REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak otrzymać 6000 zł dotacji z programu „Moja woda 2023 r.” [komunikat NFOŚiGW]

Jak otrzymać 6000 zł/na dom dotacji z programu „Moja woda 2023 r.” [komunikat NFOŚiGW]
Jak otrzymać 6000 zł/na dom dotacji z programu „Moja woda 2023 r.” [komunikat NFOŚiGW]
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Cele programu „Moja woda 2023 r.”

Program Moja Woda pomaga chronić polskie zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym (gospodarstwom domowym) dofinansowania na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji.

REKLAMA

Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Więcej o konferencji Anny Moskwy w artykule "6000 zł na zbieranie deszczówki. Moja Woda 2023. Na co dokładnie i kto może dostać dotację?", autor: Paweł Huczko.

Jak działa program „Moja woda”?

NFOŚiGW realizuje program „Moja Woda” we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości z domem jednorodzinnym przekazuje dofinansowanie na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych.

Jak uzyskać 6000 zł dotacji z programu „Moja woda 2023 r.”

W ramach programu „Moja Woda”, do którego 3 sierpnia ruszył nabór, można będzie uzyskać dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Pieniądze z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co można sfinansować z 6000 zł dotacji na zbieranie deszczówki

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń. 

Jak w przeszłości wyglądał program dopłat do "deszczówki"?

REKLAMA

Ogłoszona w 2020 r. pierwsza edycja programu „Moja Woda” cieszyła się ogromną popularnością wśród Polaków. Podobnie było w 2021 r. Pierwszy budżet programu opiewał na 100 mln zł, a na drugą edycję programu MKiŚ skierowało już ponad 136 mln zł.

Ogromne zainteresowanie, z którym spotkały się dwa poprzednie nabory w programie „Moja Woda” było dla nas jednoznacznym sygnałem, że ten projekt należy kontynuować – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. – Uruchamiając trzecią edycję „Mojej Wody”, reagujemy na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem konsekwentnie realizujemy strategiczny cel, jakim jest minimalizowanie skutków suszy w Polsce i racjonalne wykorzystywanie skarbu natury, za który śmiało możemy uważać wodę – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Rząd przeznaczył ze środków krajowych na dwie dotychczasowe edycje programu 236 mln zł. Zrealizowane już inwestycje pozwalają na zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która zostanie wykorzystana przez właścicieli domów jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą i lokalnymi podtopieniami. 

Celem rządowego programu jest zbudowanie 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych i zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.

 

 

 

 

Krok 1. Kosztorys 

REKLAMA

Pierwszym krokiem w procedurze ubiegania się o dotację w ramach programu Nasza Woda 2023 jest oszacowanie kosztów związanych z inwestycją. Często znaczący udział w całkowitej wartości przedsięwzięcia będzie stanowił 1 zbiornika na zbieranie deszczówki. Aby dobrze dopasować odpowiednią pojemność zbiornika, warto skorzystać z dostępnego kalkulatora internetowego, który po wprowadzeniu kilku danych pozwoli określić optymalną wielkość dla konkretnego obiektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych 2 oraz wyborem kompletnego systemu do gromadzenia deszczówki w ogrodzie lub domu i ogrodzie mogą wypełnić i przesłać formularz na adres biuro@mpi.com.pl. Dodatkowo, przydatne będzie dołączenie do wiadomości opinię geotechniczną dotyczącą działki, na której planowana jest inwestycja. Zrozumienie warunków gruntowo-wodnych jest kluczowe dla odpowiedniego dobrania modelu zbiornika retencyjnego oraz systemu odprowadzania wody.

Krok 2. Złożenie wniosku 

Kolejnym krokiem przy ubieganiu się o 3 z programu Nasza Woda 2023 jest złożenie odpowiedniego wniosku. 

Ważne!

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zakończeniu naboru wniosków. Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków.

Aby złożyć taki wniosek należy zarejestrować lub zalogować się (w przypadku osób już zarejestrowanych) na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja. Listę poszczególnych Funduszy wraz z linkiem do portalu beneficjenta można znaleźć na stronie: https://mojawoda.info/wp-content/uploads/2020/07/WFOS%CC%81iGW-kontakty.docx.

Wniosek będzie dostępny do pobrania po zalogowaniu w portalu. Wypełniony wniosek w pliku PDF należy przesłać do WFOŚiGW za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF” w portalu beneficjenta. Następnie należy złożyć wniosek w wersji papierowej w Biurze Podawczym WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z wymaganymi podpisami. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu beneficjenta.

Datą złożenia wniosku jest chwila wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Ważne!

Realizacja przedsięwzięcia, na które chcemy uzyskać dotację nie może zakończyć się przed dniem złożenia wniosku o 4 do WFOŚiGW. 

W przypadku gdy wniosek zawiera nieprawidłowości lub braki wnioskodawca może zostać wezwany przez WFOŚiGW do skorygowania wniosku. Możliwe jest dwukrotne skorygowanie wniosku, na wezwania WFOŚiGW. Wnioskodawca może też składać wyjaśnienia do wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto wnioskodawca może złożyć do WFOŚiGW prośbę o ponowne rozpatrzeniewniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Prośbę taką wnioskodawca musi uzasadnić. 

Ważne

Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego/kolejnego naboru na podstawie nowego wniosku.

Wszelkie czynności prawne podejmowane przez Fundusz w ramach Programu (wezwania, zawiadomienia o rozpatrzeniu wniosków, wyjaśnienia, powiadomienia itp.) dokonywane są albo w formie pisemnej z wykorzystaniem operatora pocztowego albo w szczególnej formie dokonywania czynności prawnych przy użyciu poczty elektronicznej.

Do kosztów kwalifikowanych w programie „Moja Woda” zaliczamy: zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji::

1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),

2) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiornika podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”),

3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),

4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Ważne

Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników objętych dofinansowaniem powinna wynosić 2 m3. Jeśli w ramach przedsięwzięcia wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu w postaci zbiorników retencyjnych, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie musi/muszą znajdować się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia deszczówki o łącznej pojemności min. 2 m3.

Krok 3. Znalezienie wykonawcy 

W dalszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad zatrudnieniem odpowiedniego wykonawcy. Dotyczy to w szczególności większych systemów ze zbiornikiem podziemnym. Ich bazę można znaleźć na stronie https://mpi.com.pl/. Oczywiście zatrudnienie wykonawcy nie jest obowiązkowe. Można podjąć się samodzielnego wykonania instalacji. Ważne jednak, aby we wniosku zaznaczyć, czy za wykonawstwo będzie odpowiedzialna firma zewnętrzna czy sam wnioskujący. Jeśli chcemy zrobić to samodzielnie to przy rozliczaniu dotacji należy złożyć stosowne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie https://mpi.com.pl/.

Krok 4. Podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji 

Jeśli WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzy wniosek o dotację, wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych w złożonym wcześniej wniosku. Zobowiązanie WFOŚiGW do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu przesłania informacji, jeżeli wnioskodawca potwierdzi fakt jej otrzymania. Data potwierdzenia przez wnioskodawcę faktu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowaniu jest datą zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

5. Realizacja inwestycji 

Przedostatnim etapem jest zrealizowanie instalacji. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą firmy wykonawczej. Warto pamiętać, że nie wolno zakończyć realizacji przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW. Po zakończeniu instalacji musi ona pozostawać w użytkowaniu przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia, czyli od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Beneficjenta i wykonawcę, lub od momentu złożenia oświadczenia o samodzielnym wykonaniu instalacji. W tym okresie należy też przechowywać kompletną dokumentację związaną z projektem i eksploatacją instalacji, zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie etapy realizacji powinny zostać udokumentowane za pomocą fotografii.

Ważne

Cały proces inwestycji musi być zakończony w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Krok 6. Rozliczenie dotacji 

Ostatnim krokiem jest rozliczenie dofinansowania. W celu rozliczenia dotacji należy złożyć druk zapotrzebowania na wypłatę środków od WFOŚiGW, wraz z:

 • oryginałami faktur/rachunków i dowodami zapłaty (jeśli nie dokonano płatności gotówką), 
 • kserokopią potwierdzenia odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu, 
 • kserokopią umowy z wykonawcą (jeśli zawarta) oraz 
 • dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji, za które otrzymano dotację z programu "Moja Woda".

Należy to zrobić w terminie do 10 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Niestety, brak dotrzymania tego terminu może skutkować zerwaniem umowy o dofinansowanie.

Ważne

Druk zapotrzebowania na wypłatę środków wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 10 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, w przeciwnym przypadku WFOŚiGW może zerwać umowę o dofinansowanie.

Po pozytywnym rozliczeniu dotacji na podstawie wymienionych dokumentów, środki zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie do 12 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji

 

źródło: Nawet 6 tyś zł w ramach programu Moja Woda 2023. Jak krok po kroku uzyskać dotację, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie Moja Woda

Aby złożyć wniosek w Programie Moja Woda należy założyć  konto na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/. W menu proszę wybrać rejestracja osoby fizyczne, a następnie wypełnić dane w dwóch krokach: krok pierwszy - dane podstawowe,  krok drugi - zaznaczyć wymagane pola ze zgodami. Aby Konto zostało zarejestrowane należy posiadać adres e-mail oraz hasło do Konta ( adres oraz hasło będzie konieczne przy każdym logowaniu do konta.)

 

W jakiej formie muszę złożyć wniosek o dofinansowanie w PP Moja Woda

Wniosek należy złożyć w dwóch formach:

 1. elektronicznej (ostatnia wersja wypełnionego edytowalnego pliku) przez Portal Beneficjenta
 2. podpisanej: tradycyjnie papierowo lub elektronicznie przez ePUAP.

Wersję papierową można złożyć osobiście na dzienniku podawczym lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Wniosek przez ePUAP należy podpisać i złożyć zgodnie z instrukcją https://docs.google.com/document/d/1ORizfIX42tTrW9hIXkm_iDXCspSzzJ5ZOMomFRX2KUw/edit#heading=h.17ej3gve6e 

Wniosek w wersji elektronicznej i podpisanej muszą mieć taką samą sumę kontrolną (suma kontrolna to ciąg znaków znajdujący się  w prawym górnym rogu na każdej stronie wniosku).

Wymagane jest złożenie wniosku w obu formach tj. niepodpisanej i podpisanej. Wnioski, które wpłyną tylko w jednej formie nie będa rozpatrywane. 

O zachowaniu  terminu decyduje data wpływu do Funduszu wniosku w wersji podpisanej (papierowo lub ePUAP) - data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Nie mogę pobrać/wypełnić wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku należy pobrać a następnie otworzyć na swoim dysku w folderze „Pobrane” jako plik PDF. Wniosek nie otwiera się w przeglądarce internetowej. Do otworzenia pliku konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Reader.

 

Czy można sfinansować zadanie już zrealizowane?

Program nie obejmuje zadań już zrealizowanych. Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku w wersji podpisanej do Funduszu. Zadanie może być rozpoczęte - koszty kwalifikowane od 01.01.2023 r.

Czy mogę złożyć kilka wniosków?

Rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek złożony na daną nieruchomość (decyduje kolejność wpływu). Nowy wniosek może być złożony po uprzednim wycofaniu wniosku wcześniejszego. Uwaga: Wówczas liczy się data złożenia nowego wniosku i ona jest brana pod uwagę przy weryfikacji przedsięwzięcia.

Co powinny uwzględniać faktury/rachunki/protokół ?

Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem. Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z pozycją C2 we wniosku. Przykładowy wzór protokołu znajduje się w dokumentach do pobrania.

Czy można zmienić pojemność zbiornika lub zakres rzeczowy inwestycji po złożeniu wniosku?

Beneficjent zobowiązany jest realizować zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Po zaakceptowaniu wniosku i otrzymaniu decyzji, zmiany zakresu rzeczowego wymagają formy pisemnej i muszą być zgodne z Programem i Regulaminem.

Co jeśli poniosę inny koszt niż został wpisany we wniosku?

Jeśli koszt zadania w rzeczywistości wyjdzie większy niż został wpisany we wniosku to większy będzie wkład własny, dotacja nie ulegnie zmianie. W przypadku poniesienia mniejszych wydatków wypłacone zostanie nie więcej niż 80% zakwalifikowanych wydatków. 

Posiadam dom w trakcie budowy, czy kwalifikuję się do wsparcia?

Dofinansowanie w Programie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty tj. najpóźniej do 31.07.2024 r. Oddanie do użytkowania może nastąpić poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę zbiornika na wodę deszczową?

WFOŚiGW w Krakowie nie jest instytucją właściwą do podejmowania decyzji w zakresie zgód/zgłoszeń. Obowiązkiem inwestora jest uzyskanie informacji czy zaplanowana instalacja wymaga zgody lub pozwolenia na budowę. Inwestor składając wniosek oświadcza, że realizowana inwestycja będzie zgodna z prawem dlatego po jego stronie leży skontaktowanie się z odpowiednim organem nadzoru na swoim obszarze.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do używania na rynku polskim ( oświadczenie pozycja F. pkt 3. wniosku).

Kiedy można zakończyć inwestycję?

Po złożeniu podpisanego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie, zadanie można realizować i zakończyć niezależnie od tego, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony. W przypadku gdy ktoś uzależnia realizację inwestycji od przyznania dotacji, można wstrzymać się z realizacją do czasu otrzymania decyzji w sprawie złożonego wniosku. Realizacja musi zakończyć się najpóźniej 30.06.2024 r.

Czy muszę najpierw zrealizować zadanie czy złożyć wniosek? Kiedy następuje wypłata środków?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed lub w trakcie realizacji zadania (inwestycje zakończone nie kwalifikują się do Programu). Na podstawie złożonego wniosku, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia zawarta zostanie umowa (otrzymają Państwo pismo). Na tej podstawie po zakończeniu zadania przedkładają Państwo dokumenty do rozliczenia (faktury/rachunki wraz z potwierdzeniem zapłaty, protokół odbioru/oświadczenie o samodzielnym montażu, dokumentacja fotograficzna z realizacji inwestycji, wniosek o płatność). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów następuje przelanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Jeżeli będę wykonywał montaż sam to czy można zaliczyć do kosztów koszt koparki?

Tak, usługa wynajęcia koparki do zrobienia wykopu może być wliczona w koszty. Do rozliczenia dotacji należy dostarczyć fakturę/rachunek za wykonaną usługę.

Czy w przypadku samodzielnego montażu mogę wycenić pracę własną?

Nie ma możliwości wyceny i uwzględnienia kosztów pracy własnej. W przypadku samodzielnego montażu kwalifikowany jest tylko koszt zakupu materiałów i urządzeń, ewentualnie usługę koparki jeżeli dotyczy.

Czy zbiornik/instalacja może dotyczyć również innych budynków niż budynek mieszkalny?

Tak, w ramach programu wymagane jest aby na terenie nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny jednorodzinny ale wody opadowe mogą być zbierane również z innych powierzchni nieprzepuszczalnych znajdujących się na terenie tej nieruchomości (np. z budynków gospodarczych, wiat, garaży).

Jestem rolnikiem czy mogę skorzystać z Programu? 

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Czy w ramach Programu Moja Woda można sfinansować zakup rynien i wszystkich niezbędnych elementów do ich montażu na budynek/budynki?

Rynny nie podlegają finansowaniu w ramach programu. Dopiero przewody odprowadzające od rynien kwalifikują się do dofinansowania.

Co jeżeli w trakcie prac okaże się że kupię coś więcej/mniej niż napisałem we wniosku?

Zakres inwestycji ujęty we wniosku będzie stanowił przedmiot umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają rozpatrzenia przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie i ewentualnego zawarcia aneksu do umowy dotacji.

Czy studnie chłonne (nieszczelne) i oczka wodne kwalifikują się w Programie?

Studnie chłonne i oczka wodne wchodzą w zakres inwestycji w Programie pod warunkiem, że stanowią element całej instalacji służącej do retencjonowania i wykorzystania wody opadowej na terenie danej nieruchomości.

Mam podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej czy mogę skorzystać z dofinansowania w PP „Moja Woda” ?

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód opadowych (w tym roztopowych), tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny). Z Programu „Moja Woda” nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. Jednocześnie w przypadku posiadania podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej, Beneficjent oświadcza w Formularzu Wniosku, że po zrealizowaniu inwestycji nie będzie odprowadzać wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Chciałbym zakupić wyłącznie rury i skrzynki rozsączające wodę zbieraną z dachu?

Sama instalacja rozsączająca nie spełnia celu Programu, ponieważ nie ma możliwości ponownego wykorzystania wód opadowych/roztopowych. Natomiast zastosowanie skrzynek rozsączających jako odpływu awaryjnego np. w trakcie sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy jest  jak najbardziej zasadne.

Co powinny uwzględniać faktury/rachunki/protokół?

Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem. Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z pozycją C2 we wniosku.

Jaki jest okres trwałości inwestycji.

Okres trwałości inwestycji wynosi 3 lata od daty jej zakończenia. W okresie trwałości beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej inwestycją oraz ewentualnego umożliwienia przeprowadzenia kontroli

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Jurek
  2023-08-22 11:06:49
  Banda złodziei, oszukała ludzi, którzy inwestowali w 2022 roku, bo nie ogłosili wtedy naboru, a teraz koszty kwalifikowane są uwzględniane tylko od 01.01.2023. ***** ***
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • jak zwykle lipa
  2023-08-07 13:49:16
  Mam budynek gospodarczy ze zbiornikiem na kilka m3 deszczówki, ale niestety na remont takiego czegoś dotacji nie ma, bo to ma być budynek mieszkalny, który ja mam akurat oddalony o kilka metrów. I nie mogłem zaznaczyć opcji /Nie pozostaję w związku małżeńskim/. Dziękuję za taką retencję :)
  0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wyższe stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Rozporządzenie już obowiązuje

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r.

Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

REKLAMA

Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

REKLAMA

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

REKLAMA