REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Tadeusz Subik

REKLAMA

Do końca maja zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić radzie lub sejmikowi województwa sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Rozpatruje je komisja rewizyjna, która m.in. na podstawie tego sprawozdania musi przygotować do 15 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

W procesie zatwierdzania wykonania budżetu samorządowego ważną rolę odgrywa komisja rewizyjna. Jej znacznie wynika zarówno z przepisów ustrojowych, jak i o finansach publicznych.

REKLAMA

W przypadku gminy rada gminy kontroluje działalność wójta, burmistrza, prezydenta miasta (dalej: wójt), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art. 18a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

REKLAMA

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową (dalej: RIO).

W przypadku powiatu podobne regulacje wynikają z art. 16 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w przypadku województwa z art. 30 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Komisja rewizyjna nie posiada samoistnych uprawnień w zakresie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, działalności zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych czy w przypadku województwa samorządowego – działalności zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zakres działania komisji rewizyjnej powinien wynikać z planu pracy przedłożonego i zaakceptowanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST).

Należy pamiętać, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, a nie sprawozdanie wójta, zarządu powiatu lub województwa, z wykonania budżetu gminy, powiatu lub województwa. Sprawozdanie wójta, zarządu powiatu, zarządu województwa z wykonania budżetu może być pomocne w pracach komisji rewizyjnej, ale komisja powinna wziąć pod uwagę także inne, własne materiały. Może też wykorzystywać materiały innych komisji rady, instytucji przeprowadzających kontrole w JST itp.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) także nałożyła na komisję rewizyjną JST obowiązki związane z zatwierdzaniem wykonania budżetu. Obecnie komisja rewizyjna rozpatruje:

● sprawozdanie finansowe,

● sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,

● informacje o stanie mienia,

● opinię biegłego rewidenta, w przypadku gdy JST jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego

– art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Czytaj także: Komisja rewizyjna nie skontroluje radnego>>

Sprawozdanie finansowe

Tryb zatwierdzania wykonania budżetu JST obejmuje m.in. sprawozdanie finansowe (art. 270 ustawy o finansach publicznych). Zarządy JST przekazują sprawozdania finansowe organom stanowiącym do 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ustawy o finansach publicznych). Sprawozdanie finansowe JST składa się z:

1) bilansu wykonania budżetu,

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków oraz strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

– § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie o rachunkowości).

Rozpatrując sprawozdanie finansowe, komisja rewizyjna powinna powiązać dane wynikające z niego z danymi wynikającymi ze sprawozdania z wykonania budżetu. Należy jednak pamiętać, że większość danych zawartych w sprawozdaniu finansowym nie będzie miała odzwierciedlenia w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Kolejnym obligatoryjnym elementem prac komisji rewizyjnej jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

Komisja rewizyjna powinna dokonać szczegółowej analizy wykonania budżetu JST. To na niej spoczywa ustawowy obowiązek oceny:

● budżetu pod kątem nie tylko wykonania procentowego dochodów i wydatków budżetu, lecz także zgodności budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym przez organ stanowiący,

● przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności oraz czy za ewentualne rozbieżności winę ponosi organ wykonawczy.

Komisja rewizyjna dokonuje analizy wykonania budżetu pod kątem legalności, celowości i gospodarności. Ocenia także rolę organu wykonawczego w procesie wykonywania budżetu.

Informacja o stanie mienia

Nowym elementem, przypisanym do trybu zatwierdzania wykonania budżetu JST przez ustawę o finansach publicznych, jest informacja o stanie mienia (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych). Informacja taka powinna zawierać dane:

1) o przysługujących JST prawach własności;

2) dotyczące:

● innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

● posiadania;

3) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie danych dotyczących przysługujących JST praw własności oraz danych innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu – dane te powinny wykazywać zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;

4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W poprzednich latach budżetowych informacje o stanie mienia komunalnego przedstawiano wraz z projektem uchwały budżetowej. Po raz pierwszy w 2011 roku JST zobowiązana jest do przedstawiania rzetelnej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników finansowych. Zatem, począwszy od bieżącego roku budżetowego, informacja o stanie mienia JST przedstawiana jest po zakończeniu roku budżetowego, czyli do 31 marca. Taki sposób pozwala na dokonanie szczegółowej i pełnej analizy mienia JST.

Informacja o stanie mienia JST rozpatrywana jest przez komisję rewizyjną.

Ustawa o finansach publicznych nie nakłada na JST obowiązku przekazania informacji o stanie mienia do RIO. Jednak, zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (dalej: ustawa o RIO), do zadań izby należy wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy JST sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Wynika z tego istotna rozbieżność pomiędzy zapisami ustawy o finansach publicznych a ustawą o RIO.

Czytaj także: Co powinno zawierać sprawozdanie z wykonania budżetu>>

Opinia biegłego rewidenta

Roczne sprawozdanie finansowe JST, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys., podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe JST podlega badaniu przez biegłego rewidenta, komisja rewizyjna ma obowiązek rozpatrzyć jego opinię. Z opinii tej komisja rewizyjna dowie się przede wszystkim, czy księgi rachunkowe prowadzone są prawidłowo i na ich podstawie sporządzone zostało sprawozdanie finansowe oraz czy zostało ono sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości i innymi przepisami prawa.

Wniosek komisji rewizyjnej

Efektem pracy komisji rewizyjnej jest wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu JST. Przed jego sformułowaniem komisja rewizyjna musi wykazać, że dopełniła wszystkich obowiązków nałożonych na nią przez art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu JST komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W przypadku absolutorium za 2010 rok będzie to więc do 15 czerwca 2011 r.

Wniosek komisji rewizyjnej opiniowany jest przez RIO.

Podstawy prawne

•  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726)

•  Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578)

•  Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

  Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

  Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  REKLAMA

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  REKLAMA

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  REKLAMA