Kategorie

Wspieranie finansowe współpracy międzynarodowej

Andrzej Okrasiński
Samorządy mogą otrzymać dotacje na realizację projektów współpracy z partnerami zagranicznymi. Po raz trzeci Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje program pomocowy. W tym roku łącznie przeznaczono na ten cel 90 mln zł. Projekty są przyjmowane do 15 lipca.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych udziela pomocy na realizację projektów współpracy pomiędzy polskimi jednostkami samorządowymi a podobnymi jednostkami za granicą. W tym celu została stworzona tzw. lista krajów priorytetowych. Znalazły się na niej m.in.: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja oraz inne kraje Europy Wschodniej. Wspierane są projekty pomocy rozwojowej i wspierające procesy demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Na pomoc dla społeczności i regionów białoruskich przeznaczone jest 26 mln zł. Jest to największa suma, jaką MSZ przeznaczyło na jeden kraj. Na drugim miejscu jest Ukraina z sumą 15 mln zł. Na pomoc regionom gruzińskim i mołdawskim przeznaczono po 4 mln zł.

Cele dofinansowania

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie finansowe na udzielenie pomocy humanitarnej, żywnościowej, np. mieszkańcom regionu lub gminy na Białorusi lub Ukrainie. Może to być dostawa żywności, leków, pomoc medyczna. Pomoc może być skierowana na tereny dotknięte kataklizmem, biedą, ubóstwem albo zaniedbane rozwojowo.

Dotacje można otrzymać na realizację przedsięwzięć budowy współpracy transgranicznej i budowanie partnerstwa lokalnego. Pomoc jest udzielana na projekty z zakresu: ochrony zdrowia, kultury, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, ochrony środowiska, oświaty i edukacji.

Wspierane będą projekty dotyczące nawiązania bliższych więzi partnerskich z miastami zagranicznymi lub regionami. Polskie gminy otrzymają pomoc na propagowanie programów rozwoju samorządu terytorialnego i samorządności lokalnej. Będzie też realizowana pomoc ekspercka dla wybranych grup zawodowych, m.in. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytetowo będą traktowane te projekty, które będą odpowiedzią na potrzeby zagranicznych partnerów, w tym wspierające inicjatywy lokalne. Wskazane jest, by w realizacji projektu aktywny udział wzięły lokalne społeczności z zagranicy (bezpośredni odbiorca pomocy). Jest to warunek podstawowy udzielenia pomocy finansowej ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU WSPIERANEGO FINANSOWO PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH TO:

n koszty wynagrodzeń i honorariów osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

n koszty podróży i transportu,

n zakwaterowanie i wyżywienie,

n tłumaczenie, druk, publikacje, szkolenia,

n koszty administracyjne, w tym koszty bankowe, księgowości, koordynacji projektu, czynsz, telefon, internet.

Ważne partnerstwo

Każda forma pomocy realizowana przez polskie samorządy na rzecz samorządów zagranicznych w ramach programu rozwojowego MSZ powinna być oparta na partnerstwie między partnerami. A więc z samorządem lub społecznością lokalną.

Cele zrealizowanego projektu powinny mieć charakter trwały. Tak, więc np. dostawa leków i żywności powinna być powiązana z usługami lekarskimi lub z przeprowadzeniem szkoleń medycznych w podstawowym zakresie.

Działania i procedury muszą być przejrzyste. Uznawana jest otwartość uczestnictwa obu stron w planowaniu i podejmowaniu decyzji kluczowych dla projektu.

Przy realizacji projektu musi być poszanowana zasada ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego.

Działania pomocowe powinny służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy albo tworzenia infrastruktury, ale również przyczynić się do wzmocnienia potencjału beneficjentów.

Polska gmina, która otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektu, musi rozliczyć się z otrzymanej dotacji oraz z efektywności podjętych działań. Projekt zawsze musi być wewnętrznie spójny.

Przestrzeganie umowy

Realizacja projektu pomocowego ze środków MSZ jest zadaniem zleconym jednostce samorządu terytorialnego. Przyznane środki są dotacją celową. To oznacza, że przyznaną pomoc można wykorzystać tylko i wyłącznie na cele określone w nagrodzonym projekcie. Warunki realizacji projektu ustala umowa o dotację.

6 KROKÓW SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1 Rejestracja.

Projektodawca (jednostka samorządu terytorialnego) rejestruje się na portalu internetowym: www.polskapomoc.gov.pl. Na tej samej stronie internetowej są szczegółowy opis zasad i warunków udzielania pomocy oraz druki wniosków o dotacje.

2 Przesłanie.

Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) przesyła wypełniony formularz projektu do departamentu współpracy rozwojowej (DWR) MSZ.

3 Rozpatrzenie.

Ocenę formalna i merytoryczną dokonuje DWR wraz z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

4 Zawiadomienie.

Projektodawca jest informowany o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku.

5 MSZ i MF.

Jeżeli wniosek został przyjęty, to MSZ podejmuje działania międzyresortowe w celu uruchomienia (przelania) środków z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Ministerstwa Finansów.

6 Umowa.

Pomiędzy MSZ a projektodawcą jest zawierana umowa o dotację.

Dotacja musi być wydatkowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Projekt zaś musi być zrealizowany do 31 grudnia tego roku. Pieniądze, które nie zostaną wykorzystane w okresie trwania umowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca określony projektu zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji. Jest ona niezbędna w przypadku kontroli oraz do sprawozdawczości końcowej z realizacji projektu i rozliczania się z wykorzystania dotacji. Kontrole prowadzone są na podstawie pisemnego upoważnienia przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych

MSZ może dokonywać kontroli sposobu realizacji projektu i wydatkowania środków:

n wizytując siedzibę dotowanej jednostki samorządowej i w miejscu realizacji projektu, poprzez m.in. przedstawicieli służb dyplomatycznych,

n przeglądając dokumentację projektu,

n egzekwując zestawienie wydatków.


ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Konkursy dla gmin: Gmina na Medal #SzczepimySię i Najbardziej Odporna Gmina

  Konkursy dla gmin: Gmina na Medal #SzczepimySię i Najbardziej Odporna Gmina. Jakie są zasady konkursów? Jakie nagrody można wygrać?

  Czy organizatorzy wydarzeń mają prawo żądać od uczestników informacji o szczepieniu?

  Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na wydarzeniach a RODO. Czy organizatorzy wydarzeń mają prawo żądać od uczestników udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19?

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

  Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022

  Wynagrodzenia w budżetówce 2022. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021. Jak sytuacja wpłynie na samorządy?

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy, styl życia [RAPORT]

  Wpływ pandemii na firmy, edukację, urzędy. Jak zmieniło się nasze życie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy? Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze miasta w Polsce? [RAPORT]

  Budowa mieszkań to kosztowne przedsięwzięcie, na które wiele miast nie może sobie pozwolić. Ale są i takie, które radzą sobie całkiem nieźle. Sprawdziliśmy, czy ich władze myślą o potrzebach mieszkaniowych mniej zamożnych mieszkańców?

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych

  Nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów. Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad przez lekarzy rodzinnych.

  Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

  Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.