Kategorie

Urlopy radnych gminy

Anna Kos
Czy radny gminy może pójść na urlop wypoczynkowy czy tylko na bezpłatny? Jeśli tak, to czy obowiązuje go ustalony w gminie plan urlopów? Czy pracownik gminy, który uzyskał mandat radnego, może być zatrudniony w tej gminie do końca roku, wykorzystując urlop wypoczynkowy?

Radni pełnią swoje funkcje społecznie – nie są zatem pracownikami gminy, nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego i nie obowiązuje ich plan urlopów. Pracownik gminy, który uzyskał mandat radnego, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania mandatu powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest uprawnieniem charakterystycznym dla stosunku pracy. Nie ma w tym przypadku również znaczenia podstawa jego nawiązania (umowa o pracę, powołanie czy wybór). Istotne jest jedynie to, aby było to zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1975 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Jedynie bowiem pracownicy mają zagwarantowane prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego u pracodawcy.

Czytaj także: Nowy przykład wygaśnięcia mandatu radnego>>

Radny gminy nie jest jej pracownikiem, mimo że pełni swoją funkcję z wyboru. Nie mamy tu bowiem do czynienia z nawiązaniem stosunku pracy. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru jedynie w przypadkach wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

● w urzędzie marszałkowskim:

– marszałek województwa,

– wicemarszałek oraz

– pozostali członkowie zarządu województwa (jeżeli statut województwa tak stanowi),

● w starostwie powiatowym:

– starosta,

– wicestarosta oraz

– pozostali członkowie zarządu powiatu (jeżeli statut powiatu tak stanowi),

● w urzędzie gminy:

– wójt (burmistrz, prezydent miasta),

● w związkach jednostek samorządu terytorialnego:

– przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi.

Reklama

Stosunek pracy z wyboru powstaje tylko wtedy, gdy z wyboru tego wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika (art. 73 k.p.). Taki charakter pełnionych funkcji musi również potwierdzać wola podmiotu wybierającego i zgoda samego kandydata.

W samorządzie mamy również do czynienia z wyborem, który nie jest jednocześnie formą nawiązania stosunku pracy. Podstawą takiego wyboru jest bowiem powierzenie osobie – pozostającej już w stosunku pracy – określonych funkcji. Z wyborem, który nie powoduje oddzielnego nawiązania stosunku pracy, mamy do czynienia właśnie w przypadku wyboru radnych (do gmin, powiatów czy województw). Radni wykonują swoje zadania społecznie, ale mają obowiązek udziału w pracach rad i komisji, których są członkami.

Czytaj także: Radny pracownikiem firmy>>

ZAPAMIĘTAJ!

Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy (art. 24b ustawy o samorządzie gminnym).

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwolnić radnego z obowiązku wykonywania pracy w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy (powiatu czy województwa). Co istotne, radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy.

ZAPAMIĘTAJ!

Reklama

Wniosek urlopowy powinien zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, najpóźniej jednak przed przystąpieniem do wykonywania mandatu. To zaś oznacza, że w istocie radny jest zobowiązany złożyć wniosek przed ślubowaniem na sesji rady gminy (nie uchybiając oczywiście przywołanemu wyżej siedmiodniowego terminowi).

Podstawą takich regulacji jest zakaz wykonywania pracy, czyli obowiązków związanych z funkcją kolidującą z mandatem radnego. Uniknięciu kolizji służy właśnie „zawieszenie wykonywania funkcji” w formie urlopu bezpłatnego. Urlop jest zatem niezbędny tylko wtedy, gdy radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu faktycznie wykonywał pracę. Tylko wtedy niezłożenie przez radnego wniosku o urlop można uznać za jednoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu (art. 24b ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Czytaj także: Rada gminy nie może regulować w statucie zasad wykonywania mandatu radnego>>

PRZYKŁAD

Czy pracownik urzędu gminy, który nie jest urzędnikiem, a zdobył mandat radnego, też musi skorzystać z urlopu bezpłatnego?

Tak, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat. Dodatkowo nie ma żadnego znaczenia status pracownika w urzędzie gminy – w szczególności zaś to, czy jest on urzędnikiem. Nieistotne jest więc również z tego punktu widzenia to, czy pracownik pełni ważne funkcje urzędnicze w ramach organu wykonawczego gminy czy też funkcje jedynie stricte pomocnicze. Ważna nie jest tu bowiem pozycja zajmowana przez radnego w strukturze urzędu gminy, lecz istniejący między pracownikiem (niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska) a pracodawcą stosunek podległości, której źródłem jest stosunek pracy.

Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, stosunek pracy przedłuża się do 6 miesięcy.

Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny by otrzymywał, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny (art. 24c ustawy o samorządzie gminnym). Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. Zgłoszenie to nie oznacza, że z upływem tego terminu urlop bezpłatny wygasa – udziela się go na okres sprawowania mandatu i trzech miesięcy po jego wygaśnięciu. Strony mogą jednak uzgodnić skrócenie tego terminu i wcześniejsze dopuszczenie pracownika (byłego radnego) do pracy. Celem tej regulacji jest zapewnienie trwałości stosunku pracy w okresie, kiedy pracownik nie świadczy pracy w związku z wykonywaniem mandatu radnego.

PODSTAWY PRAWNE

•   Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

•   Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230)

•   Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432)

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.