Kategorie

Jakie korzyści przemawiają za organizacją prac interwencyjnych

_ wej
Co pomaga, a co przeszkadza w efektywnym wykorzystaniu prac interwencyjnych w celu poprawy sytuacji na rynku pracy? Jak zachęcić przedsiębiorców do podpisywania umów w sprawie prac interwencyjnych? Czy istniała możliwość współfinansowania prac interwencyjnych z funduszy europejskich?

Najważniejszym argumentem przemawiającym za organizacją prac interwencyjnych jest to, że stwarzają one możliwość aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Równie ważne są stosunkowo niskie koszty zatrudnienia bezrobotnych, skierowanych do prac interwencyjnych przez okres do 12 miesięcy. Nie bez znaczenia jest także możliwość otrzymania po zakończeniu prac interwencyjnych jednorazowej refundacji do 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia za zatrudnianego pracownika. Decyzję o organizacji prac w tej formule bez wątpienia ułatwiają jasno określone i powszechnie dostępne zasady ubiegania się o organizację prac interwencyjnych.

Dzisiaj można wymienić też kilka kwestii, które zdecydowanie przeszkadzają przy organizacji prac interwencyjnych. Pierwszym punktem na tej liście jest obowiązek długiego utrzymania stanowiska pracy po zakończeniu prac interwencyjnych (24 miesiące mała i średnia firma i 36 miesięcy duża firma) oraz konieczność uzyskania określonej efektywności zatrudnienia po pracach interwencyjnych. Sporym utrudnieniem jest też ograniczenie możliwości kierowania osób bezrobotnych na tworzone stanowiska pracy - coraz trudniej znaleźć kandydata spełniającego wymagania pracodawcy i jednocześnie należącego do grupy bezrobotnych, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - a także ograniczone możliwości rozwiązania stosunku pracy zawartego w ramach prac interwencyjnych. Od strony formalnej należy też zwrócić uwagę na problemy ze skompletowaniem potrzebnej dokumentacji na etapie złożenia wniosku i realizacji zawartej umowy oraz zbyt częste zamiany w przepisach regulujących udzielenie takiej pomocy (zaostrzenia prawne, większe wymagania względem pracodawcy).

Nie wszyscy jednak pracodawcy mają świadomość korzyści z zatrudniania pracowników w tej formule i chcą realizować prace interwencyjne. Sposobów zachęcania ich do tego jest wiele. Najbardziej skuteczne wydaje się powiększenie maksymalnej stawki refundacji oraz wydłużenie okresu refundacji, a także złagodzenie warunków formalnych, koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o organizację prac interwencyjnych. Należałoby też stworzyć możliwość korzystania z tej formy przez wszystkich bezrobotnych, a nie tylko tych należących do grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Aby prace interwencyjne były bardziej efektywne niż w tej chwili, należałoby na utworzone stanowisko pracy kierować osoby o właściwych kwalifikacjach i stworzyć takie warunki, aby rotacja na tym stanowisku była możliwie jak najmniejsza. Bardzo by tu pomogła długofalowa polityka zatrudnieniowa pracodawców (tworzenie stałych nowych miejsc pracy), a nie traktowanie prac interwencyjnych jako przejściowej pomocy. Wydaje się, że prace interwencyjne należałoby łączyć z innymi formami pomocy (np. wcześniejsze szkolenie na potrzeby konkretnego pracodawcy). Bardzo pożądane byłoby też złagodzenie warunków formalnych przy ubieganiu się o organizację prac interwencyjnych - to jednak wydaje się trudne, ponieważ część z nich wynika z wymagań UE.

Zgodnie z uzupełnieniem SPO RZL 2004-2006 istniała możliwość współfinansowania prac interwencyjnych w ramach EFS, jednak rozliczanie tej formy było bardzo kłopotliwe. Według stanu na dzisiaj brak jest ostatecznych wytycznych w tej sprawie na nowy okres programowania 2007-2013 i trudno znaleźć w tej chwili możliwości powiązania z funduszami europejskimi.


ZYGMUNT WORSA

starosta świdnicki

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 49 i 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?