REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pomoc BGK dla gmin realizujących inwestycje komunalne

REKLAMA

REKLAMA

O kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ubiegać się mogą gminy i związki gmin. Kredyt zostaje uruchomiony po udokumentowaniu przez gminę wniesienia co najmniej 20 proc. wymaganego wkładu własnego, kosztów netto dokumentacji projektowej.  

REKLAMA

Dzięki dotychczas uruchomionym kredytom z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych przygotowano w Polsce wiele inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, drogowej oraz sportowej. Mając na względzie nowy okres programowania 2007-2013, w ramach którego Polska otrzyma wielokrotnie większe fundusze, kredyty dla gmin z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych nabierają szczególnego znaczenia. Już w tej chwili mogą służyć przygotowaniu projektów, o których dofinansowanie można się już ubiegać.

REKLAMA

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) jest funduszem państwowym powołanym do życia 1 stycznia 2004 r. ustawą z 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Celem FRIK jest pomoc państwa dla gmin i ich związków w formie kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji przedsięwzięć inwestycyjnych kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE).

Dokumentacja projektowa

Kredytem można finansować dokumentację projektową związaną z planowaną inwestycją komunalną, spełniającą warunki uzyskania współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dokumentacja projektowa, na sfinansowanie której można uzyskać kredyt, to między innymi: studium wykonalności inwestycji, analiza kosztów i korzyści oraz pozostała dokumentacja projektowa, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.

Kredyt można więc przeznaczyć nie tylko na dokumentację techniczną, niezbędną jako załącznik do wniosku o środki unijne, ale także na jej część, np. na opłacenie kosztów opracowania analizy wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Składanie wniosków

Wnioski o kredyt przyjmują oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego. Formularze wniosków wraz z wykazem niezbędnych załączników są dostępne w oddziałach banku oraz na stronie internetowej BGK: www.bgk.com.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uzyskanie kredytu

Kredyt jest łatwo dostępny - procedury zostały ograniczone do minimum. Wystarczy złożyć wniosek kredytowy, do którego należy dołączyć:

•  opis planowanej inwestycji, określający w szczególności jej przedmiot, ostatecznych beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji;

•  wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danego obszaru plan został uchwalony;

•  wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;

•  opinie banków prowadzących rachunki inwestora lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem (nie starsze niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku w BGK);

•  zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych (nie starsze niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku w BGK);

•  sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;

•  uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;

•  uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;

•  opinię właściwej dla inwestora Regionalnej Izby Obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu;

•  oświadczenie inwestora o zobowiązaniach długoterminowych według tytułów dłużnych, a w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

•  oświadczenie inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Nieuzyskanie dofinansowania z UE nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji ze strony banku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gminom przysługuje 14-dniowy termin na uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Kredyt zostaje uruchomiony (jednorazowo lub w transzach) po udokumentowaniu przez gminę wniesienia wymaganego wkładu własnego, co najmniej 20 proc. kosztów netto dokumentacji projektowej.

Bez dofinansowania

REKLAMA

Podejmując decyzję o przyznaniu kredytu BGK ocenia, czy planowana inwestycja (której projekt ma być sfinansowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych) może uzyskać finansowanie ze środków UE. Spełnienie tego wymogu nie oznacza, że gmina zobowiązuje się do realizacji planowanej inwestycji i jej finansowania z funduszy unijnych. Zobowiązuje się jedynie do przeznaczenia pieniędzy z kredytu FRIK na opracowanie dokumentacji takiej inwestycji, która spełnia warunki do ubiegania się o środki unijne.

W praktyce oznacza to, że można kredytować dokumentację każdej planowanej inwestycji, jeżeli jest ona wymieniona w programach Unii Europejskiej dla Polski oraz jeżeli potencjalny inwestor oświadczy, że spełni inne warunki, określone w tych programach dla danej inwestycji. Przykładowo można tu wymienić takie warunki, jak odpowiednia wartość inwestycji, umieszczenie inwestycji w miejscowości o określonej liczbie mieszkańców lub konieczność opracowania planu rewitalizacji dla danego terenu.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie wymaga od przyszłego klienta, aby zrealizował planowaną inwestycję. Jej realizacja może nie dojść do skutku z różnych przyczyn, np. wniosek o dofinansowanie może nie uzyskać dotacji z uwagi na zbyt dużą liczbę chętnych.

Dlaczego gmina powinna wybrać kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

•  brak konieczności przeprowadzania przetargu,

•  kwota kredytu do 500 000 zł,

•  preferencyjne oprocentowanie - 0,5 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 6,25 proc. rocznie, co w praktyce oznacza 3,125 proc. oprocentowanie kredytu w ramach FRIK,

• okres kredytowania do 3 lat - liczony od daty uruchomienia kredytu do dnia ostatecznej spłaty kredytu,

•  kredytobiorca może skorzystać maksymalnie z 18-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału,

•  wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco względnie inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora i zaakceptowane przez Bank.

Fundusze celowe i programy rządowe

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza państwowymi funduszami celowymi i programami rządowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych, lub też wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

Fundusze celowe

•  Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM),

•  Fundusz Termomodernizacji (FT),

•  Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK),

•  Fundusz Poręczeń Unijnych (FPU),

•  Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT),

•  Krajowy Fundusz Drogowy (KFD),

•  Fundusz Kolejowy (FK)

•  Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ),

•  Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPKS),

•  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

•  Fundusz Strefowy (FS),

•  Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK),

Programy rządowe

•  Program Rodzina na swoim,

•  Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,

•  Program wspierania eksportu DOKE,

•  Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi,

•  Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek,

•  Program Pierwszy Biznes

•  Program Efektywności Energetycznej GEF,

•  Pożyczka na sfinansowanie restrukturyzacji PZOZ,

•  Ustawa Zabużańska,

•  Obsługa zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7

tel. (022) 596 57 28, fax (022) 522 91 94,

oraz oddziały BGK e-mail: dwrr@bgk.com.pl

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

•  Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 32, poz. 278) do ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

Wojsko wypłaci 6000 zł mężczyznom i kobietom 18-35 lat. Ochotnicy zasilą rezerwę [Wakacje z wojskiem]

W pierwszym turnusie programu „Wakacje z wojskiem”, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, udział bierze 3,5 tys. młodych Polaków w ponad 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W sumie w okresie wakacyjnym odbędą się trzy tury szkolenia, a wniosek o udział złożyło już ponad 11 tys. osób.

Rada Języka Polskiego opublikowała PDF-a z nowymi zasadami ortografii. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami

Rada Języka Polskiego opublikowała 11 nowych zasad polskiej ortografii. Nowe reguły pisowni w PDF-ie w artykule. Zmiany w dużych literach. Prościej z imiesłowami. 

REKLAMA

Od 1 lipca 2024 r. 35-godzinny tydzień pracy dla urzędników. Startuje pilotażowy program

Już od 1 lipca 2024 roku urzędnicy miejscy w Lesznie będą pracować 35 godzin zamiast 40 godzin tygodniowo przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wierzę, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy – mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Kto może dorabiać do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? Wyjaśnienia ZUS

ZUS wyjaśnia, że przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Kadra pedagogiczna może w dalszym ciągu pracować, ale aby ZUS nie zawiesił czy nie zmniejszył wypłacanego świadczenia, trzeba spełnić określone warunki. Jakie?

Zmiany w nauczaniu religii. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził obawy

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wyraził obawy co do proponowanych zmian w organizacji nauki religii w szkołach. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji ma uelastyczniać możliwość organizacji lekcji religii i etyki, umożliwiając tworzenie grup dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Jednak RPO wskazuje na trudności związane z ochroną konstytucyjnego prawa do nauki oraz ochroną pracy. Nowa organizacja lekcji religii może prowadzić do redukcji zatrudnienia katechetów, dlatego RPO zwraca uwagę na potrzebę określenia mechanizmów pomocy dla tej grupy nauczycieli.

Reforma możliwa już od 2025 r. Kilkadziesiąt miliardów złotych więcej dla JST

Reforma finansowania samorządów możliwa już od 2025 roku. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że dzięki nim w przyszłym roku do JST trafiłoby o kilkadziesiąt miliardów złotych więcej niż w obecnym. Projekt nowych przepisów dotyczących finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest już na ukończeniu i ma zostać skierowany do konsultacji publicznych.

REKLAMA

Min. edukacji B. Nowacka: Kontrole w szkołach ze słabymi wynikami. Matura dalej bez progu zdawalności

Dalej łatwo zdać maturę. Aż do 2026 roku nie ma ryzyka oblania egzaminu dodatkowego przez punkty (nie ma progu zdawalności 30%). Słabsze szkoły (takie, których uczniowie mają złe wyniki) muszą się przygotować na kontrole kuratorów. Sprawdzą doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Dostałeś wiadomość o ogromnych podwyżkach cen energii? Ministerstwo Klimatu wydało oświadczenie

W ostatnim czasie pojawiły się grafiki i posty w mediach społecznościowych, które wykorzystują wizerunki znanych osób i zawierają linki wyłudzające dane. Te fałszywe informacje sugerują, że można uniknąć ogromnych podwyżek cen energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że od 1 lipca 2024 r. obowiązuje ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. 

REKLAMA