Kategorie

Pomoc BGK dla gmin realizujących inwestycje komunalne

O kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ubiegać się mogą gminy i związki gmin. Kredyt zostaje uruchomiony po udokumentowaniu przez gminę wniesienia co najmniej 20 proc. wymaganego wkładu własnego, kosztów netto dokumentacji projektowej.  

Reklama

Dzięki dotychczas uruchomionym kredytom z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych przygotowano w Polsce wiele inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, drogowej oraz sportowej. Mając na względzie nowy okres programowania 2007-2013, w ramach którego Polska otrzyma wielokrotnie większe fundusze, kredyty dla gmin z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych nabierają szczególnego znaczenia. Już w tej chwili mogą służyć przygotowaniu projektów, o których dofinansowanie można się już ubiegać.

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) jest funduszem państwowym powołanym do życia 1 stycznia 2004 r. ustawą z 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Celem FRIK jest pomoc państwa dla gmin i ich związków w formie kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na finansowanie kosztów opracowania dokumentacji przedsięwzięć inwestycyjnych kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE).

Dokumentacja projektowa

Kredytem można finansować dokumentację projektową związaną z planowaną inwestycją komunalną, spełniającą warunki uzyskania współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dokumentacja projektowa, na sfinansowanie której można uzyskać kredyt, to między innymi: studium wykonalności inwestycji, analiza kosztów i korzyści oraz pozostała dokumentacja projektowa, analizy, ekspertyzy i studia niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji.

Kredyt można więc przeznaczyć nie tylko na dokumentację techniczną, niezbędną jako załącznik do wniosku o środki unijne, ale także na jej część, np. na opłacenie kosztów opracowania analizy wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Składanie wniosków

Wnioski o kredyt przyjmują oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego. Formularze wniosków wraz z wykazem niezbędnych załączników są dostępne w oddziałach banku oraz na stronie internetowej BGK: www.bgk.com.pl.

Uzyskanie kredytu

Kredyt jest łatwo dostępny - procedury zostały ograniczone do minimum. Wystarczy złożyć wniosek kredytowy, do którego należy dołączyć:

•  opis planowanej inwestycji, określający w szczególności jej przedmiot, ostatecznych beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkową wartość inwestycji;

•  wyciąg z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danego obszaru plan został uchwalony;

•  wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;

•  opinie banków prowadzących rachunki inwestora lub świadczących inne usługi bankowe, dotyczące współpracy z inwestorem (nie starsze niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku w BGK);

•  zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych (nie starsze niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku w BGK);

•  sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata i za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku;

•  uchwałę budżetową na rok bieżący oraz prognozy dotyczące budżetu na trzy kolejne lata;

•  uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;

•  opinię właściwej dla inwestora Regionalnej Izby Obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu;

•  oświadczenie inwestora o zobowiązaniach długoterminowych według tytułów dłużnych, a w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

•  oświadczenie inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Nieuzyskanie dofinansowania z UE nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji ze strony banku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gminom przysługuje 14-dniowy termin na uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Kredyt zostaje uruchomiony (jednorazowo lub w transzach) po udokumentowaniu przez gminę wniesienia wymaganego wkładu własnego, co najmniej 20 proc. kosztów netto dokumentacji projektowej.

Bez dofinansowania

Reklama

Podejmując decyzję o przyznaniu kredytu BGK ocenia, czy planowana inwestycja (której projekt ma być sfinansowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych) może uzyskać finansowanie ze środków UE. Spełnienie tego wymogu nie oznacza, że gmina zobowiązuje się do realizacji planowanej inwestycji i jej finansowania z funduszy unijnych. Zobowiązuje się jedynie do przeznaczenia pieniędzy z kredytu FRIK na opracowanie dokumentacji takiej inwestycji, która spełnia warunki do ubiegania się o środki unijne.

W praktyce oznacza to, że można kredytować dokumentację każdej planowanej inwestycji, jeżeli jest ona wymieniona w programach Unii Europejskiej dla Polski oraz jeżeli potencjalny inwestor oświadczy, że spełni inne warunki, określone w tych programach dla danej inwestycji. Przykładowo można tu wymienić takie warunki, jak odpowiednia wartość inwestycji, umieszczenie inwestycji w miejscowości o określonej liczbie mieszkańców lub konieczność opracowania planu rewitalizacji dla danego terenu.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie wymaga od przyszłego klienta, aby zrealizował planowaną inwestycję. Jej realizacja może nie dojść do skutku z różnych przyczyn, np. wniosek o dofinansowanie może nie uzyskać dotacji z uwagi na zbyt dużą liczbę chętnych.

Dlaczego gmina powinna wybrać kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

•  brak konieczności przeprowadzania przetargu,

•  kwota kredytu do 500 000 zł,

•  preferencyjne oprocentowanie - 0,5 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 6,25 proc. rocznie, co w praktyce oznacza 3,125 proc. oprocentowanie kredytu w ramach FRIK,

• okres kredytowania do 3 lat - liczony od daty uruchomienia kredytu do dnia ostatecznej spłaty kredytu,

•  kredytobiorca może skorzystać maksymalnie z 18-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału,

•  wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco względnie inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora i zaakceptowane przez Bank.

Fundusze celowe i programy rządowe

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza państwowymi funduszami celowymi i programami rządowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych, lub też wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

Fundusze celowe

•  Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM),

•  Fundusz Termomodernizacji (FT),

•  Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK),

•  Fundusz Poręczeń Unijnych (FPU),

•  Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT),

•  Krajowy Fundusz Drogowy (KFD),

•  Fundusz Kolejowy (FK)

•  Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ),

•  Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPKS),

•  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

•  Fundusz Strefowy (FS),

•  Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK),

Programy rządowe

•  Program Rodzina na swoim,

•  Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,

•  Program wspierania eksportu DOKE,

•  Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi,

•  Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek,

•  Program Pierwszy Biznes

•  Program Efektywności Energetycznej GEF,

•  Pożyczka na sfinansowanie restrukturyzacji PZOZ,

•  Ustawa Zabużańska,

•  Obsługa zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7

tel. (022) 596 57 28, fax (022) 522 91 94,

oraz oddziały BGK e-mail: dwrr@bgk.com.pl

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

•  Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 4 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 32, poz. 278) do ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.