reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Czy samorządy podejmują zbyt wiele uchwał

Czy samorządy podejmują zbyt wiele uchwał

Samorządy często tworzą uchwały tam, gdzie prawo nie nakłada na nie takiego obowiązku. A przecież wiadomo nie od dziś, że zbyt wiele regulacji prawnych nie służy przejrzystości gospodarki finansowej i może prowadzić do nadużyć.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej (dalej: RIO) w Lublinie pismem z 30 lipca 2009 r. (sygn. RIO – I – 421/90/09), skierowanym do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, uznał za naganne tworzenie przez gminy dużej liczby uchwał. W swoim piśmie Marek Poniatowski podkreśla, że wydanie każdej uchwały musi znaleźć wyraźne umocowanie w przepisach prawa materialnego zawartych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach.

Przyjęcie pomocy od innej jednostki

Z działalności nadzorczej RIO wynika, że częstym powodem wydawania zbędnych uchwał jest przyjęcie pomocy finansowej od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, zwłaszcza na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą (art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; dalej: ustawa o finansach publicznych).

Zdaniem Prezesa RIO z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynika obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej lub finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Ustawa o finansach publicznych nie nakłada natomiast obowiązku polegającego na konieczności podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyjęcia takiej pomocy.

Pomoc dla Policji

Kolejnym przykładem tworzenia przez samorządy niepotrzebnych uchwał jest udzielanie pomocy Policji. Dotyczy to najczęściej wsparcia pieniężnego komendy wojewódzkiej policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla komendy powiatowej policji. Zdaniem szefa lubelskiej RIO z przepisów prawa nie wynika obowiązek podjęcia w takiej sprawie uchwały. Natomiast konieczne jest wydanie uchwały w sytuacji udzielenia pomocy rzeczowej lub finansowej, np. w formie dotacji celowej, ale wsparcie Policji nie jest ani pomocą rzeczową, ani finansową.

 

Czytaj także: Prawidłowe uchwały Rady Gminy >>

 

Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług (art. 13 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji; dalej: ustawa o Policji).

Ponadto na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji może ulec zwiększeniu ponad ustaloną liczbę, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów przez co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji (art. 13 ust. 4 i 4a ustawy o Policji).

Rada powiatu lub rada gminy może więc przekazać Policji środki finansowe, stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, z przeznaczeniem na:

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę,

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Pomoc udzielana Policji, z racji tego, że nie jest pomocą finansową lub rzeczową, oznacza, że samorządy nie mają obowiązku podejmowania odrębnych uchwał w tej sprawie.

Prezes RIO wskazał, że jedyną formą współuczestniczenia samorządów w pokrywaniu wydatków na inwestycje, remonty i modernizacje, a także współfinansowania kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, w tym zakupu niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, jest dokonywanie wpłat na Fundusz Policji.

 

Czytaj także: Zarządzanie w urzędzie >>

 

Ochrona zabytków

Kolejną dziedziną, w której lubelska RIO wskazała na nieprawidłowości, jest tworzenie uchwał dotyczących dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacja na prace związane z ochroną zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy lub powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Jednak zdaniem RIO zauważalna jest niewłaściwa praktyka organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą podejmowane są uchwały, w których jednocześnie ustalane są zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz udzielana jest dotacja konkretnemu podmiotowi. Takie łączenie uchwał jest niedopuszczalne.

Dorota Wołoszyn

Podstawy prawne:

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 666)

• Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 804)

• Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 959)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama