| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Gminy muszą informować o wysokości stawek czynszów

Gminy muszą informować o wysokości stawek czynszów

Od nowego roku gminy mają obowiązek publikacji informacji o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. I choć ze względu na brak przepisów wykonawczych wypełnienie tego zadania jest na razie niemożliwe, to już teraz trzeba zacząć gromadzić niezbędne dane.


W dniu 1 stycznia 2008 r. weszły w życie kolejne przepisy wprowadzone ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218). Wskazana nowelizacja objęła również ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), wprowadzając do niej obowiązki gmin w zakresie publikacji zestawień stawek czynszów najmu.

Gminna statystyka czynszów

Na mocy art. 6 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o ochronie praw lokatorów po art. 4 dodany został art. 4a, zgodnie z którym gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części (ust. 1). Zestawienie to powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem (ust. 2). Sporządzając takie zestawienie, gminy obowiązane są korzystać z danych przekazanych przez zarządców nieruchomości. Mogą również wykorzystywać dane własne oraz przekazywane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające (ust. 3).

Zarządcy, notujcie stawki

Wskazane wyżej zadania gmin zostały sprzężone z nowymi obowiązkami, jakimi obciążono zarządców nieruchomości. Zgodnie bowiem z treścią dodanego nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przepisu art. 186a (który również obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.), zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według wzoru określonych w odrębnych przepisach.

Należy pamiętać, że również zarządcy nieruchomości są obowiązani przekazywać gminom zestawienia czynszów według wzoru i w terminie określonym w rozporządzeniu.

Rozporządzenie, którego nie ma

Według przyjętej przez ustawodawcę konstrukcji, zarówno zadania gmin, jak i obowiązki zarządców nieruchomości mają być sprecyzowane w przepisach wykonawczych w randze rozporządzenia. Delegację ustawową do ich wydania otrzymał minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (obecnie jest nim minister infrastruktury).

Jak stanowi ust. 4 art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, rozporządzenie to ma określać:

• wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę potrzebę cyklicznego przekazywania oraz kompletność tych danych,

• wzór zestawienia oraz sposoby publikacji przez gminę danych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ich aktualności i jawności.

Opracowany jeszcze w Ministerstwie Budownictwa projekt rozporządzenia w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (projekt z 25 października 2007 r.), nie został na czas przyjęty i ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Zatem na 1 stycznia 2008 r. nie istnieją przepisy wykonawcze aktualizujące obowiązki gmin i zarządców nieruchomości.

GSiA OSTRZEGA

Pod rządami nowych przepisów gminy w celu publikacji wykazu czynszów będą prawdopodobnie zmuszone do aktywnego pozyskiwania niezbędnych danych, zmieniając się z organu przetwarzającego dane w swoistego ankietera.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »