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem sportu kwalifikowanego jako takiego nie mieszczą się w zakresie spraw publicznych o zakresie lokalnym i nie stanowią zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, o których mowa w art. 6 i art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Uprawnienia jednostki samorządu terytorialnego w zakresie finansowego wspierania sportu kwalifikowanego zostały ograniczone do - wyraźnie wskazanej w art. 35 i art. 37 ustawy o sporcie kwalifikowanym - możliwości przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, samorząd terytorialny może wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego. Mając na uwadze wyżej przytoczony wyrok, niewątpliwie należy stwierdzić, że przepis art. 2 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym ma charakter normy ogólnej i nie może być rozpatrywany w oderwaniu od innych ustaw odnoszących się do finansowego wspierania podmiotów przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie bowiem z art. 176 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (należy pamiętać, iż działu II tej ustawy nie stosuje się do klubów sportowych będących spółkami). Powołany wyżej wyrok NSA nie powinien mieć odniesienia do całości sportu kwalifikowanego i możliwe jest zaliczenie, w konkretnej sytuacji, przynajmniej niektórych zadań z zakresu sportu kwalifikowanego do zadań należących do sfery zadań własnych gminy. Istota zagadnienia sprowadza się do wykazania, iż dane zadania związane ze wsparciem sportu kwalifikowanego mieszczą się w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz że mieszczą się w zakresie spraw publicznych o zakresie lokalnym i stanowią zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zwłaszcza w zakresie sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży, jak najbardziej zasadne i do obronienia wydaje się stanowisko, że zadania mogą, a nawet powinny, być zaliczane do zadań własnych gminy (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 810).

KW

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama