reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dostęp do internetu w szkołach i bibliotekach

Dostęp do internetu w szkołach i bibliotekach

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast do 5 września tego roku powinni sprawdzić, np. pod względem rachunkowym, złożone do nich wnioski o dofinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi szerokopasmowego dostępu do internetu, np. w szkołach i bibliotekach publicznych.


Wydatki np. szkół i bibliotek publicznych, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu przez te jednostki, są finansowane z budżetu państwa.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków, o których mowa, przekazuje się w przypadku:

• szkół, placówek i bibliotek publicznych - jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej,

• szkół, placówek i bibliotek publicznych prowadzonych przez właściwych ministrów - poprzez zwiększenie planu wydatków w budżetach tych ministrów.

Od 21 lipca obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu przez jednostki uprawnione (Dz.U. nr 130, poz. 830)

Do wydatków, które mogą być dofinansowane zgodnie z rozporządzeniem zalicza się wydatki na:

• urządzenia telekomunikacyjne, przewody lub osprzęt wykorzystywane dla zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej operatora, dostawcy usługi;

• urządzenia lub oprogramowanie realizujące funkcje ochrony punktu styku z internetem przed nieuprawnionym dostępem oraz ochrony antywirusowej;

• usługi projektowania przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz instalacji i konfiguracji urządzeń, oprogramowania.

Deklaracja i wniosek

Określenie rodzaju planowanych przez np. szkołę czy bibliotekę wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci internetu następuje na podstawie deklaracji wydatków. Deklarację trzeba złożyć do 31 sierpnia tego roku (w latach następnych 1 marca roku, w którym przekazuje się środki finansowe na pokrycie wydatków). Deklarację składa się w zależności od tego, przez kogo jest prowadzona np. szkoła, organom wykonawczym samorządu terytorialnego albo właściwemu ministrowi.

Określenie kwoty dotacji następuje na podstawie wniosku o finansowanie lub na podstawie przyjmowanego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego planu przyłączenia np. szkół i biblioteka do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu. Wniosek, o którym mowa, szkoła lub biblioteka składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosku nie składa np. szkoła, która została uwzględniona w planie przyłączenia do sieci.

Wniosek o finansowanie składa się w terminie do 1 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. W tym roku trzeba to zrobić do 31 sierpnia 2008 r. Wniosek o finansowanie złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do którego złożono wniosek o finansowanie, sprawdza go np. pod względem rachunkowym do 1 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona (w tym roku do 5 września).

W terminie 14 dni (w tym roku siedem dni) od dnia upływu terminu do dokonania sprawdzenia wniosku o finansowanie, m.in. burmistrz powinien sporządzić zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji i przekazać go wojewodzie.

Wojewoda w terminie do 15 maja roku (w tym roku do 17 września), w którym dotacja ma być udzielona, dokonuje sprawdzenia i oceny zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji. Następnie w terminie 14 dni (siedem dni w tym roku) od dnia upływu terminu sprawdzenia i oceny wniosku zbiorczego wojewoda sporządza zestawienie wniosków kwalifikowanych.

Podział dotacji

Minister spraw wewnętrznych i administracji nie później niż w terminie do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona (w tym roku 26 września), sporządza, plan podziału środków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji, określający kwoty środków finansowych, które mają być przekazane wojewodom w celu udzielenia dotacji jednostkom samorządu terytorialnego.

Wojewoda niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu z planu podziału sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w wyciągu z planu podziału i przekazuje ten wniosek ministrowi finansów. Minister ten na podstawie wniosku, o którym mowa, oraz planu podziału dokonuje zwiększenia wydatków w budżecie wojewody.

Wojewoda niezwłocznie po zwiększeniu planu wydatków dokonuje podziału otrzymanej kwoty pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Jednostkom samorządu terytorialnego, których zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji mają kolejno najwyższą ocenę, udziela się dotacji w granicach otrzymanej kwoty. W przypadku równej liczby punktów oceny zbiorczej dotacji udziela się według kolejności złożenia zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji.

Niezwłocznie po otrzymaniu dotacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego rozdysponowuje pomiędzy szkoły, placówki i biblioteki publiczne dotacje według kolejności daty wpływu wniosków o finansowanie lub daty przyjęcia planu.

6 ETAPÓW UBIEGANIA SIĘ I PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA PRZYŁĄCZENIE DO INTERNETU W 2008 ROKU

1 Określenie wydatków i wniosek

W odpowiedniej deklaracji np. szkoła czy biblioteka określa rodzaj wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci internetu. Deklarację trzeba złożyć do 31 sierpnia. Wniosek o finansowanie również trzeba złożyć do 31 sierpnia.

2 Zbiorczy wniosek

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do którego złożono wniosek o finansowanie, sprawdza go do 5 września. W terminie siedmiu dni od dnia upływu tego terminu trzeba sporządzić i przekazać wojewodzie zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji.

3 Zestawienie zbiorcze

Wojewoda w terminie do 17 września dokonuje sprawdzenia i oceny zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji. W terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu na sprawdzenie wojewoda sporządza zestawienie wniosków kwalifikowanych.

4 Plan podziału

Minister spraw wewnętrznych i administracji nie później niż w terminie do 26 września sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji.

5 Podział między samorządy

Wojewoda niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu z planu podziału sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej i przekazuje ten wniosek ministrowi finansów. Niezwłocznie po zwiększeniu planu wydatków wojewoda dokonuje podziału otrzymanej kwoty pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

6 Dotacja

Niezwłocznie po otrzymaniu dotacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego rozdysponowuje pomiędzy szkoły, placówki i biblioteki publiczne otrzymaną kwotę dotacji.

Zbigniew Kornat

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 100 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800).

• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci (Dz.U. nr 130, poz. 830).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją (PDF)39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama