reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Diety i zwrot kosztów podróży dla członków komisji

Diety i zwrot kosztów podróży dla członków komisji

Członkom komisji wyborczych przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów. Mogą również uzyskać pięciodniowe zwolnienie z pracy, z zachowaniem świadczeń, ale bez prawa do wynagrodzenia. Członkom obwodowych komisji wyborczych należności z tytułu diet wypłaca wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Można taksówką

Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji. Jeśli członkowie zamieszkują poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji wyborczej i nie mają możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem. Tu jednak organy wyborcze stosują ograniczenia, zgadzając się na taką możliwość na zasadzie wyjątku. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.

Wszystkie należności są wypłacane członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Zwolnienia z pracy

Członkom komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy do pięciu dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

Jeśli członek obwodowej komisji wyborczej chce skorzystać z przysługującego mu zwolnienia, ma obowiązek na co najmniej trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Następnie, nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w danej komisji wyborczej. Zaświadczenie takie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

• wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

• przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Dwa egzemplarze zaświadczenia należy opatrzyć pieczęcią odpowiednio terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej, a także przedstawić do podpisu przewodniczącemu danej komisji wyborczej. Przewodniczącemu zaświadczenie podpisuje jego zastępca. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w danej komisji wyborczej.

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych, które uległy wypadkowi w czasie wykonywania zadań tych komisji albo w drodze do miejsca lub z miejsca ich wykonywania, przysługuje odszkodowanie w wysokości i na zasadach określonych dla pracowników w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odszkodowanie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a postępowanie powypadkowe prowadzi dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zadania komisji

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

• przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

• czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania;

• ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przekazanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Posiedzenie komisji

Pierwsze posiedzenie komisji organizuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. W obecnych wyborach do 21 września wójt będzie przyjmował zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast 30 września upłynie termin na ich powoływanie.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama