| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Zatwierdzanie wykonania budżetu samorządowego – obowiązki komisji rewizyjnej

Do końca maja zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawić radzie lub sejmikowi województwa sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Rozpatruje je komisja rewizyjna, która m.in. na podstawie tego sprawozdania musi przygotować do 15 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

W procesie zatwierdzania wykonania budżetu samorządowego ważną rolę odgrywa komisja rewizyjna. Jej znacznie wynika zarówno z przepisów ustrojowych, jak i o finansach publicznych.

W przypadku gminy rada gminy kontroluje działalność wójta, burmistrza, prezydenta miasta (dalej: wójt), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art. 18a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową (dalej: RIO).

W przypadku powiatu podobne regulacje wynikają z art. 16 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w przypadku województwa z art. 30 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Komisja rewizyjna nie posiada samoistnych uprawnień w zakresie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, działalności zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych czy w przypadku województwa samorządowego – działalności zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zakres działania komisji rewizyjnej powinien wynikać z planu pracy przedłożonego i zaakceptowanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST).

Należy pamiętać, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, a nie sprawozdanie wójta, zarządu powiatu lub województwa, z wykonania budżetu gminy, powiatu lub województwa. Sprawozdanie wójta, zarządu powiatu, zarządu województwa z wykonania budżetu może być pomocne w pracach komisji rewizyjnej, ale komisja powinna wziąć pod uwagę także inne, własne materiały. Może też wykorzystywać materiały innych komisji rady, instytucji przeprowadzających kontrole w JST itp.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) także nałożyła na komisję rewizyjną JST obowiązki związane z zatwierdzaniem wykonania budżetu. Obecnie komisja rewizyjna rozpatruje:

● sprawozdanie finansowe,

● sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »