| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Jakie są zasady udostępniania informacji publicznej

Jakie są zasady udostępniania informacji publicznej

O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.

l być zaprojektowana w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP;

l udostępniać zgromadzone treści w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;

l umożliwiać drukowanie i kopiowanie.

PRZYKŁAD

POZWOLENIE NA BUDOWĘ TO INFORMACJA PUBLICZNA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność starosty w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Rzecznik wyjaśnił, że zwrócił się do starostwa powiatowego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o liczbie wydanych w 2003 r. decyzji o pozwoleniu na budowę z wyszczególnieniem numerów decyzji, nazw i adresów inwestycji oraz nazwisk autorów części architektonicznej projektu. Wobec braku reakcji organu administracji, rzecznik ponowił wniosek. Mimo to żadna informacja publiczna nie została udzielona. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które rozpoznawało zażalenia na bezczynność organu oraz odwołanie od decyzji starosty odmawiającej udzielenia informacji, kilkakrotnie wskazywało w swoich rozstrzygnięciach, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej. W odpowiedzi na skargę starosta wniósł o jej oddalenie, bardzo obszernie uzasadniając swoje stanowisko, że rzecznik odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby architektów żąda informacji wykraczających poza zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki sąd administracyjny uznał skargę rzecznika za uzasadnioną. Sąd ten stwierdził m.in., że prawo do informacji publicznej obejmuje uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W ocenie sądu, wydawane przez organ architektoniczno-budowlany decyzje o pozwoleniu na budowę stanowią informację publiczną.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem starosty, że informacją publiczną byłyby tylko te rozstrzygnięcia, które dotyczyłyby inwestycji celu publicznego albo inwestycji wykonywanych przez podmioty pełniące funkcje publiczne. Takie rozumienie informacji publicznej ogranicza prawo do informacji i nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Starosta jako organ architektoniczno-budowlany jest organem władzy publicznej w rozumieniu ustawy, posiadającym informacje o prowadzonych przez siebie postępowaniach i wydanych pozwoleniach na budowę. Jest on więc zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »