| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja dochodów i wydatków - zmiany w 2014 roku

Klasyfikacja dochodów i wydatków - zmiany w 2014 roku

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzone zostały zmiany na mocy rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2013 r. Ministra Finansów, wchodzącego w życie 1 stycznia 2014 r.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, obok wpływów z podatku dochodowego od banków, czy wpłat z zysku NBP umiejscowione zostały wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto, wyjątkowo od dnia 1 listopada 2013 r., ma zastosowanie zmiana polegająca na dodaniu w tym samym dziale rozdziału „75632 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)”. Tym samym nastąpiło rozróżnienie w trzech odrębnych rozdziałach, wpływów z podatku akcyzowego od: paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych), gazu do napędu silników spalinowych oraz wyrobów gazowych.

W dziale „758 – Różne rozliczenia” dodano rozdziały 75863 i 75864 dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany w dziale „852 – Pomoc społeczna” i objaśnieniach do rozdziału „85206 Wspieranie rodziny”, objęły poszerzenie wydatków w ramach tego rozdziału. Obok wydatków na asystentów rodziny i rodziny wspierające, zostały dodane także wydatki na placówki wsparcia dziennego.

Nieznacznie zmieniły swoje brzmienie objaśnienia do paragrafu „441 Podróże służbowe krajowe” znajdujące się w załączniku nr 4:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. Poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.”

i „442 Podróże służbowe zagraniczne ”:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.”,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »