reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Ferie zimowe 2020: Nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży

Ferie zimowe 2020: Nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży

Publikujemy fragment poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej: Poradnik bezpiecznego wypoczynku. W poradniku znaleźć można aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Zadaniem kuratorów oświaty jest sprawna koordynacja organizacji wypoczynku, wspomaganie organizatorów w prawidłowej organizacji wypoczynku oraz pełnienie nadzoru nad organizacją wypoczynku we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne i ochronę przeciwpożarową.

Bezpośredni nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni kurator oświaty, współpracując z państwowym inspektorem sanitarnym i komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, właściwymi ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Nadzór kuratora oświaty nad wypoczynkiem organizowanym w kraju odnosi się do zbierania i analizowania informacji o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa. W ramach nadzoru kurator oświaty może prowadzić kontrole, żądać wglądu do dokumentacji w miejscu wypoczynku oraz po jego zakończeniu. W trakcie kontroli ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem, wglądu do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, sporządzania z niej kopii oraz żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień.

Osoba kontrolująca może żądać dokumentacji związanej z kwalifikacjami kadry wypoczynku oraz niekaralności kierownika i wychowawców wypoczynku tylko od organizatora wypoczynku, który oświadczył w zgłoszeniu wypoczynku, że posiada jej kopie.

W przypadku stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie z prawem lub danymi w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty ma obowiązek podjęcia działań:

• Nakazu usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku (art. 92n ust. 1 pkt 1).

• Nakazu natychmiastowego przeniesienia uczestników wypoczynku do innego obiektu, spełniającego warunki określone w odrębnych przepisach, jeżeli nieprawidłowości powodują bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uczestników wypoczynku, pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku (art. 92n ust. 1 pkt 2).

• Decyzji administracyjnej o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora oraz nakazaniu organizatorowi niezwłocznego zorganizowania powrotu uczestników wypoczynku do miejsca zamieszkania z rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 92n ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3).

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju

Art. 92m ustawy o systemie oświaty

1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

2. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także, odpowiednio do potrzeb, może:

1) kontrolować wypoczynek w miejscu wypoczynku;

2) żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku w miejscu wypoczynku;

3) żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku po zakończeniu wypoczynku;

4) występować do organizatora wypoczynku o informacje związane z organizacją i przebiegiem wypoczynku.

Nadzór nad organizacją wypoczynku za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem za granicą ze względów organizacyjno-logistycznych nie odnosi się do sprawdzenia czy obiekt, w którym będą przebywać uczestnicy spełnia wymogi przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane, ale odnosi się szczegółowo do jego organizacji.

Dla wypoczynku organizowanego za granicą wprowadzono dodatkowo obowiązek:

• zawierania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku;

• zapewnienia, że co najmniej jedna osoba spośród kadry musi znać język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą

Art. 92o ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty

1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

2. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku za granicą, może żądać od organizatora wypoczynku dokumentacji wypoczynku oraz dodatkowych informacji związanych z organizacją i przebiegiem wypoczynku, w tym także po jego zakończeniu.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama