reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Podatki i opłaty > Jak zaokrąglać raty podatków samorządowych

Jak zaokrąglać raty podatków samorządowych

Zasady zaokrąglania podatków lokalnych są takie same, jak w wypadku podatków dochodowych. Problem powstaje wówczas, gdy kwota podatku należnego za rok podatkowy jest liczbą nieparzystą.

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat, a także wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Należy to robić w taki sposób, by końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomijać, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podnosić do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; dalej: Ordynacja podatkowa). Przez podatki rozumie się również ich raty, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach (art. 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że w wypadku zobowiązań podatkowych, które są płacone zgodnie z przepisami prawa podatkowego w ratach, zaokrągleniu podlega rata podatku.

Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej). Są to opłaty:

● od posiadania psów,

● targowa,

● miejscowa,

● uzdrowiskowa.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; dalej: u.p.o.l.), a zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Co istotne – o powstaniu obowiązku podatkowego od nieruchomości decyduje nie moment rozpoczęcia robót budowlanych, lecz data zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania budynku (por. wyrok WSA w Łodzi z 28 stycznia 2011 r.; sygn. akt I SA/Łd 1171/10).

Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Raty te są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego.

PRZYKŁAD

Zobowiązanie w podatku od nieruchomości osoby fizycznej za 2012 rok (za grunty i budynek mieszkalny) wynosi 641 zł.

Raty podatku od nieruchomości w tym wypadku kształtują się następująco: 641 zł : 4 = 160,25 zł, po zaokrągleniu: 160 zł.

Zatem I, II i III rata wyniosą 160 zł, zaś ostatnia, IV rata, 161 zł. Ogólnie da to kwotę 641 zł za rok podatkowy.

Podatek rolny i leśny

W taki sam sposób, w jaki oblicza się podatek od nieruchomości, organ podatkowy ustala wysokość podatku rolnego (art. 6a ust. 6 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; dalej: u.p.r.) i podatku leśnego (art. 6 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym).

W wypadku podatku rolnego, jeżeli grunty rolne stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny i opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne (art. 6a ust. 10 u.p.r.).

W wypadku podatku leśnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej płacą podatek na rzecz gminy właściwej ze względu na położenie lasów. Jeżeli lasy są położone na obszarze dwóch gmin, podatek leśny powinien być uiszczany na rzecz każdej z nich.

Więcej w Gazecie Samorządu i Administracji - Zamów prenumeratę >>

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna LEXBRIDGE

Kancelaria LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest obecna na rynku od 2006 roku. Zespół kancelarii prowadzi sprawy przedsiębiorców i osób indywidualnych. Znaczną część jego aktywności obejmują spory sądowe prowadzone w sądach powszechnych na obszarze całej Polski i we wszystkich instancjach. Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama