REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy negatywną ocenę pracownika samorządowego można zaskarżyć do sądu

Dorota Wołoszyn

REKLAMA

Od ponad roku sprawy pracownicze pracowników samorządowych regulowane są przez nową ustawę. Przez ten czas powstało wiele niejasności i trudnych do wyjaśnienia wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia zaskarżenia oceny pracowniczej do sądu.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych) przewiduje możliwość odwołania się od oceny okresowej do kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik samorządowy. Czy pracownik może wnieść takie odwołanie również do sądu? Sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy (dalej: SN).

REKLAMA

Krótko o ocenianiu

REKLAMA

Kwestię oceny pracowników samorządowych reguluje art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. Ocenom podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych. Nie podlegają zatem ocenom pracownicy zatrudnieni na stanowiskach doradców i asystentów oraz pracownicy pomocniczy i obsługi. Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy, a dokonuje jej bezpośredni przełożony ocenianego pracownika. Przedmiotem oceny jest wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków, zarówno wynikających ze statusu pracownika samorządowego, jak i czynności wynikających z zakresu obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Po dokonaniu oceny bezpośredni przełożony ma obowiązek niezwłocznego jej doręczenia zarówno ocenianemu pracownikowi, jak i kierownikowi jednostki, w której ten pracownik jest zatrudniony.

Procedura odwoławcza

Możliwość wniesienia przez pracownika samorządowego odwołania od ceny okresowej reguluje w art. 27 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z procedurą przewidzianą w tym przepisie pracownikowi samorządowemu przysługuje odwołanie do kierownika jednostki, w której jest on zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wniesienia. Przewidziano też sposób postępowania w przypadku uwzględnienia odwołania. Przewiduje on, że w tym przypadku można postąpić dwojako:

1) zmienić ocenę albo

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) dokonać jej po raz drugi.

Pracownik ma możliwość odwołania się od każdej otrzymanej oceny, nie tylko od oceny negatywnej. Otrzymanie przez pracownika oceny negatywnej skutkuje natomiast koniecznością dokonania oceny po raz drugi (jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny).

W razie wniesienia odwołania od oceny innej niż negatywna oceniający nie jest związany wskazanym 3-miesięcznym terminem.

Zaskarżenie oceny do sądu

Ustawa o pracownikach samorządowych wprowadziła procedurę odwoławczą od oceny na drodze służbowej, nie przewidując wprost możliwości zaskarżenia oceny do sądu.

Nie ma jednoznacznego wskazania, czy kwestia oceniania pracowników samorządowych może zakończyć się wniesieniem powództwa do sądu pracy z tytułu niewłaściwej ich zdaniem oceny okresowej. Wątpliwości te rozwiał SN w postanowieniu z 4 lutego 2009 r., sygn. akt II PK 226/08 (patrz: Geneza orzeczenia SN).

Czytaj także: Ocena okresowa pracownika samorządowego>>

Stanowisko SN

Sąd Najwyższy przyjął w omawianym przypadku (patrz: Geneza orzeczenia SN) dopuszczalność drogi sądowej. Zdaniem SN zależy ona od okoliczności faktycznych uznanych przez powoda jako podstawa roszczenia i wskazanych w pozwie. Warunkiem dopuszczenia drogi sądowej nie powinna być w tym wstępnym etapie ocena istnienia roszczenia powoda. W opinii SN, jeżeli powód wskazuje jako podstawę roszczenia zdarzenia prawne wywołujące skutki w zakresie stosunków cywilnoprawnych, a więc także w zakresie stosunków prawa pracy, to nawet jeżeli zdarzenia przytaczane przez powoda nie są rzeczywiste albo nie rodzą skutków prawnych, należy uznać dopuszczalność drogi sądowej.

W omawianej sprawie, zdaniem SN, źródłem roszczenia jest stosunek pracy. To, czy roszczenie jest zasadne, można ocenić dopiero po przeprowadzeniu postępowania cywilnego.

Droga sądowa jest dopuszczalna, jeśli powód opiera swoje roszczenia na zdarzeniach prawnych, które mogą być źródłem stosunków cywilnoprawnych. Dla porównania SN wskazał na postanowienie z 16 marca 2000 r., sygn. akt PKN 723/99.

Sąd podkreślił ponadto, że brak w ustawie o pracownikach samorządowych regulacji, jaka znalazła się w ustawie o służbie cywilnej, przewidującej możliwość odwołania się do sądu pracy w razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od oceny okresowej, nie jest argumentem przemawiającym za niedopuszczalnością drogi sądowej.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie sądu okręgowego oraz postanowienie sądu rejonowego – sądu pracy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

GENEZA ORZECZENIA SN

Przyczyną wydania przez SN postanowienia było wniesienie pozwu skierowanego przeciwko miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej, w którym powódka domagała się uchylenia sporządzonej oceny okresowej. Sąd rejonowy – sąd pracy odrzucił postanowieniem pozew powódki, powołując się na przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, które nie przewidują możliwości odwołania się do sądu od negatywnej oceny okresowej. Powódka złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego, wskazując, że wobec istniejącej luki prawnej, w zakresie możliwości odwołania się od negatywnej opinii okresowej do sądu analogicznie należy stosować przepisy ustawy z 26 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (dalej: ustawa o służbie cywilnej). Powódka zwróciła ponadto uwagę na fakt, że brak możliwości wystąpienia na drogę sądową w celu dokonania weryfikacji oceny może stanowić naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony dobrego imienia.

Postępowanie w II instancji

REKLAMA

Konsekwencją wniesienia zażalenia było wydanie przez sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych postanowienia o oddaleniu zażalenia. Sąd uzasadniał swoją decyzję tym, że w art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych nie przewidziano możliwości weryfikacji ocen okresowych w postępowaniu sądowym. Zdaniem sądu II instancji wskazana regulacja jest zasadna, gdyż skutkiem 2-krotnego wydania opinii negatywnej wobec pracownika samorządowego jest rozwiązanie stosunku pracy z takim pracownikiem. Decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy podlega natomiast kontroli sądowej.

Powódka wniosła od tego orzeczenia skargę kasacyjną, w której zarzuciła naruszenie prawa materialnego art. 43 ust. 1 i 2 obecnej ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 94 pkt 9 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Naruszenie prawa polegało na błędnym zastosowaniu tych przepisów i przyjęciu, że powódce nie przysługiwało odwołanie do sądu od negatywnej opinii okresowej. Uzasadniając wniesioną skargę podkreślono, że utożsamianie prawa do odwołania się od negatywnej oceny z prawem odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę jest niepoprawne, gdyż rozwiązania te służą różnym celom. Powódka podkreśliła ponadto, że przy przyjęciu takiego założenia, pracownik samorządowy jest pozbawiony możliwości weryfikacji przez sąd pierwszej oceny okresowej.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458)

● Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 958)

● Ustawa z 26 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr. 170, poz. 1218) – nie obowiązuje

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe kursy samoobrony "Bezpieczny Warszawiak" i "Bezpieczna Warszawianka". Miejsce, terminy

26 czerwca będzie można zapisać się na kursy samoobrony "Bezpieczna Warszawianka” i "Bezpieczny Warszawiak”. Zajęcia będą odbywać się w lipcu. Są organizowane przez Straż Miejską.

FORUM LIDERÓW PPP 2024. Rozwój rynku PPP w Polsce wymaga aktywnego wsparcia nowego rządu

W Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Forum Liderów PPP, poświęcona infrastrukturze krytycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w kontekście jakości inwestycji, jej odporności oraz zarządzania kryzysowego. Eksperci zaprezentowali niezbędne rodzaje partnerstwa, potencjalne współprace, mapowanie interesariuszy, podział ryzyk, elementy zapewniające odporność inwestycji, warunki umów i efektywne zarządzanie projektami. 

Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Za małe podwyżki dla policjantów? Będzie jednak więcej na kontach niż 4,1%? Przecież w policji już dziś jest 15 000 wakatów

Już dziś jest w Policji 15 000 wakatów. Co się stanie z zainteresowaniem pracą policjanta w przypadku podniesienia mundurowym pensji w 2025 r. tylko o 4,1%. Tyle deklaruje rząd premiera D. Tuska dla całej budżetówki w 2025 r.

REKLAMA

Czy nauczycielka teraz może przejść na emeryturę z ZUS już po ukończeniu 55. roku życia, na czym polega wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne choć formalnie emeryturą nie jest, w rzeczywistości pełni rolę wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Czy jednak wszyscy zatrudnieni w tym zawodzie mogą z takiego świadczenia z ZUS skorzystać, zy tylko gdy stracą pracę?

Od 1 września 2025 r. zmiany w szkołach. Jedna godzina tygodniowo religii. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od 1 września 2025 roku w polskich szkołach zostanie wprowadzona jedna godzina lekcji religii. To oznacza, że uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach religijnych raz w tygodniu.

Podwyżki wynagrodzeń nawet o 1000 zł dla pracowników samorządowych. Padł apel ZMP

 Związek Miast Polskich wyraził negatywną opinię o projekcie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych. 

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

REKLAMA

Zmiany w podstawie programowej. Nowa lista lektur bez Rymkiewicza i Dukaja

Minister Edukacji, Barbara Nowacka, ogłosiła, że do końca czerwca zostanie opublikowana podstawa programowa z listą lektur.

W szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Będzie nowe rozporządzenie MEN

Barbara Nowacka, minister edukacji, poinformowała, że od 1 września 2025 r. w szkołach będzie jedna godzina lekcji religii. Lekcje będą mogły być prowadzone w grupach międzyklasowych.

REKLAMA