REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski. Wzór wniosku [Podróże z klasą]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski o 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych
Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami. Od dziś wnioski o 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pomimo apeli ZNP nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych. Dziś rusza przyjmowanie wniosków do najnowszego programu dofinansowania wycieczek szkolnych (2-5 dni) [Podróże z klasą].

Od dziś wnioski w programie "Podróże z klasą"

REKLAMA

Od dziś wnioski o 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych

Zaczyna się nabór wniosków w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej na sfinansowanie wycieczek szkolnych "Podróże z klasą". Na realizację programu przeznaczono w tym roku 60 mln zł.

Nabór wniosków ruszył 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący przez stronę http://strefa.ksdo.gov.pl .Na finansowanie programu w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

Co to jest Program "Podróże z klasą".

REKLAMA

Program "Podróże z klasą" skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem - jak mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiadając uruchomienie programu - jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze.

Dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. W czasie dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Podróże z klasą": Jaki koszt dofinansować do wycieczek 

Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tys. zł, trzydniowa – do 30 tys. zł, czterodniowa – do 40 tys. zł, pięciodniowa – do 50 tys. zł. W wycieczce musi wziąć co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny - koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

ZNP: Domagamy się wynagrodzeń dla nauczycieli za wycieczki

10 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja prasowa ZNP “Nie tylko o wycieczkach szkolnych, ale także o innych kwestiach wymagających szybkiego uregulowania”. Uczestniczyli w niej Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Postulaty z konferencji:

  • Szkolna wycieczka = praca nauczycieli. Prawa pracownicze nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne w roli opiekunów często nie są przestrzegane. Chodzi m.in. o delegację służbową, godziny nadliczbowe, dobowy i tygodniowy czas pracy. Czas to uregulować!
  • Apelujemy do MEN o rozpoczęcie prac Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli!
  • Domagamy się rozpoczęcia parlamentarnych prac nad obywatelską inicjatywą „Godne płace”!

Zapis konferencji:

MEN udzieliło odpowiedzi na kilkanaście pytań o program dofinansować "Podróże z klasą"

Czy finansowaniu podlegają też wycieczki jednodniowe?

Jednodniowe wycieczki szkolne NIE podlegają dofinansowaniu lub finansowaniu. 
Przyznanie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” obejmuje:
wycieczki dwudniowe – do 20 000 zł;
wycieczki trzydniowe – do 30 000 zł;
wycieczki czterodniowe – do 40 000 zł;
wycieczki pięciodniowej– do 50 000 zł

Czy realizując przedsięwzięcie „Podróże z klasą” można zrobić przesunięcie środków finansowych np. z ubezpieczenia na wyżywienie czy nocleg?

Dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w trakcie realizacji zadania na poziomie 20 proc. Zapis ten będzie regulowała umowa lub porozumienie.

Czy jest gdzieś dostępny wykaz punktów, które mogą być odwiedzane w ramach projektu?

Nie ma zamkniętego wykazu punktów edukacyjnych. Wnioskodawca sam wybiera miejsca w Polsce do których zorganizuje wycieczkę. Odwiedzone punkty muszą być zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87). Są to: muzea; galerie sztuki; teatry; opery; filharmonie; centra nauki; skanseny; inne instytucji kultury.

Czy finansowane są koszty wstępu np. do parków narodowych, oceanarium, zoo?

Nie są finansowane koszty wstępu do parków narodowych, oceanarium, zoo. Można natomiast połączyć wyjście do parku narodowego ze zwiedzaniem muzeum. Np. Wycieczka została zaplanowana do Zakopanego. Jednego dnia planowany jest spacer po Tatrzańskim Parku Narodowym. Można połączyć spacer ze zwiedzeniem Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Czy w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” wycieczka może odbyć się za granicę RP?

Finansowaniu i dofinansowaniu podlegają wycieczki organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w trakcie realizacji wycieczki planowany jest wyjazd poza granice kraju powinien on zostać sfinansowany z wkładu własnego. Należy jednak pamiętać o wypełnieniu obowiązku odwiedzenia obowiązkowego punktu edukacyjnego w Polsce w dniu trwania wycieczki. Np. Wycieczka została zorganizowana na 5 dni (od poniedziałku do piątku) do Karpacza. W środę został zaplanowany wyjazd do Pragi. Aby postąpić zgodnie z zasadami przedsięwzięcia „Podróże z klasą” należy w środę odwiedzić na terenie RP jeden punkt edukacyjny oraz wrócić na noc do bazy noclegowej. Natomiast koszt wyjazdu do Czech musi zostać opłacony ze środków własnych.

Czy finansowane są usługi przewodnickie?

REKLAMA

Koszt usługi przewodnickiej może być poniesiony tylko w ramach wkładu własnego. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
1) koszt przejazdu;
2) bilety wstępu do obowiązkowych punktów edukacyjnych wskazanych we wniosku;
3) koszt zakwaterowania;
4) koszt wyżywienia;
5) ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 
Koszty przewodnika czy prowizja biura podróży, poniesiona w ramach wkładu własnego, powinna być wykazana we wniosku. 

Czy bezpośrednio z rachunku organu prowadzącego powinny być opłacane faktury i muszą być one wystawione wyłącznie na organ prowadzący czy dopuszczalne jest, aby faktura była wystawiona Nabywca: Organ Prowadzący, Odbiorca: Szkoła i opłacana z rachunku szkoły z zastosowaniem stosownej analityki?

Poniesione koszty muszą być zarejestrowane w wyodrębnionej ewidencji księgowej i dokumentacji finansowo-księgowej organu prowadzącego szkołę i opisywanej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120, z późn. zm.). Odbiorcą może być szkoła, a nabywcą organ prowadzący jeśli jest to zgodne z wewnętrzną polityką rachunkową organu prowadzącego. Należy pamiętać, że w przypadku kontroli organ prowadzący będzie zobowiązany wykazać wewnętrzną politykę rachunkowości zezwalającą na takie płatności. Dodatkowo należy pamiętać, że finansowanie lub dofinansowanie zostanie przekazane na wyodrębniony rachunek księgowy przeznaczony do realizacji zadania. 

Czy we wniosku szkoły o dofinansowanie należy wpisywać dokładne nazwy odwiedzanych punktów edukacyjnych np. Muzeum Narodowe w Warszawie czy też można wskazać ogólnie miejsce np. muzeum?

We wniosku należy wpisywać pełne i prawidłowe nazwy miejsc, do których planuje się zrealizować wycieczkę.

Czy jeśli szkoły są małe to można mieszać grupy wiekowe, np. klas I-III razem z klasami IV-VI?

Przedsięwzięcie zakłada podział na 4 grupy wiekowe:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
Powyższych grup wiekowych nie można mieszać, jednak na wycieczkę mogą jechać uczniowie z różnych oddziałów i klas w danej grupie wiekowej. Dla przykładu jedną wycieczkę mogą tworzyć np. uczniowie z klas IV, V oraz VI. Nie mogą jednak na nią pojechać już uczniowie z klasy VII.

Wycieczki powinny być organizowane zgodnie z założeniami ujętymi w Komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia „Podróże z klasą”

1) dla szkoły podstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden wniosek dla klas VII i VIII);
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa wnioski dla kas VII i VIII);
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII);

2) dla szkoły ponadpodstawowej:
a) liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski;
b) liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski;
c) liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

Czy w przedsięwzięciu „Podróże z klasą” mogą wziąć udział szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat?

Tak, szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat są uprawnione do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

Czy z udzielonej dotacji MEN można finansować koszty noclegu, wyżywienia i biletów dla opiekunów oraz kierowcy?

Dofinansowanie lub finansowanie obejmuje również opiekunów wycieczki. Co oznacza, że planując kosztorys wycieczki należy uwzględniać liczbę uczniów wraz z opiekunami. Nocleg oraz wyżywienie kierowcy również może być finansowane z dotacji celowej MEN.

Czy w momencie realizacji wycieczki można zmienić punkt edukacyjny podany we wniosku?

Tak, w uzasadnionych przypadkach można zmienić punkt edukacyjny wybrany we wniosku dyrektora szkoły na inny spełniający wymagania komunikatu. Jednakże należy pisemnie wyjaśnić powód zmiany, np. brak dostępnych biletów na czas wyjazdu, zamknięcie danego punktu w terminie wycieczki lub inne przyczyny niezależne od organizatora.

Czy do wniosku o wycieczkę szkolną składaną w systemie teleinformatycznym należy dołączyć skan wniosku dyrektora szkoły?

Tak, zgodnie z komunikatem o ustanowieniu przedsięwzięcia skan wniosku dyrektora szkoły lub wniosek dyrektora szkoły w wersji elektronicznej (w postaci pliku pdf) musi być dołączony do wniosku o finansowanie wycieczki składanym przez organ prowadzący w systemie teleinformatycznym

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

Rodzice coraz rzadziej szczepią swoje dzieci. Najnowsze dane WHO

Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyszczepialność dzieci i młodzieży na świecie wciąż nie może odzyskać poziomu sprzed pandemii. 

Blisko 5 tys. zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi

We wtorek i środę strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty. Do godz. 6 odnotowano 4998 zgłoszeń związanych z pogodą. Obrażenia odniosły cztery osoby. 

REKLAMA

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO pod względem liczebności

Polska ma trzecią największą co do liczebności armię w NATO - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, powołując się na dane zebrane przez NATO. Z szacunków Sojuszu wynika, że Wojsko Polskie z ponad 216 tys. żołnierzy to trzecia armia NATO - po USA i Turcji.

Taki jest stan budżetu państwa. Są najnowsze dane

Są nowe dane dotyczące stanu budżetu państwa. Deficyt budżetu po czerwcu wyniósł 69 mld 905,9 mln zł. Tak podało w opublikowanych szacunkowych danych Ministerstwo Finansów. Co jeszcze wiadomo o wykonaniu budżetu?

Skromniejsze podwyżki dla pielęgniarek i położnych? Ile zarabiają w 2024 roku?

Jakie jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych? Jakie podwyżki i zmiany zasad ustalania tych wynagrodzeń są przewidziane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP.

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

REKLAMA

Minister finansów: płace w budżetówce wzrosną nieznacznie więcej niż 4,1% w 2025 roku. Realna wartość wynagrodzeń ma być utrzymana

Resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą niż 4,1 proc. waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 r. - poinformował 15 lipca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego wskaźnika podwyżek dla budżetówki w przyszłym roku.

Darmowa rehabilitacja z ZUS dla nauczycieli i innych pracujących głosem. Dla kogo 24 dni w sanatorium? Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

REKLAMA