| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Temat dnia

Gminy nie zapominają o egzekwowaniu podatków

Aktualizacja: 12.01.2010

Skuteczność gmin w poborze podatku od nieruchomości jest wysoka. Właściciele lokali we wspólnotach mieszkaniowych nie unikną płacenia podatku. Gminy mają pięć lat na wyegzekwowanie należnego zobowiązania. »

Łączenie i ustalanie granic gmin i powiatów

Aktualizacja: 12.01.2010

Wydanie rozporządzenia w sprawie np. utworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gminy wymaga zasięgnięcia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. »

Konsultacje społeczne chronią przed blokowaniem inwestycji

Aktualizacja: 12.01.2010

Jedną z korzyści przeprowadzania konsultacji społecznych przy inwestycjach jest możliwość ich realizacji bez zakłóceń i w terminie. Choć ten swoisty dialog władzy z obywatelami wymaga większych nakładów czasowych, to jest bezsprzecznie opłacalny w kontekście np. uniknięcia protestów blokujących przedsięwzięcie. »

Każdy przypadek trzeba potraktować indywidualnie i ocenić go w konkursie

Aktualizacja: 12.01.2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego namawia przedstawicieli samorządów wojewódzkich do kontynuowania konkursów o unijne dotacje. Część regionów przerwała nabory ze względu na niedostosowanie polskiego prawa do unijnych dyrektyw. »

Jakie problemy mają gminy z ewidencjonowaniem nieruchomości

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie zmiany należy wprowadzić, żeby ewidencje były prowadzone prawidłowo? Jak sprawny system ewidencjonowania nieruchomości może mieć wpływ na obsługę inwestorów przez jednostki samorządu terytorialnego? »

Zasady obrotu dokumentami elektronicznymi

Aktualizacja: 12.01.2010

O elektronicznym urzędzie można mówić wtedy, gdy urzędowy system teleinformatyczny obsługujący e-dokumenty spełnia wymagania wynikające z aktów prawnych. Przeprowadzenie takiego procesu nie jest ani łatwe, ani szybkie. »

Jak informatyzacja może wspierać zarządzanie w administracji

Aktualizacja: 12.01.2010

W jaki sposób firma informatyczna może pomóc jednostce administracji publicznej w uzyskaniu pełnego i aktualnego obrazu jej działalności? Jaką funkcjonalność powinien posiadać dedykowany system informatyczny? Jakie bariery wdrożeniowe należy pokonać? »

Jakie są kompetencje gminy w zakresie podatków

Aktualizacja: 12.01.2010

Stawki podatków oraz opłat lokalnych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Są to jednak wartości maksymalne. Stawki powszechnie obowiązujące ustalają rady gmin. »

Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 12.01.2010

Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. »

Rząd zmieni system płac w urzędach

Aktualizacja: 12.01.2010

170 zł otrzyma dodatkowo w tym roku każdy z prawie 130 tys. pracowników administracji rządowej. Specjalne fundusze na wynagrodzenia otrzymają urzędy, z których odchodzi najwięcej pracowników. Pensje w administracji rządowej mają zależeć od efektów pracy urzędników. »

Zasady wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje publiczne

Aktualizacja: 25.08.2011

Każda nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta. Postępowanie wywłaszczeniowe zawsze musi być poprzedzone rokowaniami o nabycie, w drodze umowy, praw do nieruchomości.  »

Immunitet ma chronić błędy posła, a nie jego przestępstwa

Aktualizacja: 12.01.2010

Posłowie chcą zlikwidować immunitet formalny, chroniący przed odpowiedzialnością karną.Ograniczenie możliwości wnoszenia weta przez prezydenta ma wzmocnić rząd.Część polityków opowiada się za wyborem głowy państwa przez Zgromadzenie Narodowe. »

Dotacje unijne dla gmin i powiatów w formie zaliczek

Aktualizacja: 24.03.2010

W programach operacyjnych 2007 - 2013 istnieje możliwość otrzymania zaliczki na podstawie umowy o dofinansowanie. Ma to przyczynić się do realizacji większej liczby projektów przez biedne gminy. »

Odraczanie i rozkładanie na raty należności samorządu

Aktualizacja: 25.03.2010

W przypadku należności realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa uprawnienia do dokonywania umorzeń (rozkładania na raty, odraczania) posiada zarząd jednostki samorządowej. Uprawnienie to przysługuje tylko do kwoty 40 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty właściwym dysponentem (np. do umorzenia) części budżetowej jest np. wojewoda. »

E-urząd to nadal tylko fikcja

Aktualizacja: 12.01.2010

Większość urzędów administracji publicznej nie jest przygotowana do przyjmowania w wersji elektronicznej podań i wniosków obywateli. Winę za to ponosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - uważają eksperci. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »