reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Aktualizacja: 05.05.2010

Wymagania kwalifikacyjne, jakim musi sprostać przyszły pracownik samorządowy, zależą w dużej mierze od tego, na jakim stanowisku ma zostać zatrudniony. Wyższe wymagania dotyczą stanowisk kierowniczych, a niższe pracowników niższego szczebla. Wynika to z zakresu powierzonego przyszłemu pracownikowi obowiązków i zadań oraz odpowiedzialności. Jest jednak kilka warunków, które bezwzględnie musi spełniać każdy pracownik samorządowy niezależnie od tego, jakie stanowisko piastuje. »

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Aktualizacja: 30.05.2011

Wymagania kwalifikacyjne, jakim musi sprostać przyszły pracownik samorządowy, zależą w dużej mierze od tego, na jakim stanowisku ma zostać zatrudniony. Wyższe wymagania dotyczą stanowisk kierowniczych, a niższe pracowników niższego szczebla. Wynika to z zakresu powierzonego przyszłemu pracownikowi obowiązków i zadań oraz odpowiedzialności. Jest jednak kilka warunków, które bezwzględnie musi spełniać każdy pracownik samorządowy niezależnie od tego, jakie stanowisko piastuje. »

Będą kontrole zasad naboru pracowników samorządowych

Aktualizacja: 12.01.2010

Samorządy lubuskie i mazowieckie nagminnie pomijają procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru pracowników. Bardzo często dochodzi też do przygotowywania konkursów w taki sposób, by wygrał określony kandydat. »

Nagrody jubileuszowe

Aktualizacja: 23.03.2010

Pracownikowi samorządowemu poza wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem za wieloletnią pracę, jednorazową odprawą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przysługuje nagroda jubileuszowa. »

Dotacja z budżetu gminy nie dla wspólnot

Aktualizacja: 12.01.2010

Przekazanie z budżetu gminy dotacji na rzecz wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów remontów mieszkaniowych lub przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nie może być uznane za realizację zadań własnych gminy w rozumieniu art. 176 ustawy o finansach publicznych.   »

Samorząd nie może przyznawać ulg podmiotowych w podatkach lokalnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Władze gminne mają prawo całkowicie zwalniać z podatku lokalnego, ale nie mogą według własnego uznania zmniejszać jego rozmiarów - orzekł 12 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. »

Wójt musi mieć sekretarza gminy

Aktualizacja: 12.01.2010

W każdym urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim powinny zostać utworzone stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa. »

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Aktualizacja: 12.01.2010

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej porządkuje kwestie wysokości i ustalenia przez radę gminy ekwiwalentu dla strażaków-ochotników. »

Nowy podział kompetencji w województwie

Aktualizacja: 12.01.2010

Wzmocnienie pozycji wojewody w stosunku do administracji zespolonej i niezespolonej, przy jednoczesnym ograniczeniu jego zadań - to zmiany reformujące urząd wojewody wprowadzane od 1 kwietnia 2009 r. Będzie on odpowiedzialny m.in. za: kontrolowanie gospodarowania mieniem publicznym, nadzór nad samorządami, zarządzanie kryzysowe oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne.   »

Sposoby ustania stosunku pracy samorządowego pracownika mianowanego

Aktualizacja: 23.03.2010

Jeszcze przez 3 lata pracodawcy samorządowi muszą się trzymać szczególnych zasad, gdy chcą rozstać się z pracownikiem mianowanym. Muszą więc uważać na przyczyny wypowiedzeń i okoliczności, w których dają dyscyplinarkę. Bo te są ustawowo określone na lata 2009-2011. »

Jak wsie mogą uzyskać prawa miejskie

Aktualizacja: 12.01.2010

Tylko do 31 marca br. władze gmin wiejskich mogą składać do MSWiA wnioski o nadanie im praw miejskich, jeśli chcą uzyskać taki status od początku kolejnego roku. Rada Ministrów musi wydać odpowiednie rozporządzenie do końca lipca. »

Jak postępować w przypadku należności z tytułu nadużyć byłego pracownika

Aktualizacja: 12.01.2010

W szkole podstawowej na koncie 240 widnieje należność z tytułu nadużyć byłego pracownika. Należność jest zasądzona wyrokiem sądowym. Część należności podlega egzekucji komorniczej z otrzymywanego przez tę osobę świadczenia przedemerytalnego. Otrzymywane kwoty od komornika nie pokrywają nawet doliczonych odsetek ustawowych. »

Rozliczanie delegacji służbowej

Aktualizacja: 12.01.2010

Urzędnik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymał polecenie wyjazdu na szkolenie własnym samochodem. Do pracy przyszedł o godz. 7.00, o godz. 12.00 wyjechał na szkolenie, które rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 16.00. Do domu wrócił o godz. 17.00. Pracownikowi rozliczono delegację. Czy powinien otrzymać czas wolny za pracę w nadgodzinach, jeżeli tak, to za jaki czas? »

Samorządy coraz lepiej dbają o ofertę kulturalną

Aktualizacja: 12.01.2010

Samorządy przejęły większość teatrów, muzeów i filharmonii. Niestety, placówki te różnie sobie radzą. Jednak szeroką ofertę dla mieszkańców w każdym wieku mają domy i ośrodki kultury. »

Jakie są obligatoryjne elementy procedury budżetowej

Aktualizacja: 12.01.2010

Przepisy rygorystycznie określają podmioty, które mogą opracować projekt budżetu samorządowego, a także wprowadzać do niego zmiany. Dokument ten musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. Statystyki podają, że błędy dotyczące legalności zapisów budżetowych występują, aż w 13,7% uchwał. Ostatecznym terminem uchwalenia budżetu jest 31 marca roku budżetowego. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama