Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Są nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych

Maciej Dziuba
Od 1 stycznia 2010 r. zostały ustalone nowe tzw. progi unijne dotyczące zamówień publicznych i średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zmianie uległy też rodzaje dokumentów, których mogą żądać wykonawcy i zamawiający.

Od 22 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Natomiast 29 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obie nowelizacje wprowadzają wiele istotnych zmian w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). W związku z wprowadzonymi nowelizacjami konieczne stały się akty wykonawcze w postaci rozporządzeń. Są to:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej: rozporządzenie dotyczące kwot wartości),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (dalej: rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego),

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów).

Wartości zamówienia

Od 1 stycznia 2010 r. rozporządzeniem dotyczącym kwot wartości zostały ustalone nowe tzw. progi unijne. Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazywania ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w przypadku robót budowlanych od kwoty nie mniejszej niż 4 845 000 euro. Natomiast w przypadku konkursów oraz zamówień na dostawy lub usługi ten obowiązek spoczywa na przeważającej większości zamawiających z sektora finansów publicznych – od 125 000 euro, zamawiających będącymi jednostkami samorządu terytorialnego – od 193 000 euro, a dla zamówień sektorowych – od 387 000 euro.

Rodzaje dokumentów

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów obowiązuje od 31 grudnia 2009 r. W nowym rozporządzeniu ze względu na ustawowe rozłączenie warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp od powodów wykluczenia wykonawców z postępowania zawartych w art. 24 Pzp zostały rozłączone i inaczej usystematyzowane wykazy dokumentów, których może żądać zamawiający.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zawiera 3 listy dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców (a nie 2 listy jak zawierało dotychczasowe). Należy podkreślić, że w przypadku zamówień o wartości nie mniejszej niż progowa, zamawiający ma obowiązek żądać wskazanych w rozporządzeniu dokumentów. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (§ 1 ust. 1) zawiera listę 10 dokumentów, których załączenia do oferty może żądać zamawiający, aby wykonawca wykazał spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, czyli:

● posiadania wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia,

● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz

● znajdowania się we właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Należy zwrócić uwagę na wymaganie dołączenia do wykazu robót budowlanych dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Istotne znaczenie ma treść przepisu § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, gdzie zostało ustanowione uprawnienie do żądania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymaganie to różni się od dotychczasowego uprawnienia, kiedy to nie było ustanowionej możliwości wymagania świadectwa o opłaceniu polisy i to polisy z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Może to ograniczyć składanie ofert podmiotom niemającym wpisanych odpowiednich zakresów działalności, gdyż ubezpieczyciele raczej nie ubezpieczają podmiotów w zakresie wykraczającym poza zakres działalności podmiotu.

Drugą listę zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, gdzie znajduje się wykaz 6 dokumentów, których załączenia do oferty może żądać zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, zawierającym przesłanki do wykluczenia wykonawców.

Nowym dokumentem, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Mimo braku kategoryczności uregulowania § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, zamawiający powinien w postępowaniu o każdej wartości żądać takiego oświadczenia, zresztą tak jak dotychczas, co w szczególności wynika nie tyle z samego rozporządzenia, ale z przepisów ustawy, np. art. 44 czy 50 Pzp.

Natomiast do listy dokumentów nie zostało zakwalifikowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdyż dokument ten nie zawiera danych potrzebnych do stwierdzenia zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Ponadto zostały rozdzielone do dwóch odrębnych punktów dokumenty z zakresu opłacania podatków oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, co wyraźnie przyczynia się do zwiększenia czytelności nowego rozporządzenia (§ 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

Została przedstawiona trzecia lista dokumentów, których może żądać zamawiający, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). Lista ta, w przeciwieństwie do dwóch wcześniej przedstawionych, jest listą otwartą i zamawiający może zażądać także innych dokumentów, choć w zdecydowanej większości postępowań dokumenty te wystarczająco ukazują spełnianie wymogów zamawiającego.

Wobec możliwości zastrzegania przez zamawiającego, że o udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50% osób niepełnosprawnych (art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4 pkt 1 Pzp) zamawiający mogą wymagać od wykonawców jeszcze jednego dokumentu – oświadczenia od wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 2 ust. 2 i § 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykazać brak podstawy do wykluczenia z postępowania w określonym zakresie innymi dokumentami niż podmioty krajowe, a dotyczy to w szczególności składania zaświadczeń lub oświadczeń o niekaralności. Zamawiający, mający wątpliwości dotyczące treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską, będzie mógł zwrócić się do odpowiedniego organu kraju obcego o udzielenie informacji dotyczących złożonego dokumentu (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

KURS ZŁOTEGO

Od 1 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839, na podstawie § 1 rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

● Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 206, poz. 1591)

● Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 223, poz. 1778)

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 224, poz. 1795).

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 224, poz. 1796).

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można przesunąć pracownika z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej
  Burmistrz postanowił, że miejski ośrodek pomocy społecznej będzie zajmował się przyznawaniem świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jakie są sposoby przesunięcia pracowników z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej?
  1 lipca 2022 r. Nowa lista leków refundowanych
  Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, do którego dodano 54 produkty bądź nowe wskazania.
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]