Kategorie

Radni i wójtowie będą musieli złożyć ponownie oświadczenia lustracyjne

Łukasz Sobiech
Obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych dotyczy m.in. wójtów i radnych. Do 14 grudnia wszystkim osobom podlegającym lustracji trzeba przesłać zawiadomienia o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego. Po doręczeniu zawiadomienia lustrowani mają obowiązek złożenia oświadczenia w ciągu trzech miesięcy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 165, poz. 1171 ze zm.) każda osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy pełni funkcję publiczną, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia o takim obowiązku. Termin ten liczy się od 14 września 2007 r. - dnia opublikowania nowelizacji ustawy lustracyjnej w Dzienniku Ustaw.

Ustawa lustracyjna wymienia kategorie osób pełniących funkcje publiczne, które muszą takie oświadczenia złożyć. W przypadku osób ubiegających się o objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, złożenie oświadczenia lustracyjnego przez te osoby musi nastąpić przed objęciem funkcji.

Wójt do lustracji

W przypadków samorządowców oświadczenia lustracyjne muszą złożyć osoby, które w rozumieniu ustawy lustracyjnej pełnią funkcje publiczne jako organ lub członek: organu jednostki samorządu terytorialnego (wójt, radny), organu związku jednostek samorządu terytorialnego (osoby wchodzące w skład zgromadzenia lub zarządu związku międzygminnego), organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, czyli np. członkowie zarządu lub rady dzielnicy miasta. Oświadczenia lustracyjne musi złożyć również skarbnik województwa, powiatu lub gminy, sekretarz gminy lub powiatu oraz osoby pełniące funkcję prezesa, wiceprezesa i członka samorządowych kolegiów odwoławczych.

Wzór oświadczenia

Reklama

Wspomniana nowelizacja ustawy lustracyjnej z 7 września 2007 r. wprowadziła nowy wzoru pisemnego oświadczenia lustracyjnego. Dodatkowo wprowadziła także w miejsce uchylonego wyrokiem Trybunał Konstytucyjnego (wyrok TK z 11 maja 2007 r., sygn. akt K 2/07) wzoru informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. - wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzór ten znajduje się w nowym załączniku nr 2a do ustawy lustracyjnej.

Pewną nowością we wzorze oświadczenia lustracyjnego jest włączenie do oświadczenia informacji o stanowisku, jakie lustrowany ma zamiar objąć lub obecnie zajmuje. Druk oświadczenia nie jest skomplikowany ani rozbudowany. Składa się on z dwóch części. Pierwszą część A wypełniają wszyscy podlegający lustracji, drugą część oznaczoną literą B tylko ci, którzy przyznali się do współpracy.

Część A zawiera rubryki, w które należy wpisać dane pozwalające na identyfikację, czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto znajduje się w niej najważniejszy fragment tego dokumentu dotyczący potwierdzenia bądź wykluczenia współpracy ze służbami PRL. Zanim zostanie on wypełniony, lustrowany powinien zapoznać się z tym, jakie działania zostały przez ustawodawcę uznane za współpracę.

Wypełnioną część A oświadczenia należy podpisać. Nie trzeba się przyznawać do współpracy, jeżeli lustrowany odbywał służbę w organach bezpieczeństwa, gdy obowiązek jej pełnienia wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.

W części B należy podać szczegóły tajnej współpracy poprzez wskazanie, z jakim organem bezpieczeństwa prowadzona była współpraca, zajmowane w nim funkcje i w jakim okresie miała ona miejsce.

Należy podkreślić, że wzór odwołuje się już do nowej sytuacji prawnej i dotyczy wyłącznie osób, co do których obowiązek lustracyjny nie budził wątpliwości.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego należy powiadomić osoby zobowiązane do jego złożenia. Należy je również pouczyć o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

W przypadku samorządowców organami właściwymi do powiadomienia są:

Reklama

• w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z wyborów powszechnych - komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób właściwy wojewoda (art. 8 pkt 16 ustawy lustracyjnej);

• w stosunku do osoby pełniącej funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki pomocniczej, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, wybranej w wyborach powszechnych - wojewoda (art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej);

• w stosunku do skarbnika województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy - właściwy organ powołujący (art. 8 pkt. 31 ustawy lustracyjnej);

• w stosunku do osób pełniących funkcję prezesa, wiceprezesa i członka samorządowych kolegiów odwoławczych - prezes Rady Ministrów (art. 8 pkt. 32).

Jeżeli osoba lustrowana pełni więcej niż jedną funkcję publiczną, to obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego uznaje się za spełniony, gdy złoży ona to oświadczenie jednemu z organów właściwych do otrzymywania oświadczeń lustracyjnych. Pozostałym natomiast organom właściwym należy przedłożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego według wzoru zawartego w nowym załączniku nr 2a do ustawy.

Konsekwencje niezłożenia

Termin zawiadomienia osób pełniących funkcje publiczne o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego to trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy lustyracyjnej. Upływa on 14 grudnia 2007 r. Niewywiązanie się z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego ma poważne konsekwencje. Pracownik samorządowy, zobowiązany do złożenia takowego oświadczenia traci swoją funkcję z dniem upływu terminu złożenia oświadczenia. Jeżeli był zatrudniony na podstawie stosunku pracy, to niezłożenie oświadczenia oznacza rozwiązanie go w trybie natychmiastowym, a więc bez wypowiedzenia. Radny natomiast może w takim przypadku utracić mandat, o ile zostanie wobec niego wydane prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Oznacza to, że samorządy - w stosunku do swoich pracowników podlegających obowiązkowi lustracyjnemu (z wyjątkiem wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz członków zarządów powiatu i samorządu województwa) muszą wysłać powiadomienia w terminie do 14 grudnia 2007 r. W konsekwencji najpóźniej do 14 marca 2008 r. (w zależności od terminów powiadomień, które mogą być różne) jednostka samorządowa powinna dysponować kompletem oświadczeń.

OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNE SKŁADAJĄ M.IN.:

• wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,

• członkowie zarządów powiatu, województwa,

• radni wszystkich szczebli,

• skarbnik województwa, powiatu lub gminy,

• sekretarz powiatu lub gminy,

• osoby pełniące funkcję prezesa, wiceprezesa i członka samorządowych kolegiów odwoławczych.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 r. nr 63, poz. 425 ze zm.).

• Ustawa z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 165, poz. 1171 ze zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

  CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. Czym jest deklaracja źródeł ciepła? Kogo dotyczy deklaracja? Jak można złożyć deklarację? Jakie są obowiązki gmin związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków?

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych

  Akademie praktyczne – nowa kategoria uczelni zawodowych. Jak będą funkcjonować?

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

  Wnioski paszportowe od 26 czerwca można składać w soboty

  Wnioski paszportowe - w związku ze zwiększonym zainteresowaniem sprawami paszportowymi, MSWiA przekazało wojewodom dyspozycję wydłużenia godzin pracy urzędów wojewódzkich. Wnioski paszportowe będzie można składać także w soboty, natomiast w dni powszednie obsługa będzie się odbywać w wydłużonych godzinach.

  Remont mieszkania spółdzielczego

  Remont mieszkania spółdzielczego. Spółdzielnia pozostaje właścicielem mieszkań użytkowanych na podstawie własnościowego i lokatorskiego prawa spółdzielczego. Warto wyjaśnić, czy remont takich lokali może być problematyczny.

  Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021?

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – kiedy? Gdzie i jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Przedstawiamy ważne informacje dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową.

  Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

  Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rusza nowy rządowy program, który zapewni pieniądze na inwestycje dla samorządów. Na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać dofinansowanie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole - dla kogo, na jakich zasadach? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak poinformować o nich rodziców? Jak prawidłowo wyliczyć przysługującą szkole liczbę zajęć wspomagających? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowych lekcji po powrocie do szkół.

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?