reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

8 KROKÓW

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

1 Złożenie wniosków

Trzeba przygotować dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na dyskietce albo na płytce CD lub DVD.

2 Rejestracja wniosku

W przypadku priorytetu V wniosek powinien trafić do departamentu administracji publicznej MSWiA, a w komponentach regionalnych do urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich urzędów pracy.

3 Ocena formalna

Sprawdzana jest poprawność wypełniania poszczególnych pól wniosku oraz załączników.

4 Zawiadomienie

Wnioskodawca jest informowany o:

- przyjęciu wniosku do oceny merytorycznej lub

- odrzuceniu wniosku i możliwości złożenia protestu.

5 Rejestracja

Pozytywnie ocenionemu wnioskowi nadawany jest niepowtarzalnego numer identyfikacyjny.

6 Ocena merytoryczna

Projekt badany jest i sprawdzany ze względu na jego przydatność, koszty kwalifikowane, możliwość realizacji.

7 Negocjacje

Z projektodawcą negocjowany jest budżet projektu i realizacja zadań w nim zawartych.

8 Umowa

Zawierana jest umowa o dofinansowaniu wniosku.

Wsparcie z regionu

W ramach PO KL w Priorytetach od VI do IX włącznie działa tzw. komponent regionalny. To z kolei oznacza, że projekty realizowane w ramach wspomnianych wyżej priorytetów będą dofinansowywane na szczeblu regionalnym, podobnie jak w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Działania i tzw. osie szczegółowe oraz nazwy priorytetów są ustalone centralnie. Będą realizowane podobne zadania i cele we wszystkich województwach.

Pomoc z komponentów regionalnych w priorytetach VI - IX będzie przyznawana, szczególnie na projekty i przedsięwzięcia, częściowo tylko inwestycyjne, w ramach finansowania cross-financing, które przyczynia się przynajmniej częściowo do zmniejszenia bezrobocia w gminie i na terenie powiatu. W zdecydowanej większości pomoc jest adresowana do służb rynku pracy zależnych od starosty powiatowego.

Każda gmina może się aktywnie włączyć w realizację projektu podnoszącego poziom wykształcenia i edukacji nie tylko na swoim terenie, ale również w powiecie. W szczególności dotyczy to projektów edukacyjnych, doradczych, szkoleniowych i e-learningowych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności powiatu gminy albo regionu, co najmniej na mapie kraju. Wspierane będą także projekty przyczyniające się do zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia poziomu zatrudnienia. Wspierane będą różne formy edukacji, z zakresu takiej problematyki jak np.:

• zakładanie firmy i prowadzenia przedsiębiorstwa,

• nauka informatyki i obsługi komputera,

• kursy zawodowe.

Wsparcie dla działań powiatu

Priorytet VI PO KL o nazwie Rynek pracy otwarty dla wszystkich ma największy budżet wśród wszystkich priorytetów. Wynosi ponad 2,2 mld euro, tj. blisko 20 proc. całego budżetu tego programu operacyjnego.

Zadania realizowane będą m.in. poprzez publiczne podmioty świadczące usługi na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, powiązanych ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. Do tych instytucji można zaliczyć przede wszystkim powiatowe urzędy pracy, urzędy starostw powiatowych, samorządy powiatowe i gminne. Warunkiem będzie realizacja przez te podmioty przedsięwzięć i projektów zmniejszających bezrobocie i podnoszących poziom wykształcenia i zmiany kwalifikacji zawodowych wśród bezrobotnych. W tego typu przedsięwzięciach mogą włączyć się aktywnie szkoły gminne i zawodowe na terenie powiatu.

Wsparcie finansowe otrzymają projekty związane z upowszechnieniem pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym poprzez m.in. zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dotowane będą działania powiatu i gminy, które przyczynią się do poprawy dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym urzędy pracy. Na pomoc w formie refinansowania kosztów mogą liczyć projekty obejmujące takie działania jak doradztwo i szkolenia realizowane w formach pozaszkolnych oraz instruktaż skierowany przede wszystkim do bezrobotnych i osób poszukujących pracy. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia tworzące i rozwijające system monitorowania i prognozowania sytuacji na regionalnych rynkach pracy. Pomoc otrzymają m.in. projekty, w ramach których będą prowadzone badania i analizy popytu i podaży pracy w regionie.

W ramach tzw. celu szczegółowego o nazwie zwiększenie poziomu zatrudniania wśród osób młodych wspierane będą projekty, których głównym celem będzie zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród młodzieży do lat 24. Chodzi np. o przedsięwzięcia realizowane przez gminy, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. Możliwe będzie tworzenie gminnych ośrodków doradztwa i ośrodków szkoleniowych dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Gmina za środki unijne będzie mogła tworzyć system zachęt dla pracodawców, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy dla młodych bezrobotnych.

Finansowo wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Pomoc będzie adresowana do autorów projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia osób z terenów wiejskich, w tym z obszarów popegeerowskich. Będą też, podobnie jak w innych przypadkach, wspierane projekty szkoleniowe i e-learningowe przyczyniające się do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych, tworzenia firm i różnych sposobów samozatrudnienia.

Dotacje można otrzymać także na tworzenie systemu doradztwa i szkoleń oraz aktywizacji zawodowych, pośrednictwa pracy i subsydiowania zatrudnienia dla osób w wieku od 50 do 64 lat.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama