reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa narodowego ( cz.2)

Ochrona przyrody – dziedzictwa i bogactwa narodowego ( cz.2)

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, to prowadzony od 1992 roku system ochrony przyrody na terenie Unii Europejskiej. W Polsce Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody wprowadzoną w 2004 roku.

Program Natura 2000 ma za zadanie zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ochrona tych obszarów polega na tym by nie pogarszać obecnego stanu tych terenów.

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje :

•    obszary specjalnej  ochrony ptaków (OSO),

•    specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk dziko występujących roślin i zwierząt (SOO),

•    obszary mające znaczenie dla wspólnoty.

Obszary Natura 2000 są wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw UE:

•    Dyrektywy Siedliskowej 79/409/EWG z 21 kwietnia 1979 r.

•    Dyrektywy Ptasiej 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.

Najistotniejsze zapisy tych dyrektyw dotyczą wyznaczania, ustanawiania i funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej.

Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszaru objętego różnymi formami ochrony przyrody określonymi ustawą o ochronie przyrody, albo obszar nie objęty żadną ochroną. Z tego powodu ustawa wprowadza nową formę ochrony przyrody – obszar Natura 2000. Takie rozwiązanie wynika z faktu, że na obszarze Natura 2000 ochronie będą podlegały siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach do dyrektywy, a nie wszystkie składniki przyrody np.: w rezerwacie przyrody. Ponadto Dyrektywa Siedliskowa stanowi, że podejmowane zgodnie z nią działania będą uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne.

Unia Europejska nakazuje ochronę cennych obszarów, ale każde państwo samo decyduje, jakie obszary obejmie Program i w jaki sposób będzie je chronić.

Listę proponowanych obszarów do sieci Natura 2000 Polska musiała przesłać Komisji Europejskiej do dnia akcesji, a więc do 30 kwietnia 2004 r.

Przedstawiona Komisji Europejskiej propozycja Polskiej Sieci Natura 2000 obejmuje jedną piątą obszaru Polski. Wyznaczono ponad 1000 obszarów, które zostały powołane na podstawie rządowej decyzji.

Minister Środowiska określił w postaci rozporządzeń  (z 21 lipca 2004 r.;  16 maja 2005 r.;  27 października 2008 r. ):

•    rodzaj siedlisk przyrodniczych,

•    gatunki roślin i zwierząt, w tym o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000,

•    sposób wyboru liczby gatunków, siedlisk, sposobu ich ochrony oraz powierzchnię obszaru,

•    plany ochrony dla obszaru Natura 2000 na 20 lat,

•    tryb opracowania i zakres planu ochrony ( Rozporządzenia z 30 marca 2005 r.; 17 lutego 2010 r.; 30 marca 2010 r.)

Ministerstwo Środowiska nie tylko przygotowuje przepisy prawne, ale również koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia nadzór nad obszarem, ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochrony, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Plan zadań ochrony powinien zawierać:

•    opis granic obszaru i mapę obszaru,

•    identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony,

•    cele działań ochronnych,

•    określenie zadań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie,

•    wskazanie do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw,

•    wskazanie terminu sporządzenia planu.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama