Kategorie

Prawo do dodatku stażowego w wyższej wysokości

Magdalena Kasprzak
Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
inforCMS
Czy pracownikowi, który złożył dokument uprawniający do wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat (zasiłek dla bezrobotnych), należy się wyrównanie za 3 lata poprzedzające od daty złożenia takiego dokumentu. Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Pracownik nabył prawo do dodatku stażowego w wyższej wysokości w momencie udokumentowania swojego dłuższego stażu pracy. Dopiero od tego momentu ma on prawo do wyższej kwoty dodatku stażowego bez wyrównania za lata poprzednie.

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Takie zasady wynikają z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych).

Do okresów pracy uprawniających m.in. do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych). Wśród nich można wyróżnić:

• okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, oraz

• okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Szczegółowe zasady naliczania wysokości dodatków stażowych dla samorządowców wynikają z przepisów szczególnych – rozporządzenia z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie).

Kiedy wypłata dodatku za wieloletnią pracę

Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

• począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

• za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. (§ 7 rozporządzenia)

Reklama

Znane są zatem dokładne kryteria, na podstawie których ustalane jest prawo pracownika do dodatku. Obowiązek prawidłowego naliczenia wysokości stażowego ciąży bezpośrednio na pracodawcy. Musi on jednak dysponować niezbędnymi do tego informacjami popartymi dokumentacją pracowniczą.

Skoro pod uwagę brany jest przede wszystkim staż pracy, pracodawca powinien mieć dotychczasowe świadectwa pracy swojego pracownika potwierdzające przepracowane przez niego lata. Dodatkowo pod uwagę bierze się obecny czas jego zatrudnienia. Nie należy zapominać również o pozostałych okresach, które wpływają na uprawnienia pracownicze naszego pracownika, czyli np. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ten fakt również musi zostać przez pracownika udokumentowany. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem jedynie prawidłowe naliczenie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia na podstawie dostępnych danych, a nie dochodzenie, co pracownik robił w przeszłości.

Dlatego to w interesie samego pracownika leży dostarczenie pełnej dokumentacji potwierdzającej wszelkie istotne okresy pracy lub pobierania zasiłków, które są uwzględniane przy ustalaniu jego uprawnień do świadczeń pracowniczych. Co więcej, pracownik powinien dokumentację taką przedłożyć pracodawcy jak najszybciej, czyli np. w momencie podejmowania u niego pracy. Pozwoli to na prawidłowe ustalenie jego wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia wraz z jego dodatkowymi składnikami.

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia dotyczące pracowników samorządowych, a dokładniej przyznawania i wypłaty dodatku z tytułu wysługi lat, wskazują, że pracownik ma prawo do dodatku stażowego w wyższej wysokości pod warunkiem nabycia do niego prawa. Nastąpi to np. w momencie udokumentowania przez pracownika dłuższego stażu pracy.

ZAPAMIĘTAJ!

Gdy pracownik udokumentuje dłuższy staż pracy, pracodawca zobowiązany jest do ponownego przeliczenia wysokości dodatku za wysługę lat oraz jego wypłaty.

Reklama

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik dopiero w trakcie zatrudnienia złożył pracodawcy dokumenty potwierdzające okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, który faktycznie uprawnia go do wyższej wysokości dodatku stażowego. Jednocześnie data przedłożenia takiego dokumentu będzie momentem, w którym ogólny staż pracy pracownika wzrośnie.

Gdyby sam zainteresowany złożył ten dokument na początku swojego zatrudnienia, okres przebywania na zasiłku byłby od razy zaliczony do jego ogólnego stażu pracy branego pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku stażowego. Pracodawca, który wówczas nie uwzględniłby takiej informacji, dopuściłby się naruszenia przepisów prawa pracy, co jednocześnie dałoby podstawę pracownikowi do wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniem o wypłatę wyrównania dodatku.

Jednak w przypadku gdy informacja o okresie zasiłkowym zostaje przekazana pracodawcy już w trakcie pracy, dodatek stażowy wzrośnie dopiero od momentu uzyskania przez pracownika prawa do jego wyższej wysokości, czyli faktycznego udokumentowania swojego większego stażu pracy. Nie ma tutaj mowy o wypłacie dodatku w wyższej wysokości wraz z wyrównaniem za okres 3 lat, kiedy to pracodawca nie wiedział o tym, że staż pracy pracownika jest większy. Pracownik nie ma bowiem podstawy do występowania z roszczeniem o takie wyrównanie, gdyż nie udokumentował swojego stażu pracy wcześniej.

Podstawy prawne

• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398)

MAGDALENA KASPRZAK 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?