Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czas pracy w 2010 r.

Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
W każdym nowym roku kalendarzowym należy ponownie przeliczać wymiar czasu pracy. Pomimo że liczba dni w poszczególnych miesiącach (poza lutym) nie ulega zmianie, to jednak liczba dni pracy i dni wolnych może się zmieniać. W 2009 r. przepracowaliśmy 2024 godziny, w 2010 r. nie będzie ich mniej.

Ustalenie wymiaru czasu pracy

Wymiarem czasu pracy jest liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p).

Wymiar ustala się w przyjętym dla pracowników okresie rozliczeniowym. W tym celu należy:

1) pomnożyć 40 godzin (czyli dopuszczalną tygodniową liczbę godzin pracy) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego,

2) dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających poza pełne tygodnie),

3) odjąć od otrzymanego wyniku za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - 8 godzin.

Zapamiętaj!

Gdy okresem rozliczeniowym jest miesiąc, 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28 dnia miesiąca. Tydzień to 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (art. 128 § 3 pkt 2 k.p.).

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 k.p.). Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w miesiącach, w których nie występują święta, nie dokonuje się odliczenia z tytułu dni wolnych. W 2010 r. miesiącami bez świąt przypadającymi w dniach od poniedziałku do soboty włącznie są: luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

To, jakie dni są dniami wolnymi od pracy, uregulowane zostało w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zawiera ona katalog, w jakie dni pracownik powinien mieć wolne. Dniami wolnymi od pracy są:

• 1 stycznia - Nowy Rok,

• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

• drugi dzień Wielkiej Nocy,

• 1 maja - Święto Państwowe,

• 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

• pierwszy dzień Zielonych Świątek,

• dzień Bożego Ciała,

• 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

• 1 listopada - Wszystkich Świętych,

• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia, oraz

• niedziele.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (np. w sobotę), wymiar czasu pracy w danym miesiącu należy pomniejszyć o 8 godzin, a pracodawca musi wskazać inny dzień wolny od pracy. Taka sytuacja w 2010 r. wystąpi dwukrotnie - 1 maja i 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia).

Zapamiętaj!

Dla pracowników zatrudnionych na część etatu każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar jego czasu pracy proporcjonalnie do części etatu.

Czytaj także: Najważniejsze zmiany przepisów od 1 stycznia 2010 r. >>

Wymiar czasu pracy dla miesięcy, w których występują dni świąteczne

Gdy w miesiącu występuje dzień świąteczny, należy obniżyć wymiar czasu pracy.

KROK 1. Ustalenie liczby godzin w pełnych tygodniach

Należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego. Obliczając wymiar czasu pracy do przepracowania w styczniu 2010 r., należy najpierw policzyć iloczyn 40 godzin i tygodni przypadających w styczniu. Cztery pełne tygodnie zakończą się 28 stycznia.

4 tygodnie × 40 godzin = 160 godzin.

KROK 2. Ustalenie liczby godzin w dni wystające poza pełne tygodnie

Następnie do otrzymanej liczby dodaje się iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni roboczych, pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających poza pełne tygodnie). Do końca miesiąca zostanie zatem jeszcze 29 stycznia.

160 godzin + 8 godzin = 168 godzin.

KROK 3. Ustalenie liczby godzin pracy po odjęciu dni wolnych od pracy

Od otrzymanego wyniku odejmuje się 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - w styczniu wypada jeden taki dzień świąteczny - Nowy Rok.

168 godzin - 8 godzin = 160 godzin.

Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na całym etacie w styczniu 2010 r. wynosi 160 godzin.

Norma czasu pracy dla pozostałych miesięcy w 2010 r. oraz sposób jej wyliczenia przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wymiar czasu pracy oraz dni wolne od pracy w poszczególnych miesiącach w 2010 r. (jednomiesięczne okresy rozliczeniowe):

Ustalenie liczby dni wolnych od pracy

Po obliczeniu wymiaru czasu pracy, kolejnym krokiem niezbędnym do prawidłowego zaplanowania pracy pracowników (m.in. opracowania grafików pracy) będzie ustalenie liczby dni wolnych od pracy z tytułu niedziel, świąt oraz przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Krok 1. Wyliczenie dni pracy

Wymiar czasu pracy dla wybranego miesiąca dzieli się przez 8 godzin - niezależnie od przyjętego u pracodawcy systemu czasu pracy. W przypadku stycznia 2010 r.

160 godzin : 8 = 20.

Oznacza to, że w styczniu 2010 r. można zaplanować pracownikom zatrudnionym na cały etat maksymalnie 20 dni pracy.

Krok 2. Wyliczenie dni wolnych od pracy

Następnie od liczby dni kalendarzowych w styczniu 2010 r. odejmujemy 20 dni pracy.

31 dni kalendarzowych - 20 dni pracy = 11 dni wolnych.

Wynika z tego, że w tym miesiącu należy zapewnić pracownikom minimum 11 dni wolnych od pracy.

Liczbę dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach w 2010 r. przedstawia tabela 1.

W 2010 r. wystąpią 52 niedziele, 8 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela i 52 dni wolne, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W Kodeksie pracy tylko niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, a więc wszystkie pozostałe dni mają jednakowy status. Pracownicy powinni świadczyć pracę przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 k.p.). Nie wskazano, jaki dokładnie dzień poza niedzielą ma być dla pracownika dniem wolnym. To od potrzeb pracodawcy zależy ustalenie terminu tego dnia wolnego. W podstawowym systemie czasu pracy dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy jest przeważnie sobota lub poniedziałek. Pracodawcy korzystający z tego systemu pracy nie muszą układać harmonogramów. Wynika to z faktu, że pracownicy mają stały rozkład czasu pracy i świadczą pracę w stałych godzinach, a dni wolne od pracy są ściśle określone. Dla prawidłowej organizacji i dokumentacji podstawowego systemu czasu pracy wystarczą jedynie odpowiednie postanowienia zapisane w regulaminie pracy dotyczące organizacji pracy w firmie.

Zapamiętaj!

Pracodawcy, którzy stosują pracę zmianową lub równoważne systemy czasu pracy, tworzą harmonogramy. Podobnie będzie u pracodawcy, gdzie pracę świadczy się także w niedziele i święta albo są różne terminy dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Obowiązek tworzenia harmonogramu czasu pracy nie wynika z Kodeksu pracy, lecz jest rezultatem konieczności przestrzegania przepisów o czasie pracy. Dlatego należy przyjąć, że jego ustalanie koniecznie jest wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę w "nieregularnej" organizacji czasu pracy, czyli gdy ich czas pracy przypada w różnych dniach lub chociażby w różnych godzinach. Dla łatwiejszej organizacji pracy i jej przejrzystości tworzy się jedynie grafik.

Harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy określa szczegółowo dni i konkretne godziny pracy w okresie rozliczeniowym (patrz: tabela 2). O tym, czy pracodawca będzie zobowiązany tworzyć harmonogram dla swoich pracowników, decyduje charakter prowadzonej przez niego działalności. To pracodawca podejmuje decyzje o systemie czasu pracy, w ramach którego pracują pracownicy, a to wpłynie bezpośrednio na fakt, czy może pracę zorganizować w ramach prostego grafiku, czy też musi stworzyć harmonogram czasu pracy.

Tabela 2. Przykładowy harmonogram dla jednomiesięcznego systemu równoważnego:

8, 10, 12 - liczba godzin pracy w danym dniu

WH - wolny dzień z tytułu równoważenia czasu pracy

W5 - dzień wolny z tytułu pięciodniowego

WS - dzień wolny świąteczny tygodnia pracy

W - wolna niedziela

Planując harmonogram, pracodawca nie może też zapominać o obowiązku zapewnienia pracownikowi w każdym tygodniu minimum 35-godzinnego odpoczynku (art. 133 k.p.).

Gdy pracownicy mają na stałe wyznaczony dzień wolny od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, wskazanie w harmonogramie takiego dnia nie będzie konieczne, tym bardziej gdy dniem takim jest sobota. W takim przypadku wystarczy jedynie zaznaczyć, jakie dni są dniami pracy.

Inaczej sprawa wygląda, gdy dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy są np. różne w poszczególnych tygodniach. Wówczas konieczne jest wskazanie w harmonogramie tych dni przez przypisanie im odrębnego symbolu. W harmonogramie powinno być jasno zaznaczone, jakie dni są dniami pracy, a jakie dniami wolnymi i z jakiego tytułu. Inny charakter ma dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, a inny z tytułu np. równoważenia pracy.

Kodeks pracy przewiduje szczególny tryb rekompensaty pracy w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W takich sytuacjach pracodawca musi udzielić innego dnia wolnego od pracy w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 1513 k.p.), a praca w dniu harmonogramowo wolnym rozliczana jest na podstawie ogólnych przepisów o godzinach nadliczbowych (art. 1511 lub art. 1512 k.p.).

W systemach równoważnych umożliwiających wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 lub 24 godzin możliwe jest wykorzystanie dłuższych okresów rozliczeniowych. W takich przypadkach pracodawcy mogą także stosować nierównomierne rozkłady czasu pracy, a zasady w tym zakresie są identyczne jak dla podstawowego czasu pracy.

Przy równoważnym czasie pracy z wydłużeniem dobowego wymiaru do 12 godzin na dobę odpoczynek dobowy, jaki należy zagwarantować pracownikom, wynosi 11 godzin. Oznacza to, że dni pracy 12-godzinne mogą przypadać bezpośrednio po sobie.

W uzasadnionych wypadkach okres rozliczeniowy przy pracy równoważnej wolno wydłużyć do trzech miesięcy (art. 135 § 2 k.p.). Aby pracodawca mógł stosować równoważny czas pracy - musi wprowadzić stosowny zapis w przepisach wewnątrzzakładowych, czyli układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Grafik

Organizacja czasu pracy w formie grafików przeznaczona jest głównie dla podstawowych systemów czasu pracy. Jest to uproszczona forma dokumentowania, w jakie dni pracownicy świadczą pracę, a w jakie mają dzień wolny. W ramach podstawowego systemu nie ma w tej kwestii zbyt dużej dowolności, praca jest świadczona albo od poniedziałku do piątku, albo np. od wtorku do soboty włącznie. Celem grafików jest zatem wskazanie dni pracy oraz dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Należy zaznaczyć również dni wolne z tytułu świąt oraz dni, które należy np. odpracować.

Sporządzając grafik, należy ustalić:

1) liczbę dni do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym,

2) dni wolne od pracy.

Informacja dotycząca liczby dni do przepracowania w okresie rozliczeniowym jest o tyle ważna, że grafik - podobnie jak i harmonogram czasu pracy, powinien obejmować cały okres rozliczeniowy. Ustalając liczbę dni do przepracowania w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym np. miesiąca, korzystamy z obliczonego wymiaru (patrz: tabela 1).

Wskazanie dni wolnych od pracy dla pracowników zależy przede wszystkim od systemu czasu pracy, według którego pracują. W podstawowym systemie czasu pracy wolna od pracy jest z reguły sobota. Wolny może być również inny dzień tygodnia, np. poniedziałek, jak ma to miejsce w przypadku pracowników urzędu stanu cywilnego.

W przypadku gdy praca w firmie wykonywana jest od poniedziałku do soboty, dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy mogą przypadać w różnych dniach tygodnia. Co ważne, możliwe jest także, że niektórzy pracownicy będą korzystali z takich dni wolnych w różnych terminach.

Planując liczbę i rozłożenie dni pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, pracodawca musi pamiętać, że - zgodnie z art. 94 pkt 2 k.p. - ciąży na nim obowiązek takiego zorganizowania pracy, aby umożliwiło to pełne wykorzystanie czasu pracy.

Z ORZECZNICTWA:

Pracodawca jest zobowiązany nie tylko zatrudniać pracownika zgodnie z ustalonym rodzajem pracy i we właściwym miejscu, ale także w stosownym wymiarze i rozkładzie czasu pracy.

Wyrok SN z 2 czerwca 1995 r.,

sygn. akt I PR 1/95, OSNP 1996/3/48

Pracodawca powinien zaplanować cały wymiar czasu pracy, a nie tylko jego część. Jeśli więc u pracodawcy obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, to grafik powinien być układany na takie 3-miesięczne okresy (patrz: tabela 4). Nieprawidłowe byłoby w tym przypadku tworzenie grafiku czy harmonogramu na poszczególne miesiące okresu rozliczeniowego (patrz: tabela 3).

Tabela 3. Grafik od 1 do 31 stycznia 2010 r. - miesięczny okres rozliczeniowy:

P - dzień pracy (8 godzin)

W - wolna niedziela

W5 - dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

WS - dzień wolny świąteczny

Tabela 4. Grafik od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. - trzymiesięczny okres rozliczeniowy:

P - dzień pracy (8 godzin)

W - wolna niedziela

W5 - dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

WS - dzień wolny świąteczny

Chcąc poznać wymiary czasu pracy dla poszczególnych okresów rozliczeniowych, należy posłużyć się tabelami 5 i 6.

Tabela 5. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - trzymiesięczne okresy rozliczeniowe:

Tabela 6. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

Ustawa antykryzysowa

Przedsiębiorcy stosujący w swoich firmach regulacje ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (dalej: ustawa antykryzysowa) mogą wprowadzić okres rozliczeniowy przedłużony nawet do 12 miesięcy (patrz: tabela 7 i 8).

Tabela 7. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe według ustawy antykryzysowej:

Tabela 8. Wymiar czasu pracy w 2010 r. - dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy według ustawy antykryzysowej:

Dopuszcza się takie rozwiązanie, pod warunkiem że będzie to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, przy zachowaniu zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 9 ustawy antykryzysowej). Pozwoli to na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy - jednak w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego danego pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Czytaj także: Arkusze kalkulacyjne >>

W każdym miesiącu stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy:

wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

• harmonogram czasu pracy określający indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może być sporządzany na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 2 miesiące.

Stosowanie wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy będzie możliwe na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia zawieranego z zakładową organizacją związkową, w przypadku zaś gdy taka organizacja u danego przedsiębiorcy nie działa - na podstawie porozumienia zawieranego z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przekazania kopii porozumienia dotyczącego stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, w terminie 3 dni od dnia jego zawarcia.

Więcej o czasie pracy w samorządach znajdziesz w specjalnie przygotowanym poradniku>>

Magdalena Kasprzak

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

• Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 1990 r. Nr 28, poz. 160)

• Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035)

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).
  Czy urlop wypoczynkowy musi trwać co najmniej 14 dni? [PIP wyjaśnia]
  Pytanie: Czy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w taki sposób, aby jego jedna część trwała co najmniej 14 dni?
  Wyliczenia miesięcznych wynagrodzeń brutto / netto od 1 lipca 2022 r. - MF podaje przykłady dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy
  Ministerstwo Finansów: przykłady zmian na poziomie zaliczek i rozliczenia rocznego dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy od 1 lipca 2022 r.
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]