REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rząd: ograniczenie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

REKLAMA

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął m.in. projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przedłożony przez ministra gospodarki.

W ramach prac nad projektem przeanalizowano ponad 200 ustaw, wprowadzając zmiany merytorycznie w około 90. Likwidacja barier i zmniejszenie ograniczeń jest najlepszym i, co ważne, bezkosztowym sposobem na likwidację utrudnień i pobudzenie rozwoju gospodarczego. Zaproponowane przez rząd ograniczenie sfery regulacyjnej państwa pozwoli zwiększyć obszar wolności gospodarczej oraz pośrednio przyczyni się do zmniejszenia skali zachowań korupcyjnych.

REKLAMA

Rząd zaproponował, aby w miejsce ponad 220 różnych zaświadczeń, odpisów, wypisów przedsiębiorca i obywatel (świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy), mógł składać stosowne oświadczenia.

REKLAMA

Przygotowane zmiany są ważnym elementem nowego podejścia do tworzenia prawa. Obywatel musi mieć zaufanie do państwa i jego instytucji. Zamiast składać zaświadczenia dokumentujące rzeczywisty stan faktyczny lub prawny - obywatel będzie składać oświadczenia. Chodzi o zlikwidowanie obowiązku przedkładania zaświadczeń np. o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego czy składkami do ZUS - w tych sytuacjach wystarczające będzie złożenie przez niego oświadczenia.

Zgodnie z nowymi przepisami można będzie również, zamiast jak obecnie oryginałów, przedkładać w urzędach kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły) oraz kopie odpisów aktów stanu cywilnego. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy - zainteresowany organ będzie mógł samodzielnie uzyskać informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.

Przedstawiony w projekcie ustawy pakiet zmian obowiązujących przepisów dotyczy szeroko pojętej sfery działalności gospodarczej. Uwzględniono w nim propozycje zgłaszane przez środowiska przedsiębiorców i organizacje gospodarcze. Jedną z ważnych zmian jest ograniczenie liczby reglamentacji działalności gospodarczej, a więc koncesji, zezwoleń, rejestrów, licencji itp. Redukcja obowiązków administracyjnych nałożonych na obywateli i przedsiębiorców ma służyć ułatwieniu kontaktów z organami administracji rządowej i samorządowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem rządu, przygotowany pakiet zmian dereglamentacyjnych, deregulacyjnych oraz derogacyjnych pozwoli realnie ograniczyć biurokrację, która najbardziej utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększa czas na załatwianie elementarnych spraw i podwyższa koszty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

- ustawa Prawo o ruchu drogowym

Zniesiony zostanie obowiązek uzyskania zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych, wystarczy wpis do rejestru działalności regulowanej.

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zezwolono na sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5 proc.) w bufetach i wagonach restauracyjnych pociągów krajowych; uproszczono badanie trzeźwości pracownika (na żądanie kierownika zakładu); zrezygnowano z wymogu zaopatrzenia każdego wydzielonego stoiska sprzedaży alkoholi w samoobsługowych placówkach handlowych (o powierzchni większej niż 200 m2) w kasę fiskalną.

- ustawa o lasach

Zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia na działalność dotyczącą wykonywania planu urządzania lasu. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonywania takiej działalności gospodarczej.

- ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Ujednolicono zasady wykonywania regulowanej działalności gospodarczej z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej skracając:

- termin wpisu do rejestru działalności regulowanej do 7 dni (zamiast dotychczasowych 30 dni dla pielęgniarek i położnych i 50 dni dla lekarza), licząc od dnia złożenia wniosku;

- termin rozpoczęcia działalności do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku o wpis (zamiast dotychczasowych 40 dni dla pielęgniarek i położnych i 60 dni dla lekarza), po pisemnym zawiadomieniu organu dokonującego wpisu.

- ustawa o gospodarce nieruchomościami

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będzie dokonywana nie częściej niż raz na 3 lata (zamiast, jak obecnie, corocznie).

- ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyska każdy, kto zda egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyska świadectwo i złoży ślubowanie. Zniesiono wymóg rozpoczęcia działalności dopiero po wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych, taki wpis będzie dokonywany z urzędu w dniu wydania świadectwa. Zniesiono roczny okres karencji przystąpienia do kolejnego egzaminu w przypadku nie zdania pierwszego.

- ustawa Prawo spółdzielcze

Wprowadzono możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. Dopuszczone będzie dziedziczenie udziałów w spółdzielni pracy oraz udział w walnym zgromadzeniu pełnomocnika (zamiast członka).

- ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zniesiony będzie obowiązek przedkładania przez rolnika lub jego domownika zaświadczenia z urzędu skarbowego o należnym podatku dochodowym od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

- ustawa Prawo o notariacie

Notariusz będzie miał dodatkowo obowiązek przyjmowania na przechowanie informatycznych nośników danych (np. dyskietki, płyty CD/DVD).

- ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Umożliwiono tworzenie, przetwarzanie i archiwizowanie akt (w postępowaniu egzekucyjnym) w wersji elektronicznej (na równi z wersją papierową). Obniżono opłatę stałą za poszukiwanie majątku dłużnika do 2 proc. (było 3 proc.) kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz powiązano opłatę stałą ze skutecznością egzekucji.

- Kodeks spółek handlowych

Umożliwiono jednoosobowemu przedsiębiorcy przekształcanie się w jednoosobową spółkę kapitałową (dotąd była to systemowa luka prawna). Spółce będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki, jakie miał przedsiębiorca, jednocześnie spółka przejmie zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Taka sukcesja uniwersalna nie obejmie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego, nie będzie mieć również zastosowania do przejęcia przez przekształconą spółkę kapitałową uprawnień przysługujących osobie fizycznej jako płatnikowi.

- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Wprowadzono możliwość stosowania leasingu konsumenckiego dla osób fizycznych (dotąd leasing dotyczył tylko przedsiębiorców).

Przejście od zaświadczeń do oświadczeń

REKLAMA

Tego typu zmiany obejmą m.in. takie ustawy jak: o dodatkach mieszkaniowych, Prawo farmaceutyczne, o gospodarce nieruchomościami, Prawo o adwokaturze, o systemie oświaty, itp. W wielu ustawach zmieniono przepisy mówiące o konieczności dołączenia do wniosku oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych odpisów. Zastąpiono je wymogiem dołączenia kopii tych dokumentów.

Zamiast zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisów i odpisów danych z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca będzie podawał jedynie numery odpowiednich rejestrów, do których jest wpisany.

Organy administracji od 1 lipca 2011 r. nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zniesiono obowiązek przedkładania zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Przedsiębiorca będzie jedynie składał oświadczenie o posiadanych numerach NIP oraz REGON lub będzie te numery wpisywał do składanego wniosku.

Takie zmiany wprowadzono np. w ustawie o ochronie osób i mienia, ustawie o transporcie drogowym, Prawie lotniczym, Prawie pocztowym, ustawie o transporcie kolejowym czy w ustawie o pomocy społecznej.

Obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności zastąpiono oświadczeniem (ale zaświadczenia będą nadal składać kandydaci na sędziów, notariuszy, chodzi o sytuacje uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym). Zrezygnowano z wymogu składania zaświadczeń o niekaralności, gdy organ administracji (np. minister sprawiedliwości) może sam pozyskać stosowne informacje.

Wprowadzono możliwość składania kopii (zamiast oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów) świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego, urodzenia, zgonu itp. Oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Czytaj także: E-Posterunek zmniejszy biurokrację>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Ponad 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki wynagrodzeń dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Większe ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

REKLAMA

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

REKLAMA