REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Są nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych

Maciej Dziuba

REKLAMA

Od 1 stycznia 2010 r. zostały ustalone nowe tzw. progi unijne dotyczące zamówień publicznych i średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zmianie uległy też rodzaje dokumentów, których mogą żądać wykonawcy i zamawiający.

Od 22 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Natomiast 29 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obie nowelizacje wprowadzają wiele istotnych zmian w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). W związku z wprowadzonymi nowelizacjami konieczne stały się akty wykonawcze w postaci rozporządzeń. Są to:

REKLAMA

REKLAMA

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej: rozporządzenie dotyczące kwot wartości),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (dalej: rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego),

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów).

Wartości zamówienia

Od 1 stycznia 2010 r. rozporządzeniem dotyczącym kwot wartości zostały ustalone nowe tzw. progi unijne. Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazywania ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w przypadku robót budowlanych od kwoty nie mniejszej niż 4 845 000 euro. Natomiast w przypadku konkursów oraz zamówień na dostawy lub usługi ten obowiązek spoczywa na przeważającej większości zamawiających z sektora finansów publicznych – od 125 000 euro, zamawiających będącymi jednostkami samorządu terytorialnego – od 193 000 euro, a dla zamówień sektorowych – od 387 000 euro.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzaje dokumentów

REKLAMA

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów obowiązuje od 31 grudnia 2009 r. W nowym rozporządzeniu ze względu na ustawowe rozłączenie warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp od powodów wykluczenia wykonawców z postępowania zawartych w art. 24 Pzp zostały rozłączone i inaczej usystematyzowane wykazy dokumentów, których może żądać zamawiający.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów zawiera 3 listy dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców (a nie 2 listy jak zawierało dotychczasowe). Należy podkreślić, że w przypadku zamówień o wartości nie mniejszej niż progowa, zamawiający ma obowiązek żądać wskazanych w rozporządzeniu dokumentów. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (§ 1 ust. 1) zawiera listę 10 dokumentów, których załączenia do oferty może żądać zamawiający, aby wykonawca wykazał spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, czyli:

● posiadania wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia,

● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz

● znajdowania się we właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Należy zwrócić uwagę na wymaganie dołączenia do wykazu robót budowlanych dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Istotne znaczenie ma treść przepisu § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, gdzie zostało ustanowione uprawnienie do żądania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymaganie to różni się od dotychczasowego uprawnienia, kiedy to nie było ustanowionej możliwości wymagania świadectwa o opłaceniu polisy i to polisy z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Może to ograniczyć składanie ofert podmiotom niemającym wpisanych odpowiednich zakresów działalności, gdyż ubezpieczyciele raczej nie ubezpieczają podmiotów w zakresie wykraczającym poza zakres działalności podmiotu.

Drugą listę zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, gdzie znajduje się wykaz 6 dokumentów, których załączenia do oferty może żądać zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, zawierającym przesłanki do wykluczenia wykonawców.

Nowym dokumentem, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Mimo braku kategoryczności uregulowania § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, zamawiający powinien w postępowaniu o każdej wartości żądać takiego oświadczenia, zresztą tak jak dotychczas, co w szczególności wynika nie tyle z samego rozporządzenia, ale z przepisów ustawy, np. art. 44 czy 50 Pzp.

Natomiast do listy dokumentów nie zostało zakwalifikowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdyż dokument ten nie zawiera danych potrzebnych do stwierdzenia zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Ponadto zostały rozdzielone do dwóch odrębnych punktów dokumenty z zakresu opłacania podatków oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, co wyraźnie przyczynia się do zwiększenia czytelności nowego rozporządzenia (§ 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

Została przedstawiona trzecia lista dokumentów, których może żądać zamawiający, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). Lista ta, w przeciwieństwie do dwóch wcześniej przedstawionych, jest listą otwartą i zamawiający może zażądać także innych dokumentów, choć w zdecydowanej większości postępowań dokumenty te wystarczająco ukazują spełnianie wymogów zamawiającego.

Wobec możliwości zastrzegania przez zamawiającego, że o udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50% osób niepełnosprawnych (art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4 pkt 1 Pzp) zamawiający mogą wymagać od wykonawców jeszcze jednego dokumentu – oświadczenia od wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 2 ust. 2 i § 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wykazać brak podstawy do wykluczenia z postępowania w określonym zakresie innymi dokumentami niż podmioty krajowe, a dotyczy to w szczególności składania zaświadczeń lub oświadczeń o niekaralności. Zamawiający, mający wątpliwości dotyczące treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską, będzie mógł zwrócić się do odpowiedniego organu kraju obcego o udzielenie informacji dotyczących złożonego dokumentu (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów).

KURS ZŁOTEGO

Od 1 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839, na podstawie § 1 rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego.

Podstawy prawne:

● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

● Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 206, poz. 1591)

● Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 223, poz. 1778)

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 224, poz. 1795).

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 224, poz. 1796).

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
60 złotych brutto za godzinę dodatkowych zajęć dla nauczycieli. Będzie można wykorzystać 100 dodatkowych godzin

W programie „Aktywna Szkoła” właśnie wprowadzono istotne zmiany. Osoby prowadzące zajęcia dostaną wyższe wynagrodzenie. Poszerzy się też katalog osób prowadzących zajęcia.

Prezes NFOŚiGW dla "DGP": perspektywa ewentualnego wycofania dotacji dla pieców gazowych wywołuje niezadowolenie i niepewność

Decyzja o dalszym dofinansowaniu pieców gazowych w ramach programu Czyste Powietrze będzie musiała zostać podjęta w tym roku – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ile depresja Polaków kosztuje gospodarkę?

66,6% - aż tle dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów kojarzonych z depresją. Najczęściej to uczucie zmęczenia i obniżenie nastroju. To poprawa względem ubiegłego roku, ale wciąż bardzo duża liczba. Tak wynika z danych najnowszego raportu. Autorzy badania szacują, że gospodarka traci na tym około 3 mld zł rocznie. 

Dostajesz podejrzane SMS-y? Twój operator sieci komórkowej je zablokuje

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni podłączyli się do systemu służącego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach – telegraf.cert.pl. System służy do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS.

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty - język polski. Zrób powtórkę z naszymi testami wiedzy

Egzamin ósmoklasisty już coraz bliżej. Uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpią do sprawdzianów wiedzy w dniach 14-16 maja 2024. Przygotowaliśmy małą powtórkę z języka polskiego. 

Masz 18 lat i kochasz podróżować? Sprawdź, jak wygrać podróż po Europie

Do końca kwietnia można się zgłaszać do konkursu DiscoverEU i wygrać podróż po Europie. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak się zgłosić?  

Kongresmeni USA: Charków na krawędzi upadku, sytuacja jest rozpaczliwa

Charków jest na krawędzi upadku, historia nas osądzi, czy będziemy Chamberlainem, czy Churchillem - powiedział 16 kwietnia 2024 r. szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Wezwał do przyjęcia ustaw o pomocy Ukrainie i Izraelowi mimo gróźb rewolty skrajnego skrzydła partii.

ZNP interweniuje przeciwko zwolnieniom z pracy nauczycieli albo zmniejszeniu im liczby godzin

W roku szkolnym 2024/2025 w klasach pierwszych nie będzie przedmiotu HIT oraz edukacja obywatelska. Co z nauczycielami prowadzącymi te przedmioty. Niektórzy dla nich wrócili do pracy w szkole. Czy będą zwolnieni? Co ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycieli, którzy nie zostaną zwolnieni?

REKLAMA

Żmije pojawiły się w Tatrach. Co robić, gdy spotkamy je na szlaku?

Na tatrzańskich szlakach pojawiły się żmije zygzakowate. To efekt wyjątkowo ciepłego początku kwietnia. Jak się zachować, gdy natkniemy się na ten jadowity gatunek węża? 

Nowy wzór legitymacji nauczyciela [Rozporządzenie z 11 kwietnia 2024 r. Dziennik Ustaw poz. 565]

Od wtorku 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji nauczyciela. Jednak do 12 lipca 2024 r. nauczyciel może otrzymać legitymację na starym wzorze.

REKLAMA