REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady udostępniania protokołu postępowania

Dariusz Jagiełło
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Wykonawca ma prawo wglądu do protokołu w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz oczekiwania przesłania jego kopii. Żądanie dostępu do protokołu z postępowania przetargowego nie może dotyczyć przesłania załączników do protokołu, którymi są również oferty innych wykonawców uczestniczących w procedurze.  

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (bez względu na wartość prowadzonego postępowania, jak też tryb udzielenia zamówienia). Protokół ten jest jawny i sporządzony musi zostać w formie pisemnej. Wszelkie informacje zawierane w protokole, które odnoszą się do czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, powinny być w nim zamieszczone niezwłocznie po ich podjęciu.

REKLAMA

Sama czynność sporządzania protokołu powinna być powierzana przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych konkretnej osobie, na ustalanych przez niego zasadach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak też zgodnie z regulaminem wewnętrznego postępowania.

Dostęp do protokołu

REKLAMA

Wykonawca może uzyskać wgląd do protokołu w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Ponadto wykonawca ma prawo żądać przesłania kopii protokołu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z jego wyborem oraz może sporządzać kopie lub odpisy protokołu wraz z załącznikami.

Bez zgody zamawiającego w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie można samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający ma swobodę w wyborze drogi, jaką wykonawca poinformuje go o chęci otrzymania protokołu, tj.: pisemnie, faksem czy drogą elektroniczną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skopiować można zarówno wersję papierową protokołu, jak też wykonanie skanu dokumentu i przesłanie protokołu w wersji elektronicznej do wykonawcy, który zwrócił się z taką prośbą do zamawiającego. Wszelkie przesyłane przez zamawiającego dokumenty nie mogą pozostawać w sprzeczności z obiektywnymi możliwościami technicznymi, którymi dysponuje wykonawca. Odmienne postępowanie może narazić zamawiającego na protesty, ale również na najcięższy zarzut, tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Opłata za kopię

REKLAMA

Nie ma obowiązku nieodpłatnego przesłania przez zamawiającego sporządzonego protokołu. W związku z tym zamawiający może obciążyć wykonawcę realnymi kosztami, jakie poniósł w związku z wykonywaniem czynności, tj. opłatami związanymi z przesyłką i powieleniem protokołu. Z żadnego przepisu prawa zamówień publicznych (p.z.p.) nie wynika, że zamawiający ma obowiązek za darmo udostępniać wykonawcy kserokopię protokołu.

Pobieranie opłaty za kserokopię protokołu jest jak najbardziej uzasadnione. Nie można przecież wykluczyć, że protokół będzie bardzo obszerny, a zamawiający nie ma obowiązku samodzielnie ponosić kosztów w związku z wydaniem żądanych dokumentów.

Zamawiający ma obowiązek umożliwić wszystkim zainteresowanym sporządzanie kopii oraz odpisów protokołu, ale wyłącznie pod warunkiem dokonania tych czynności w siedzibie zamawiającego. Z przepisów prawa zamówień publicznych nie wynika zakaz udostępnienia protokołu do skopiowania poza siedzibą zamawiającego, jednakże wynikająca z art. 97 ust. 1 p.z.p. odpowiedzialność za jego przechowywanie w stanie nienaruszonym sprawia, iż zamawiający ma wystarczające uzasadnienie do odmówienia ewentualnym wnioskom w tym zakresie.

Dostęp do informacji

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Protokół dokumentujący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest bez wątpienia informacją publiczną. W sytuacji gdy informacja nie jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udzielana na wniosek.

O możliwości pobrania opłat za sporządzenie kserokopii protokołu mowa jest w art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) Chodzi o kwotę, która ma odpowiadać rzeczywistym poniesionym przez zamawiającego kosztom. W praktyce jest to koszt papieru oraz druku czy użycia urządzenia wielofunkcyjnego do dokonania kserokopii wskazanego dokumentu. W związku z tym dokonanie stosownych zapisów w s.i.w.z jest niemal koniecznością.

Istnieje również możliwość dokonania takich zapisów w zarządzeniu wewnętrznym obowiązującym w jednostce lub ewentualnym regulaminie. Prawidłową formą w mojej ocenie jest wskazanie tabeli opłat wraz z cennikiem, gdyż nie narazi to zamawiającego na ewentualne zarzuty w zakresie chęci pobierania zbyt wysokich opłat.

Termin na udostępnienie

Termin udostępnienia protokołu zależy wyłącznie od zamawiającego, lecz musi on być do tego stopnia realny, by nie zablokować ewentualnej drogi odwoławczej wykonawcy, jak też nie można nie wyznaczając terminu, kierować się osobistymi uprzedzeniami do uczestnika postępowania. Termin ten powinien być wyznaczony niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku (a więc bez zbędnej zwłoki) oraz w dogodnym dla obu stron postępowania (ustalonym) momencie.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 stycznia 2008 r., KIO/UZP52/07 stwierdziła, że w art. 96 ust. 3 p.z.p. oraz par. 5 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma regulacji dotyczącej terminu udostępnienia kopii protokołu wraz z załącznikami. W tej sytuacji znajdzie zastosowanie przepis art. 13 ust. 1 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdyż norma kolizyjna zawarta w art. 1 ust. 2 przywołanej ustawy wyłącza stosowanie jej przepisów tylko w sytuacji, w której inna ustawa reguluje ten sam zakres.

Zamawiający musi przesłać kopię protokołu każdemu wykonawcy, pamiętając przy tym, że prawo do wystąpienia z takim żądaniem przysługuje wyłącznie tym wykonawcom, którzy pozostali nadal w postępowaniu.

PRZYKŁAD WERSJA PAPIEROWA

Gdy wykonawcy nie zadowala wersja elektroniczna, może żądać wersji papierowej protokołu. Wykonawcy mają takie uprawnienia, w związku z tym zamawiający musi zawrzeć stosowne zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.).

Przykładowy zapis s.i.w.z. w zakresie udostępniania protokołu postępowania:

1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

c) po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu.

1) Zamawiający umożliwi kopiowanie załączników do protokołu odpłatnie, cena za 1 stronę ustala się na ........... zł.

2) Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

DARIUSZ JAGIEŁŁO

Kancelaria Adwokacka adwokat Dorota Załuska

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 96-97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

• Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 188, poz. 1154).

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA