reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Audyt i kontrola > Weryfikacja stanów aktywów i pasywów w jednostce sektora finansów publicznych

Weryfikacja stanów aktywów i pasywów w jednostce sektora finansów publicznych

Weryfikacja to jedna z trzech metod inwentaryzacji. Polega na porównaniu zapisów ewidencji księgowej z dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji określa ustawa o rachunkowości.

W trakcie weryfikacji stwierdza się realną wartość i kompletność ujęcia składników.

Metodę tę można stosować do aktywów i pasywów, które nie mogą być inwentaryzowane metodą spisu z natury, drogą potwierdzenia sald oraz aktywów, które w danym roku nie są objęte obowiązkiem spisu z natury (np. środki trwałe na terenie strzeżonym – inwentaryzowane drogą spisu z natury raz na 4 lata).

Metodą weryfikacji można inwentaryzować:

1. Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, np. budowle podziemne.

2. Grunty – w trakcie weryfikacji sprawdza się, czy jednostka dysponuje dokumentami stwierdzającymi jej prawny tytuł do gruntu o danej powierzchni i lokalizacji oraz czy w księgach wartość gruntu wykazana jest w prawidłowej wielkości.

3. Prawa zakwalifikowane do nieruchomości, np. spółdzielcze prawa do lokalu (dodano nowelizacją ustawy o rachunkowości – w poprzednio obowiązującej regulacji prawa te były inwentaryzowane drogą spisu z natury).

4. Należności sporne i wątpliwe, a w bankach również należności zagrożone.

5. Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych np. podmiotów prowadzących księgi podatkowe, własnych pracowników.

6. Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych.

7. Aktywa i pasywa inne niż wymienione w punkcie 1 i 2 art. 26 ust. 1, np. wartości niematerialne i prawne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia międzyokresowe przychodów, materiały i towary w drodze, dostawy niefakturowane, fundusze statutowe, specjalne, środki pieniężne w drodze itd.

8. Aktywa i pasywa wymienionych w pkt 1 i 2 art. 26 ust. 1, jeżeli przeprowadzenie spisu z natury lub uzyskanie potwierdzenia było z przyczyn uzasadnionych niemożliwe. Przepis ten można stosować tylko sporadycznie i każdorazowo należy uzasadnić, dlaczego inwentaryzacja metodą spisu lub potwierdzenia salda była niemożliwa.

Zobacz serwis: Audyt i kontrola

Weryfikacja jest metodą inwentaryzacji, dzięki której zasada, że na dzień bilansowy nie mogą występować składniki aktywów i pasywów niepotwierdzone drogą inwentaryzacji, jest spełniona.

Weryfikację przeprowadza się na dzień bilansowy, aby warunek ten był spełniony można ją przeprowadzić w dowolnym dniu ostatniego kwartału roku obrotowego oraz w ciągu pierwszych 15 dni następnego roku. W praktyce weryfikacji dokonuje się najczęściej w ostatnich dniach roku obrotowego.

Weryfikację stanów aktywów i pasywów przeprowadzają w jednostce pracownicy działu księgowego, często we współpracy z innymi działami, które udzielają niezbędnych wyjaśnień. W praktyce w procesie weryfikacji mogą także uczestniczyć rzeczoznawcy. Wyniki weryfikacji należy ująć w formie protokołów, które akceptuje kierownik jednostki.

Masz wątpliwości? Podyskutuj na Forum.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama