Kategorie

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Longin Mażewski
Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji
ShutterStock
Są już wytyczne dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym. Nowe obowiązki w tym zakresie dotyczą m.in. jednostek samorządu terytorialnego.

Obowiązek zapewnienia okresowego (lecz nie rzadziej niż raz na rok) audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym wprowadził § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej: rozporządzenie w sprawie systemów teleinformatycznych). Przepis ten wszedł w życie 31 maja 2012 r., ale długo nie był przestrzegany przez większość podmiotów publicznych z uwagi na niejasne sformułowanie powodujące wątpliwości w zakresie jego stosowania. Dopiero 26 kwietnia 2013 r. (aktualizacja z 9 maja 2013 r.) zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF) wspólne stanowisko w tej sprawie resortu finansów oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (MAC) zawierające m.in. wytyczne dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym przez komórkę audytu wewnętrznego. 

Obowiązki podmiotów publicznych 

Reklama

W § 20 rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych określono wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są rejestry publiczne w postaci teleinformatycznej. Zgodnie z tym przepisem, podmiot realizujący zadania publiczne ma obowiązek opracowania i ustanowienia, wdrożenia i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak: 

● autentyczność (właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane),
● rozliczalność (właściwość systemu pozwalająca przypisać określone działania do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie),
● niezaprzeczalność (brak możliwości zanegowania swojego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie),
● niezawodność (właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowanie i skutki). 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności poprzez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie działań wymienionych w § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych.
Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne, funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należy dostosować do jego wymagań nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji.

Zobacz także: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - samoocena

Wytyczne dotyczące audytu wewnętrznego 

Reklama

Aby ułatwić podmiotom publicznym realizację nałożonych na nie zadań, Departament Informatyzacji MAC i Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych MF przygotowały wspólne stanowisko dotyczące zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. W dokumencie stwierdzono, że intencją autorów rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych było zobowiązanie podmiotów realizujących zadania publiczne do realizowania okresowego audytu wewnętrznego, bez szczegółowego wskazywania na rodzaj audytu oraz tryb jego przeprowadzania. Zgodnie z § 20 ust. 3, obowiązek ten może być realizowany w jeden z dwóch sposobów: 

1) w podmiotach, w których system zarządzania bezpieczeństwa informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 270001, wymagania określone w § 20 ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione – w takich podmiotach nie ma konieczności dokonywania dodatkowych audytów wewnętrznych, gdyż audytowanie jest jednym z już funkcjonujących elementów systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji określonym w normach,
2) jednostki, które nie opracowały i nie wdrożyły systemu bezpieczeństwa informacji, opierając się na Polskiej Normie PN-ISO/IEC270001, są zobowiązane do zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w tym zakresie, nie rzadziej niż raz w roku. 

Użycie w treści rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych sformułowania „audyt wewnętrzny” nie miało, zdaniem autorów, na celu obligatoryjnego przypisania tego obowiązku komórkom audytu wewnętrznego, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym decyzja o tym, komu zostanie powierzone zadanie prowadzenia audytu wewnętrznego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, spoczywa na kierowniku jednostki. Przy wyborze osób lub komórek organizacyjnych prowadzących audyt bezpieczeństwa informacji, kierownik jednostki powinien kierować się odpowiednimi kwalifikacjami, znajomością metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz niezależnością od audytowanego obszaru.

Zadaj pytanie: Forum

Audyt systemu bezpieczeństwa informacji może być przeprowadzony z wykorzystaniem dwóch zestawów kryteriów:
1) zawartych w § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych,
2) określonych w normie PN-ISO/IEC 27001. 

Powierzenie nowych zadań komórce audytu 

W opinii obu resortów, MAC i MF, nie należy automatycznie przypisywać zadania audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji komórce audytu wewnętrznego, gdyż punktem odniesienia dla omawianych przepisów był System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a nie przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące audytu wewnętrznego. Jednak w przypadku powierzenia prowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji komórce audytu wewnętrznego w MF opracowano wytyczne dotyczące jego prowadzenia. Przewidują one, że przede wszystkim przypisanie tego zadania powinno odbyć się w sposób formalny poprzez odpowiednie uzupełnienie karty audytu lub innego dokumentu wewnętrznego opisującego cel, zakres i uprawnienia audytu wewnętrznego w jednostce poprzez jednoznaczne wskazanie komórki audytu wewnętrznego jako odpowiedzialnej za realizację tego zadania. W opinii MF, audyt taki powinien być prowadzony w formie zadania zapewniającego, z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Powinno się to odbywać poprzez: 

● umieszczenie tego zadania w rocznym planie audytu wewnętrznego,
● opracowanie programu zadania audytowego,
● prezentowanie, uzgadnianie i komunikowanie wyników zadania w formie sprawozdania. 

Kierownik jednostki powinien także brać pod uwagę fakt, że powierzenie prowadzenia corocznego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji może oznaczać ograniczenie realizacji zadań zapewniających w innych obszarach ryzyka. Ponadto kierownik jednostki powinien brać pod uwagę, czy pracownicy komórki audytu wewnętrznego posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i znajomość metodyki prowadzenia audytu w obszarze bezpieczeństwa informacji. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia należy rozważyć skorzystanie z pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych.

Polecamy serwis: Audyt i kontrola

Podstawy prawne
● Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
● Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526)
● Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21, poz. 108)

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?