Kategorie

Czy przedszkole może wymagać szczepień dziecka?

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Czy przedszkole może wymagać szczepień dziecka?
Czy przedszkole może wymagać szczepień dziecka?
Shutterstock
Shutterstock
Obowiązkowe szczepienia - przedszkole. Czy przedszkole ma prawo wymagać oświadczenia o szczepieniu dziecka?

Szczepienia a przedszkole

Nie ma przepisów, które pozwalałyby rodzicowi uzyskać zaświadczenie lekarskie o odbytych przez dziecko szczepieniach. Zdaniem NSA gmina nie może więc go wymagać w trakcie rekrutacji do przedszkola.

W ostatnich latach ukształtowała się jednolita linia orzekania sądów administracyjnych w sprawie wprowadzania przez gminy preferencji dla zaszczepionych dzieci przy naborze do żłobków i przedszkoli. Wynika z niej wprost, że takie kryterium nie narusza zasady równości wobec prawa i nie dyskryminuje tych maluchów, których rodzice uchylają się od dopełnienia tego obowiązku (a jest ich coraz więcej). Pojawiły się natomiast wątpliwości dotyczące tego, jakich dokumentów gminy mogą domagać się od opiekunów w celu potwierdzenia wykonania szczepień. Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że nie może to być zaświadczenie lekarskie.

Zdaniem ekspertów, aby uregulować te procedury, potrzebna jest zmiana przepisów. Rząd nie mówi „nie”.

Oświadczenie o szczepieniu do przedszkola

Reklama

Orzeczenie NSA jest związane ze sporem o uchwałę jednego z wielkopolskich miast, ustalającą kryteria przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli. Radni postanowili, że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowe punkty będzie mogło otrzymać dziecko, które poddano obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych, co ma potwierdzać zaświadczenie lekarskie przedstawione przez rodziców.

Wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność uchwały właśnie z powodu sposobu dokumentowania odbycia szczepień lub przeciwwskazań do ich wykonania. Uzasadnił to tym, że nie ma przepisu przyznającego samorządowi kompetencję do stanowienia o obowiązku potwierdzania szczepień u dziecka na potrzeby prowadzonego naboru do przedszkola zaświadczeniem lekarskim.

Miasto złożyło na to rozstrzygnięcie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, a ten w wyroku z 3 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Po 208/20) je uchylił. W jego ocenie gmina powinna dysponować narzędziami służącymi weryfikacji spełniania wspomnianego kryterium, a żądanie zaświadczenia lekarskiego mieści się w granicach prawa.

Reklama

Wojewoda nie dał za wygraną i złożył skargę kasacyjną do NSA. Argumentował, że gmina nie mogła wprowadzić wymogu poświadczania odbycia szczepień zaświadczeniem lekarskim, którego wydanie nie zostało przewidziane przez art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), a jedynym posiadanym przez rodzica dokumentem, który może to potwierdzać, jest książeczka szczepień.

NSA podzielił zarzuty wojewody i w wyroku z 15 czerwca br. (III OSK 35/21) uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji. Potwierdził, że pacjentom nie przysługują na ich żądanie wszelkie zaświadczenia, lecz tylko te wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy. NSA dodał, że błędne było przyjęcie przez WSA, iż skoro świadczeniobiorca jest uprawniony do zaświadczeń lekarskich na potrzeby uczestnictwa dzieci w zajęciach sportowych i zorganizowanym wypoczynku, to tym bardziej takich zaświadczeń nie można mu odmówić przy rekrutacji do przedszkola. Jego zdaniem do udowodnienia szczepień wystarczające jest złożenie przez rodzica oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Natomiast żądanie zaświadczenia w sytuacji, gdy lekarz nie ma obowiązku jego wydania, stanowi wymóg zbyt rygorystyczny i przez to dyskryminujący.

Rekrutacja do przedszkola

Marcin Kostka, adwokat i współautor obywatelskiego projektu ustawy „Szczepimy, bo myślimy”, który miał uregulować kwestię wprowadzania tego kryterium przy rekrutacji do przedszkoli i żłobków, zwraca uwagę, że do tej pory kwestia tego, jaki dokument może potwierdzać odbycie szczepień, nie była podnoszona w orzecznictwie sądów.

– Wskazanie przez NSA, że najwłaściwszym do udowodnienia tego faktu jest oświadczenie, budzi wątpliwości, bo gmina w zasadzie nie ma go jak skontrolować. Tymczasem są rodzice, którzy mogą świadomie wprowadzać w błąd samorząd, aby uzyskać preferencje dla swoich dzieci w naborze do placówek – mówi. Dodaje, że w niektórych miastach, np. we Wrocławiu i w Warszawie, wymóg przedstawiania zaświadczenia lekarskiego obowiązuje przy rekrutacji do żłobków i choć same uchwały były tam zaskarżane przez rodziców – przeciwników szczepień, to akurat ten warunek nie był przedmiotem rozważań sądów.

Zaświadczenia potwierdzające szczepienie są też stosowane w naborze dzieci do krakowskich żłobków i przedszkoli. – Są one pokazywane do wglądu, nie gromadzimy ich w placówkach. Natomiast jak na razie nie mieliśmy z tego powodu żadnych protestów ze strony rodziców czy sygnałów o problemach z ich uzyskaniem od lekarzy – informuje Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie.

Zdaniem Marcina Kostki najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana przepisów i tym samym stworzenie podstawy prawnej do wydawania zaświadczeń. Taką regulację zawierał zresztą obywatelski projekt. Zakładał on, że to bezpośrednio z przepisów ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz prawa oświatowego, będzie wynikać możliwość stosowania przez samorządy preferencji dla zaszczepionych dzieci przy przyjmowaniu do żłobków i przedszkoli oraz przewidywał rozszerzenie katalogu zaświadczeń wydawanych w oparciu na art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach.

Co istotne, na tych założeniach bazuje projekt ustawy, który został przygotowany przez senatorów. W grudniu 2020 r. został przyjęty przez Senat i przekazany do Sejmu. Projekt trafił do komisji zdrowia, a w ubiegłym miesiącu wpłynęło do niego stanowisko rządu. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przepisy, ale z zastrzeżeniem, że wymagają one uzupełnienia i doprecyzowania.

Autor: Michalina Topolewska

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: gazetaprawna.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.

  Czternastka dla nauczycieli do likwidacji?

  Czternastka dla nauczycieli - czy zostanie zlikwidowana? Nie tylko samorządowcy, lecz także eksperci są zdania, że przy wprowadzeniu nowego sytemu płac nauczycieli należy zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający.

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna?

  Wjazd do Słowacji - czy obowiązuje kwarantanna? 9 lipca 2021 roku weszły w życie obostrzenia ws. COVID-19 dotyczące wjazdu na Słowację. Zakwestionował je Słowacki Sąd Konstytucyjny.

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych

  Francja - niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji i centrów handlowych. Od kiedy wejdą w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem? Czy będą przymusowe szczepienia?

  Aspekty społeczne w nowym prawie zamówień publicznych

  Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

  Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie odbywa się 14 lipca 2021 roku. Można w nim wygrać 5 razy po 50 tys. złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Jak sprawdzić wygrane?