| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > GSIA > Kontrola nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Kontrola nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

W ramach nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wojewoda monitoruje, wspomaga i kontroluje ich wykonywanie m.in. przez urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie.

Od 2 lipca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 126, poz. 718).

W ramach nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wojewoda monitoruje ich wykonywanie. Monitorowanie jest realizowane w szczególności w zakresie: dostępności udzielanych świadczeń, jakości świadczonych usług oraz działalności jednostek podlegających nadzorowi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola jest prowadzona na podstawie planu kontroli na dany rok kalendarzowy, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być prowadzone w każdym czasie. Plan kontroli opracowany przez zespół inspektorów zatwierdza dyrektor wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, np. w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim, sporządza się program kontroli. Program kontroli oraz jego zmiany zatwierdza wojewoda. O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli wojewoda powiadamia kierownika jednostki podlegającej kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Dokonane w toku kontroli ustalenia zespół inspektorów opisuje w protokole. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Czytaj także:

Samorządy będą kontrolowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie>>

Nie rzadziej niż raz na trzy lata kontrolowana będzie realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym czasie samorządy mogą także zostać skontrolowane doraźnie jeśli pojawią się przypuszczenia iż nie wywiązują się z ustawowych zadań.

Większe wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie>>

Po kilku latach funkcjonowania ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie konieczne były jej zmiany, aby skutecznej walczyć z tym zjawiskiem. Obecna nowelizacja wprowadza m.in. zakaz stosowania kar cielesnych, wzmacnia ochronę ofiar przemocy oraz kładzie szczególny nacisk na profilaktykę, a także zmianę świadomości społeczeństwa. Część z tych obowiązków należy do zadań gminy.

Kwalifikacje pracowników ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie>>

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej precyzuje wymagania kierowane do osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby obecnie zatrudnione w ośrodkach, niespełniające wymagań nowej regulacji, mogą pozostać na stanowiskach jedynie do końca 2015 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »