reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Czy wszystkie osoby wnoszą opłatę

Aktualizacja: 12.01.2010

Czy opłata miejscowa powinna być pobierana od wszystkich osób przebywających w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne? »

Jakie opłaty lokalne są pobierane na terenie gminy

Aktualizacja: 12.01.2010

Osoby zajmujące się sprzedażą na targowiskach muszą wnosić opłatę targową. Z kolei drobni przedsiębiorcy, prowadzący np. pensjonaty w miejscowościach o korzystnym klimacie, powinni pamiętać, że turyści lub wczasowicze powinni uiścić opłatę miejscową lub uzdrowiskową. »

Badanie jakości usług komunalnych w Polsce - studium przypadku z Krakowa

Aktualizacja: 12.01.2010

Krakowski Holding Komunalny (KHK) od pięciu lat prowadzi regularne badania jakości usług komunalnych. Służą one praktycznemu ich doskonaleniu przy uwzględnieniu opinii na ten temat ze strony mieszkańców Krakowa i okolic »

Podawanie przynależności partyjnej kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest obowiązkowe

Aktualizacja: 30.04.2010

W wyborach samorządowych w zgłoszeniu kandydata na wójta należy obowiązkowo podać jego przynależność partyjną, nawet jeżeli kandydata nie zgłasza komitet wyborczy tej partii politycznej. Obowiązku takiego nie mają kandydaci komitetu na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. »

Badania opinii mieszkańców pozwalają doskonalić jakość usług komunalnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Regularne badanie opinii mieszkańców o jakości usług komunalnych pozwala na dokonywanie odpowiednich korekt w procesie ich świadczenia, tak aby zachować określone prawem parametry jakościowe oraz podnosić zadowolenie i poziom życia obywateli. »

Lepiej żeby zastępca wójta nie był sołtysem

Aktualizacja: 12.01.2010

Mimo braku ustawowego zakazu łączenia funkcji zastępcy wójta i sołtysa, należy postulować niepołączalność tych funkcji. »

Pozycja i status sołtysa oraz funkcje jakie spełnia

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie programy mogą wpierać rozwój wiejskich społeczności lokalnych? Jakie zmiany obecnie obowiązującego prawa mogą pomóc we wzmocnieniu pozycji sołectw i małych społeczności na obszarach wiejskich? »

Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys

Aktualizacja: 30.06.2020

Kontrolę nad działalnością sołtysa w zakresie bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz tych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym sprawuje rada gminy. Rada ma prawo żądania w każdym czasie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania i organizacji sołectwa. »

Kto może być pełnomocnikiem przed Sądem Administracyjnym

Aktualizacja: 12.01.2010

Przed sądem można działać i występować osobiście lub przez pełnomocników. »

Kiedy sąd odrzuci skargę

Aktualizacja: 12.01.2010

Zasady zaskarżania decyzji administracyjnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Jednym z podstawowych sposobów załatwienia spraw obywateli w postępowaniu administracyjnym jest decyzja. Nie każde jednak rozstrzygnięcie musi być satysfakcjonujące dla jej adresata. W takiej sytuacji często jedyną szansą na pozytywne załatwienie sprawy jest skierowanie skargi do sądu administracyjnego. »

Zielona Księga - czyli jak Unia chce chronić środowisko

Aktualizacja: 12.01.2010

Unia Europejska w coraz większym stopniu opowiada się za wprowadzeniem instrumentów opatrych na rozwiązaniach rynkowych w zakresie ochrony środowiska. Ekonomicznym uzasadnieniem stosowania instrumentów rynkowych jest ich zdolność do korygowania sytuacji, w których zawodzą mechanizmy rynkowe, bez ponoszenia nadmiernych kosztów.  »

Zapobieganie szkodom w środowisku

Aktualizacja: 12.01.2010

Obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2007 r. prawo określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę takich szkód. Jego celem jest zapewnienie rzeczywistego wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”. »

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Aktualizacja: 12.01.2010

Wchodząca w życie dnia 19 sierpnia 2007 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw utworzy Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń będący elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.   »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama