REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Gminy muszą informować o wysokości stawek czynszów

Marcin Polit
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od nowego roku gminy mają obowiązek publikacji informacji o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. I choć ze względu na brak przepisów wykonawczych wypełnienie tego zadania jest na razie niemożliwe, to już teraz trzeba zacząć gromadzić niezbędne dane.

W dniu 1 stycznia 2008 r. weszły w życie kolejne przepisy wprowadzone ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218). Wskazana nowelizacja objęła również ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), wprowadzając do niej obowiązki gmin w zakresie publikacji zestawień stawek czynszów najmu.

REKLAMA

Gminna statystyka czynszów

Na mocy art. 6 ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o ochronie praw lokatorów po art. 4 dodany został art. 4a, zgodnie z którym gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części (ust. 1). Zestawienie to powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem (ust. 2). Sporządzając takie zestawienie, gminy obowiązane są korzystać z danych przekazanych przez zarządców nieruchomości. Mogą również wykorzystywać dane własne oraz przekazywane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające (ust. 3).

Zarządcy, notujcie stawki

Wskazane wyżej zadania gmin zostały sprzężone z nowymi obowiązkami, jakimi obciążono zarządców nieruchomości. Zgodnie bowiem z treścią dodanego nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przepisu art. 186a (który również obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.), zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według wzoru określonych w odrębnych przepisach.

Należy pamiętać, że również zarządcy nieruchomości są obowiązani przekazywać gminom zestawienia czynszów według wzoru i w terminie określonym w rozporządzeniu.

Rozporządzenie, którego nie ma

Według przyjętej przez ustawodawcę konstrukcji, zarówno zadania gmin, jak i obowiązki zarządców nieruchomości mają być sprecyzowane w przepisach wykonawczych w randze rozporządzenia. Delegację ustawową do ich wydania otrzymał minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (obecnie jest nim minister infrastruktury).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak stanowi ust. 4 art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, rozporządzenie to ma określać:

• wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę potrzebę cyklicznego przekazywania oraz kompletność tych danych,

• wzór zestawienia oraz sposoby publikacji przez gminę danych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ich aktualności i jawności.

Opracowany jeszcze w Ministerstwie Budownictwa projekt rozporządzenia w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (projekt z 25 października 2007 r.), nie został na czas przyjęty i ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Zatem na 1 stycznia 2008 r. nie istnieją przepisy wykonawcze aktualizujące obowiązki gmin i zarządców nieruchomości.

GSiA OSTRZEGA

Pod rządami nowych przepisów gminy w celu publikacji wykazu czynszów będą prawdopodobnie zmuszone do aktywnego pozyskiwania niezbędnych danych, zmieniając się z organu przetwarzającego dane w swoistego ankietera.

 

Cel i skutki nowych przepisów

Jak wskazano w uzasadnieniu do wskazanego wyżej projektu rozporządzenia, nowelizacja jest w zasadzie legislacyjną reakcją na sugestie zawarte w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2005 r. (sygn. akt S 1/05), w którym Trybunał stwierdził, iż stworzony przez administrację publiczną system monitorowania opłat za używanie lokalu w poszczególnych gminach mógłby być instrumentem pomocniczym pozwalającym sądom na dokonywanie wnikliwej kontroli podstaw ustalania czynszów oraz ich podwyżek.

Jednak nowe przepisy powodują dla samorządów bardzo poważne skutki:

• na gminy nałożono dodatkowe obowiązki o charakterze statystycznym, które jednocześnie dotyczą lokali spoza gminnego zasobu nieruchomości,

REKLAMA

• dla pozyskiwania danych niezbędnych do opublikowania wykazów gminy de facto będą zmuszone opierać się na informacjach otrzymywanych od zarządców niepublicznych nieruchomości, którzy - teoretycznie - muszą liczyć się z odpowiedzialnością zawodową za nieprzekazanie danych lub przesyłanie ich z opóźnieniem (art. 188 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

• wprowadzenie nowych przepisów nakładających na gminy określone obowiązki bez wydania przepisów wykonawczych określających wzór wykazów czynszów oraz zakres prezentowanych tam danych oznacza, iż do czasu wydania i wejścia w życie stosownego rozporządzenia gminy nie mogą opublikować zestawienia danych dotyczących czynszów najmu, zaś zarządcy nieruchomości nie są obowiązani przekazywać gminom danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych.

Choć sytuacja nie jest prosta, przezwyciężanie tego problemu trzeba rozpocząć od zaraz.

Od współpracy z zarządcami nie ma odwrotu

Omawiane przepisy obowiązują od 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że gminy mają obowiązek opublikowania zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części, obejmujących rok 2007. Termin opublikowania tego zestawienia w wojewódzkim dzienniku urzędowym upływa na koniec pierwszego kwartału 2008 r.

REKLAMA

Fakt, iż nie ma obecnie rozporządzenia wykonawczego pozwalającego na publikację takiego zestawienia nie wyłącza, oczywiście, ustawowego obowiązku w tym zakresie. Poza tym minister infrastruktury może wydać stosowne rozporządzenie już w okresie obowiązywania nowych przepisów, a przed upływem terminu do publikacji zestawień.

Skierowanie przez gminę pisma do każdego z rzeczoznawców nie zmusi ich do wykonywania nałożonych ustawą obowiązków, ale będzie miało przede wszystkim walor informacyjny i pozwoli na przystąpienie przez nich do sporządzania informacji na tyle wcześnie, by gmina mogła opublikować wykaz w terminie wynikającym z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

GSiA radzi

W związku z tym gminy powinny już teraz gromadzić dane niezbędne do publikacji omawianych zestawień. Zważywszy, że przepisy zakładają w tym zakresie ścisłą współpracę z zarządcami nieruchomości, dobrym rozwiązaniem może być uzyskanie od właściwego samorządu zawodowego listy zarządców prowadzących działalność na terenie gminy, a następnie skierowanie do każdego z nich krótkiej informacji o nowych obowiązkach wraz z prośbą o przekazanie danych dotyczących czynszów najmu w roku 2007 według podziału na określone w ustawie kategorie najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2008 r.

Należy przy tym pamiętać, że również zarządcy nieruchomości są obowiązani przekazywać gminom zestawienia czynszów według wzoru i w terminie określonym w rozporządzeniu. Z pewnością jednak termin przekazania danych przez zarządcę nie może być dłuższy od terminu publikacji zestawienia przez gminę. Dlatego skierowanie przez gminę pisma do każdego z rzeczoznawców nie zmusi ich do wykonania ich obowiązków, ale będzie miało przede wszystkim walor informacyjny i pozwoli na przystąpienie przez nich do sporządzania informacji na tyle wcześnie, by gmina mogła opublikować wykaz w terminie wynikającym z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Marcin Polit

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218)

• Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA