Kategorie

MSWiA: prace porządkowe na terenach dotkniętych powodzią

Na terenach popowodziowych prowadzone są prace porządkowe i akcja odkomarzania. Odpompowywana jest woda z zalanych piwnic, domów oraz gospodarstw. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna. Badane są próbki wody z sieci wodociągowych i studni.

Województwo małopolskie

Trwa akcja odkomarzania. Dziś (16 czerwca br.) czterem gminom, na terenach, na których w czasie powodzi powstały największe rozlewiska: Szczucinie, Szczurowej, Wietrzychowicach i Brzeszczach - zostaną łącznie przekazane 2 mln złotych na dofinansowanie walki z komarami. Odkomarzanie na terenach tych gmin obejmie 22 tysiące hektarów.

W powiecie brzeskim rozlewiska na terenie gminy Szczurowa w miejscowościach Księże Kopacze, Kwików, Borzęcin, Gnojnik, Kopacze Wielkie oraz Wola Przemykowska nie zagrażają budynkom i mieszkańcom, woda prawie całkowicie zeszła z zalanych miejscowości. Wykonano drogę z płyt do wyrwy na rzece Wiśle w miejscowości Kwików oraz zabezpieczono wyrwę workami z piaskiem.

Na terenie powiatów bocheńskiego oraz chrzanowskiego 14 czerwca br. zakończono akcję wypompowywania wody z rozlewisk.

Na terenie powiatu dąbrowskiego występują rozlewiska w gminach: Gręboszów, Bolesław, Szczucin, Mędrzechów, Olesno, Dąbrowa Tarnowska. Powierzchnia rozlewisk wynosi 2 500 - 3 000 ha. Trwa wypompowywanie wody.

W powiecie oświęcimskim wypompowywana jest woda z rozlewiska w gminie Brzeszcze.

W powiecie tarnowskim występują rozlewiska wody w Woli Rogowskiej, Wietrzychowicach, i Żabnie. W Woli Rogowskiej działa przepompownia, która pompuje wodę do Wisły. W gminie Wierzchosławice przepompowywana jest woda z rozlewisk.

W gminach: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Pleśna, Tuchów, Ciężkowice, Żabno, Tarnów, Ryglice, Wierzchosławice, Szerzyny, Wojnicz i Zakliczyn trwa wypompowywanie wody z zalanych studni oraz ich dezynfekcja.

W Ciężkowicach bez wody pozostaje około 5 gospodarstw. W miejscowości Kąśna Dolna - trwa usuwanie awarii.

30 gospodarstw w miejscowości Jodłówka Tuchowska pozostaje bez bieżącej wody z powodu uszkodzenia wodociągu Tuchów. Awaria jest usuwana. Zabezpieczono dostawy wody pitnej. Nadal nie funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków: w Tuchowie, Gromniku i Ryglicach. Trwają prace przy ich uruchamianiu.

Prowadzone są szczepienia ochronne osób biorących udział w akcji ratowniczej oraz mieszkańców z zalanych terenów. Od początku powodzi zaszczepiono 558 osób.

Na terenie Tarnowa utrzymuje się rozlewisko w rejonie ulic Wędkarskiej i Dunajcowej. Wypompowywana jest woda z zalanych piwnic i rozlewisk.

W powiecie wielickim znajduje się rozlewisko o powierzchni 1 ha. W miejscowości Łętkowice w gminie Kłaj wypompowywana jest woda. W miejscowości Winiary w gminie Gdów monitorowane są osuwiska.

W powiecie nowosądeckim na terenie Nowego Sącza oraz przyległych gmin prowadzone są prace porządkowe oraz odbywa się szacowanie szkód.

Województwo mazowieckie

Sytuacja powodziowa na terenie województwa stabilizuje się. W dalszym ciągu woda zalega na terenie powiatów: płockiego, lipskiego, zwoleńskiego i kozienickiego.

Na bieżąco odwoływane są pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe (za wyjątkiem powiatu płockiego - gdzie nadal zabezpieczana jest wyrwa w wale przeciwpowodziowym w miejscowości Świniary).

W powiecie płockim w gminie Gąbin poziom wody w rozlewisku powoli opada, woda cofnęła się z około 38 ha. Powierzchnia zalanego obszaru obejmuje jeszcze 1796 ha. Łodziami dowożona jest mieszkańcom żywność i woda do picia.

Reklama

W gminie Słubice od momentu nadejścia drugiej fali woda na terenie spadła już o około 2m. Komisje dokonały przeglądu stanu domostw w miejscowościach Nowosiadło i Świniary. Na jutro (17 czerwca br.) planowany jest przegląd miejscowości Juliszew. Rozpoczęła się akcja sprzątania i wypompowywania wody z piwnic oraz studni.

Jedna miejscowość Nowy Wiączemin jest zalana całkowicie. Dziewięć miejscowości: Wiączemin Polski, Sady, Świniary, Nowosiadło, Rybaki, Leonów, Juliszew, Zyck Nowy, Zyck Polski - jest podtopionych częściowo.

W gminie Bodzanów sytuacja powodziowa stabilizuje się. Stan alarmowy jest przekroczony o 12 cm. Nadal patrolowane są wały przeciwpowodziowe przez mieszkańców wsi Kępa Polska i Białobrzegi.

Wczoraj (15 czerwca br.) nadzór budowlany przeprowadził kontrole na terenie zalanej gminy Słubice w powiecie płockim.

Wczoraj (15 czerwca br.) lekarze weterynarii skontrolowali tereny popowodziowe w Juliszewie oraz gospodarstwa w miejscowościach: Nowosiadło, Wiączemin Polski i Wiączemin Nowy. Skontrolowano łącznie 8 gospodarstw. Skontrolowano również 20 gospodarstw w miejscowości Świniary oraz 17 w miejscowości Nowosiadło.

Reklama

W powiecie lipskim sytuacja jest stabilna, woda stopniowo opada. Przepompowywana jest woda na Jarentowskim Polu w gminie Chotcza. Na terenach gmin: Chotcza oraz Solec nad Wisłą woda zalega na obszarze 1200 ha. Starosta lipski odwołał wczoraj (15 czerwca br.) pogotowie przeciwpowodziowe.

W powiecie zwoleńskim sytuacja jest stabilna, stopniowo opada woda. W gminie Przyłęk woda zalega jeszcze na obszarze 1200 ha. Obecnie prowadzone są prace związane z przejezdnością dróg koło posesji i gospodarstw domowych w miejscowościach: Lucimia i Andrzejów (Borowiec). Podcinane i wywożone są zniszczone konary drzew.

W Warszawie sytuacja jest stabilna. Woda utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego.

Na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki akcja odkomarzania będzie trwała do 30 września br. W gminie Pomiechówek prowadzone są prace porządkowe polegające m.in. na wypompowywaniu wody z posesji i osuszaniu pomieszczeń. Planowane jest odkomarzanie terenów zalanych przez powódź.

W Płocku sytuacja jest stabilna. Prezydent Miasta odwołał alarm przeciwpowodziowy.

W powiecie sochaczewskim sytuacja jest stabilna. Wczoraj (15 czerwca br.) starosta sochaczewski w godzinach popołudniowych odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Sochaczewa i gmin: Brochów, Iłów i Młodzieszyn.

Zapotrzebowanie na opryski przeciwko komarom i meszkom na terenie województwa zgłosiły: powiat kozienicki 3000 ha, powiat płocki 5000 ha, powiat lipski 1500 ha i powiat zwoleński 500 ha.

Województwo lubuskie

Nadal nieprzejezdne są drogi Nowa Sól - Wolsztyn i Nowa Sól - Stany. Sytuacja w obrębie wsi Stany, Przyborów, Stara Wieś, Kiełcz, Buczków, Otyń, Bobrowniki jest stabilna.

W powiecie krośnieńskim sytuacja na wałach wzdłuż Odry, Bobru i Nysy Łużyckiej jest na bieżąco monitorowana. Wczoraj (15 czerwca br.) strażacy z PSP w Krośnie Odrzańskim wypompowali wodę m.in.: z przepompowani ścieków Raduszec Stary, ze szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły podstawowej w Krośnie Odrzańskim.

Obecnie na wszystkich odcinkach wałów rzeki granicznej Odry sytuacja jest stabilna. Podtopionych jest wiele gruntów w gminach przygranicznych.

W gminie Bogdaniec nie stwierdzono podtopień budynków i gospodarstw, ani przecieków na wałach przeciwpowodziowych.

W Gorzowie Wielkopolskim trwa wypompowywanie wody do Warty z kanału Siedlickiego w Siedlicach.

Na terenie województwa służby nadzoru budowlanego prowadzą kontrole podtopionych lub zalanych obiektów.

W Gorzowie Wielkopolskim i powiecie gorzowskim monitorowana jest jakość wody pobieranej z Zakładu Wodociągowego Siedlice.

Dodatkowo zbadana będzie także woda z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

Województwo śląskie

Sytuacja epidemiologiczna jest stabilna. Nie odnotowano chorób zakaźnych związanych z wystąpieniem powodzi i podtopień.

Zdezynfekowano 223 studnie przydomowe. Oszacowano, że na obszarze około 20 tys. ha może pojawić się plaga komarów.

Trwają prace porządkowe, w których wykorzystywanych jest 47 pomp. Wczoraj (15 czerwca br.) na terenie województwa pracowało 144 strażaków PSP i OSP.

W dalszym ciągu nie pracuje w pełnym zakresie oczyszczalnia ścieków w Bieruniu.

Województwo łódzkie

Powiatowi inspektorzy sanitarni podjęli decyzję o wyłączeniu z eksploatacji 2 wodociągów:

- publicznego Grabostów (powiat bełchatowski);

- lokalnego Nadleśnictwa Bełchatów (powiat bełchatowski).

Odbiorcom wyłączonych wodociągów dostarczana jest woda butelkowana lub z zastępczego źródła z wodociągu Bełchatów. Zalanych zostało 537 studni przydomowych.

Sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana. Wykonano 1.064 szczepień przeciwko tężcowi.

Powiatowi Lekarze Weterynarii prowadzą stały nadzór na terenach zalewowych.

Województwo wielkopolskie

Wczoraj (15 czerwca br.) wojewoda spotkał się z samorządowcami z nadwarciańskich gmin. Spotkanie dotyczyło m.in. prac porządkowych i zwalczania skutków powodzi.

W całym województwie odwołany jest alarm przeciwpowodziowy. Sytuacja na rzekach jest stabilna, a na wodowskazach notowane są spadki.

Województwo opolskie

Prace porządkowe prowadzone są na terenie powiatów:

- strzeleckiego w gminie Kolonowskie w miejscowościach: Kolonowskie i Staniszcze Małe, w gminie Jemielnica w miejscowościach: Gąsiorowice i Centowa;

- oleskiego na terenie całej gminy Gorzów Śląski. W miejscowościach Jamy, Kozłowice, Pawłowice, Gorzów Śląski czyszczone są zamulone przepompownie ścieków. W gminie Radłów w miejscowościach Nowe Karmonki i Sternalice prowadzone są prace porządkowe, a w gminach Zębowice, Praszka i Olesno ukończono prace porządkowe;

- brzeskiego w Brzegu odkażane są mieszkania i pomieszczenia, osuszane są obiekty, naprawiana jest nawierzchnia jezdni i chodników. W gminie Lewin Brzeski czyszczone są rowy melioracyjne oraz naprawiane drogi i przepusty.

W gminie Skarbimierz od dzisiaj (16 czerwca br.) do piątku (18 czerwca br.) będą trwały prace porządkowe. W gminie Olszanka prace porządkowe ukończono;

- namysłowskiego w gminie Pokój prace melioracyjne prowadzone są w miejscowościach: Siedlice, Krogulna i Pokój, w Siedlicach zabezpieczane są wyrwy w drogach. W gminie Świerczów remontowane są drogi i przepusty w miejscowościach: Miejsce, Pieczyńska, Osiek, Bielice i Dąbrowa. W gminie Wilków czyszczone i pogłębiane są rowy w miejscowościach: Wilków, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice, Krzyków.

Uruchomiona została oczyszczalnia ścieków w Brzegu. Podtopione są budynki gminnej oczyszczalni ścieków w Pokoju (powiat namysłowski), która mimo tego nadal funkcjonuje.

W Brzegu 14 czerwca br. rozpoczęto pierwsze dezynsekcje w ramach akcji odkomarzania. Po dwóch tygodniach przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpocznie się kolejny etap oprysków. W gminie Lewin Brzeski w tym tygodniu planowane są opryski z powietrza. W gminie Lubsza i Skarbimierz akcja odkomarzania planowana jest od dzisiaj (16 czerwca br.) do jutra (17 czerwca br.) W gminie Pokój akcja rozpocznie się dzisiaj (16 czerwca br). Akcję odkomarzania planuje także przeprowadzić gmina Świerczów.

Województwo świętokrzyskie

W powiecie sandomierskim w gminie Łoniów trwa wypompowywanie wody z rozlewisk, a w gminie Samborzec prowadzone jest przepompowywanie wody przez wały przeciwpowodziowe na terenach mieszkalno-uprawnych. W prawobrzeżnej części Sandomierza woda stopniowo opada. Przeciwko tężcowi zaszczepiono 3348 osób.

Poprawia się sytuacja w gminie Dwikozy. W miejscowościach: Winiary, Winiarki, Słupcza obniżył się poziom wody. W miejscowościach: Bożydar, Szczytniki, Kępa Chwałowska, części Mściowa woda odprowadzana jest pompami. W gminie Dwikozy wypompowywana jest woda z rozlewisk. Monitorowane są ujęcia wody Samborzec - Szewce i oczyszczalnia ścieków w Samborcu.

W powiecie staszowskim trwają prace przy budowie drogi dojazdowej do przerwanych wałów w miejscowości Rybitwy. W miejscowości Rejterówka zabezpieczono wyrwę w wale w gminie Łubnice. Wypompowywana jest woda z rozlewisk i zalanych posesji.

W powiecie opatowskim wszystkie działania skoncentrowane są na porządkowaniu terenów popowodziowych. Trwa akcja przepompowywania wód z rozlewisk bezpośrednio do międzywala Wisły. Na miejscu cały czas pracują służby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie.

W powiecie kazimierskim trwa wypompowywanie wody. Woda w studniach przydomowych jest uzdatniana i odkażana.


Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?