| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Konta zespołu 0, czyli jak księgować majątek trwały?

Konta zespołu 0, czyli jak księgować majątek trwały?

Ewidencja majątku trwałego na kontach zespołu 0 jest bardzo istotna. Majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych obejmuje bowiem znaczącą grupę aktywów rzeczowych i finansowych.

Konta zespołu 0, to konta które obrazują miedzy innymi stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie), ustalony na podstawie operacji gospodarczych występujących w jednostce, Wśród nich należy w szczególności wyróżnić:

• przychody składników majątkowych,
• rozchody składników majątkowych,
• zwiększenie wartości składników majątkowych,
• zmniejszenie wartości składników majątkowych,
• poniesienie nakładów na inwestycje (środki trwałe w budowie),
• rozliczenie nakładów poniesionych na inwestycje ( środki trwałe w budowie).

Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji:
1. rzeczowego majątku trwałego;
2. wartości niematerialnych i prawnych;
3. finansowego majątku trwałego;
4. umorzenia majątku;
5. inwestycji.

Opis kont zespołu 0

Konto 011  "Środki trwałe"

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1. przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;
2. przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
3. nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
4. zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1. wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
2. ujawnione niedobory środków trwałych;
3. zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
1. ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
2. ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
3. należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »