reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Promocja integracji społecznej

Poprzez system małych grantów finansowych dzięki następnemu priorytetowi PO KL wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenia mobilności i aktywności społecznej mieszkańców gmin. Tego rodzaju pomocą będzie objętych m.in. około 15 proc. klientów instytucji pomocy społecznej oraz wszystkich pracowników pomocy społecznej. Także i w tym przypadku wiele będzie zależeć od aktywności samorządów i urzędów gminnych oraz powiatowych. To tego typu jednostki samorządowe mogą tworzyć projekty, w ramach których będą tworzone instytucje pomocy i integracji społecznej i różne formy pracy socjalnej. Gminy mogą realizować system szkoleń, doradztwa w zakresie pomocy społecznej. Wspomagana będzie budowa, rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych umożliwiających zwiększenie szans na rynku pracy. Dofinansowanie otrzymają projekty przyczyniające się do tworzenia systemu usług opiekuńczych umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Oprócz wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie:

• oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (nie dotyczy sytuacji, gdy beneficjent nie będzie kwalifikował kosztu podatku VAT),

• harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,

• umowy partnerskiej, w przypadku projektów składanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

• dokumentu potwierdzającego status prawny beneficjenta,

• dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy,

• dokumentu poświadczającego doświadczenia wykonawcy projektu w tej dziedzinie (w przypadku projektów szkoleniowych i badawczych),

• oświadczenia dotyczącego sprzętu zakupionego ze środków publicznych.

 

 


W ramach natomiast VII Priorytetu o nazwie Regionalne kadry gospodarki - wspomagane będą finansowo samorządy lokalne oraz instytucje rynku pracy, w tym powiatowe urzędy pracy, które realizować będą projekty przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego np. procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw lokalnych i regionalnych. Pomoc w postaci refundacji kosztów kwalifikowanych otrzymają projekty polegające na:

• doradztwie dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

• nabywaniu nowych oraz podwyższeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych i pomoc w zmianie zawodu,

• rozwijaniu regionalnych i lokalnych strategii innowacji.

Finansowane będą badania i analizy prowadzone na szczeblu gminnym i powiatowym, a dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie, w tym również tworzenie mechanizmów zaradczych w strategii rozwoju lokalnego i wojewódzkiego. Pomoc finansowa będzie udzielana dla projektów, w ramach których tworzone będzie partnerstwo lokalne. Takie partnerstwo powinno być złożone np. z:

• władz lokalnych i wojewódzkich,

• powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy,

• wojewódzkich komisji dialogu społecznego,

• wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia,

• ośrodków doradztwa rolniczego.

Dzięki takiemu partnerstwu mogą być opracowywane m.in. strategie i plany przewidywania i zarządzania zmian gospodarczych w gminie i w regionie.

Edukacja w gminie i w regionie

W ramach IX Priorytetu o nazwie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach będą dofinansowane projekty modernizacji wykształcenia zawodowego w celu jego dostosowywania do potrzeb regionu. Działania te będą uzupełniane poprzez wyposażenie szkół i placówek oświatowych, w tym gminnych i powiatowych, prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały naukowe i pomocnicze. Chodzi o podręczniki, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, systemy informatyczne do nauki języków obcych i do nauki informatyki.

Realizowane przez samorządy gminne i powiatowe oraz wojewódzkie programy doradztwa edukacyjno-zawodowego mają ułatwić wybór kształcenia zawodowego, w tym i wyższego, dającego większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Tym samym będą wspierane finansowo wszelkiego rodzaju projekty, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności oraz popularności wykształcenia zawodowego.

Wspierane będą inicjatywy i przedsięwzięcia lokalnych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działań przyczyniających się do zwiększenia dostępności oferty edukacyjno-szkoleniowej, podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców, zwłaszcza pozarolniczych umiejętności zawodowych.

Dofinansowane będą lokalne i regionalne programy pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Także i w tych inicjatywach główną rolę powinny odgrywaać jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe będzie sfinansowanie za unijne pieniądze programów skierowanych do osób dorosłych, umożliwiających uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych i ogólnych.

Wdrażane będą mogły być programy sprawnego zarządzania szkołą w gminach, powiatach i na terenie województw.

Trochę elektroniki we wniosku

Wniosek o dofinansowanie w ramach PO KL musi być wypełniony przez aplikacje Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Jest on dostępny pod adresem: www.efs.gov.pl/wniosek oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl.

W GWA dostępne są następujące opcje:

• nowy - utworzenie nowego wniosku o dotacje, bez danych, które trzeba wpisać,

• otwórz - pozwala na wczytywanie zapisanego wniosku w formacie XML,

• zapisz XML - zapisanie wniosku na dysku lokalnym. Stworzony w taki sposób plik można poddać dalszej obróbce, wprowadzić zmiany i poprawić poprzez przycisk sprawdź, następnie można przesłać wniosek,

• utwórz PDF - zapisanie wprowadzonych danych do pliku PDF,

• sprawdź - w tym przypadku możemy sprawdzić poprawność wpisanych informacji o projekcie, braki są specjalnie zaznaczone,

• podgląd - uruchamiamy w tej dyspozycji podgląd tekstu podczas jego drukowania,

• eksport - można uruchomić czynność wysyłania (eksportu) części wypełnionego wniosku, np. szczegółowego budżetu do pliku CSV (format zgodny m.in. z MS Excel).

W GWP istnieje mechanizm pozwalający na sprawdzenie zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną. Wniosek wypełniać powinno się w kolejności wyszczególnionych pól. Wniosek składa się z pięciu części: informacje o projekcie, beneficjent (wnioskodawca), charakterystyka projektu, szczegółowy budżet projektu, budżet projektu, plus nieobowiązkowe oświadczenie.

GWP jest dostępny przez internet. Każda osoba mająca dostęp do internetu może skorzystać z aplikacji elektronicznej PO KL. Wszystkie nowe zestawy komputerowe używane w urzędach samorządowych mają tego typu możliwości. W przypadku problemów z korzystaniem z GWA należy pobrać formularz wniosków z www.funduszestrukturalne.gov.pl i przesłać go pod adres: gwa-pokl@mrr.gov.pl.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama