REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski o 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych
Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski o 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Od dziś wnioski w programie "Podróże z klasą"

REKLAMA

Od dziś wnioski o 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych

Zaczyna się nabór wniosków w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej na sfinansowanie wycieczek szkolnych "Podróże z klasą". Na realizację programu przeznaczono w tym roku 60 mln zł.

Nabór wniosków ruszył 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący przez stronę http://strefa.ksdo.gov.pl .Na finansowanie programu w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

Co to jest Program "Podróże z klasą".

REKLAMA

Program "Podróże z klasą" skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem - jak mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiadając uruchomienie programu - jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze.

Dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. W czasie dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Podróże z klasą": Jaki koszt dofinansować do wycieczek 

Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tys. zł, trzydniowa – do 30 tys. zł, czterodniowa – do 40 tys. zł, pięciodniowa – do 50 tys. zł. W wycieczce musi wziąć co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny - koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

ZNP: Domagamy się wynagrodzeń dla nauczycieli za wycieczki

10 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja prasowa ZNP “Nie tylko o wycieczkach szkolnych, ale także o innych kwestiach wymagających szybkiego uregulowania”. Uczestniczyli w niej Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Postulaty z konferencji:

  • Szkolna wycieczka = praca nauczycieli. Prawa pracownicze nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne w roli opiekunów często nie są przestrzegane. Chodzi m.in. o delegację służbową, godziny nadliczbowe, dobowy i tygodniowy czas pracy. Czas to uregulować!
  • Apelujemy do MEN o rozpoczęcie prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli!
  • Domagamy się rozpoczęcia parlamentarnych prac nad obywatelską inicjatywą „Godne płace”!

Zapis konferencji:

MEN udzieliło odpowiedzi na kilkanaście pytań o program dofinansować "Podróże z klasą"

Czy finansowaniu podlegają też wycieczki jednodniowe?

Jednodniowe wycieczki szkolne NIE podlegają dofinansowaniu lub finansowaniu. 
Przyznanie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” obejmuje:
wycieczki dwudniowe – do 20 000 zł;
wycieczki trzydniowe – do 30 000 zł;
wycieczki czterodniowe – do 40 000 zł;
wycieczki pięciodniowej– do 50 000 zł

Czy realizując przedsięwzięcie „Podróże z klasą” można zrobić przesunięcie środków finansowych np. z ubezpieczenia na wyżywienie czy nocleg?

Dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w trakcie realizacji zadania na poziomie 20 proc. Zapis ten będzie regulowała umowa lub porozumienie.

Czy jest gdzieś dostępny wykaz punktów, które mogą być odwiedzane w ramach projektu?

Nie ma zamkniętego wykazu punktów edukacyjnych. Wnioskodawca sam wybiera miejsca w Polsce do których zorganizuje wycieczkę. Odwiedzone punkty muszą być zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87). Są to: muzea; galerie sztuki; teatry; opery; filharmonie; centra nauki; skanseny; inne instytucji kultury.

Czy finansowane są koszty wstępu np. do parków narodowych, oceanarium, zoo?

Nie są finansowane koszty wstępu do parków narodowych, oceanarium, zoo. Można natomiast połączyć wyjście do parku narodowego ze zwiedzaniem muzeum. Np. Wycieczka została zaplanowana do Zakopanego. Jednego dnia planowany jest spacer po Tatrzańskim Parku Narodowym. Można połączyć spacer ze zwiedzeniem Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Czy w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” wycieczka może odbyć się za granicę RP?

Finansowaniu i dofinansowaniu podlegają wycieczki organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w trakcie realizacji wycieczki planowany jest wyjazd poza granice kraju powinien on zostać sfinansowany z wkładu własnego. Należy jednak pamiętać o wypełnieniu obowiązku odwiedzenia obowiązkowego punktu edukacyjnego w Polsce w dniu trwania wycieczki. Np. Wycieczka została zorganizowana na 5 dni (od poniedziałku do piątku) do Karpacza. W środę został zaplanowany wyjazd do Pragi. Aby postąpić zgodnie z zasadami przedsięwzięcia „Podróże z klasą” należy w środę odwiedzić na terenie RP jeden punkt edukacyjny oraz wrócić na noc do bazy noclegowej. Natomiast koszt wyjazdu do Czech musi zostać opłacony ze środków własnych.

Czy finansowane są usługi przewodnickie?

REKLAMA

Koszt usługi przewodnickiej może być poniesiony tylko w ramach wkładu własnego. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
1) koszt przejazdu;
2) bilety wstępu do obowiązkowych punktów edukacyjnych wskazanych we wniosku;
3) koszt zakwaterowania;
4) koszt wyżywienia;
5) ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 
Koszty przewodnika czy prowizja biura podróży, poniesiona w ramach wkładu własnego, powinna być wykazana we wniosku. 

Czy bezpośrednio z rachunku organu prowadzącego powinny być opłacane faktury i muszą być one wystawione wyłącznie na organ prowadzący czy dopuszczalne jest, aby faktura była wystawiona Nabywca: Organ Prowadzący, Odbiorca: Szkoła i opłacana z rachunku szkoły z zastosowaniem stosownej analityki?

Poniesione koszty muszą być zarejestrowane w wyodrębnionej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej organu prowadzącego szkołę i opisywanej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120, z późn. zm.). Odbiorcą może być szkoła, a nabywcą organ prowadzący jeśli jest to zgodne z wewnętrzną polityką rachunkową organu prowadzącego. Należy pamiętać, że w przypadku kontroli organ prowadzący będzie zobowiązany wykazać wewnętrzną politykę rachunkowości zezwalającą na takie płatności. Dodatkowo należy pamiętać, że finansowanie lub dofinansowanie zostanie przekazane na wyodrębniony rachunek księgowy przeznaczony do realizacji zadania. 

Czy we wniosku szkoły o dofinansowanie należy wpisywać dokładne nazwy odwiedzanych punktów edukacyjnych np. Muzeum Narodowe w Warszawie czy też można wskazać ogólnie miejsce np. muzeum?

We wniosku należy wpisywać pełne i prawidłowe nazwy miejsc, do których planuje się zrealizować wycieczkę.

Czy jeśli szkoły są małe to można mieszać grupy wiekowe, np. klas I-III razem z klasami IV-VI?

Przedsięwzięcie zakłada podział na 4 grupy wiekowe:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
Powyższych grup wiekowych nie można mieszać, jednak na wycieczkę mogą jechać uczniowie z różnych oddziałów i klas w danej grupie wiekowej. Dla przykładu jedną wycieczkę mogą tworzyć np. uczniowie z klas IV, V oraz VI. Nie mogą jednak na nią pojechać już uczniowie z klasy VII.

Wycieczki powinny być organizowane zgodnie z założeniami ujętymi w Komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia „Podróże z klasą”

1) dla szkoły podstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII);

2) dla szkoły ponadpodstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

Czy w przedsięwzięciu „Podróże z klasą” mogą wziąć udział szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat?

Tak, szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat są uprawnione do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

Czy z udzielonej dotacji MEN można finansować koszty noclegu, wyżywienia i biletów dla opiekunów oraz kierowcy?

Dofinansowanie lub finansowanie obejmuje również opiekunów wycieczki. Co oznacza, że planując kosztorys wycieczki należy uwzględniać liczbę uczniów wraz z opiekunami. Nocleg oraz wyżywienie kierowcy również może być finansowane z dotacji celowej MEN.

Czy w momencie realizacji wycieczki można zmienić punkt edukacyjny podany we wniosku?

Tak, w uzasadnionych przypadkach można zmienić punkt edukacyjny wybrany we wniosku dyrektora szkoły na inny spełniający wymagania komunikatu. Jednakże należy pisemnie wyjaśnić powód zmiany, np. brak dostępnych biletów na czas wyjazdu, zamknięcie danego punktu w terminie wycieczki lub inne przyczyny niezależne od organizatora.

Czy do wniosku o wycieczkę szkolną składaną w systemie teleinformatycznym należy dołączyć skan wniosku dyrektora szkoły?

Tak, zgodnie z komunikatem o ustanowieniu przedsięwzięcia skan wniosku dyrektora szkoły lub wniosek dyrektora szkoły w wersji elektronicznej (w postaci pliku pdf) musi być dołączony do wniosku o finansowanie wycieczki składanym przez organ prowadzący w systemie teleinformatycznym

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Ponad 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki wynagrodzeń dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Większe ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

REKLAMA

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

REKLAMA