| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Ustalenie wartości zamówienia publicznego

Ustalenie wartości zamówienia publicznego

Ustalenie wartości zamówienia ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W następstwie ustalenia wartości zamówienia następuje określenie wymagań ustawowych Prawa zamówień publicznych, które będą miały zastosowanie w przygotowywanym postępowaniu.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Wartość przedmiotu zamówienia określa bowiem, czy w związku z planowanym udzieleniem zamówienia zachodzić będzie w ogóle obowiązek zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. A jeżeli tak, to czy zamówienie zostanie udzielone zgodnie z szybszymi i prostszymi krajowymi procedurami udzielania zamówień poniżej tzw. „progów unijnych”, czy też charakteryzującymi się większym rygoryzmem procedurami unijnymi, które znajdują zastosowanie do udzielania zamówień o wartościach równych lub wyższych od tych progów.

Od ustalenia wartości przedmiotu zamówienia jest uzależnione przede wszystkim miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ustalenie wartości zamówienia z należytą starannością

Na zamawiającym spoczywa obowiązek dołożenia należytej staranności przy oszacowaniu wartości zamówienia.

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia z „należytą starannością” to nic innego, jak dochowanie staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez zamawiającego.

Zamawiający powinien więc podjąć starania pozostające w zakresie jego możliwości w celu prawidłowego ustalenia wartości ewentualnego wynagrodzenia netto wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zobacz serwis: Zamówienia publiczne

W ramach tych starań mieści się:
• przeanalizowanie cenników, propozycji i folderów cenowych dotyczących analogicznych dostaw i usług,
• zwrócenie się z zapytaniem cenowym do wykonawców prowadzących działalność w branży planowanego zamówienia,
• dokonanie szacunku w ramach dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami, jak również
• powołanie biegłego w celu zlecenia mu sporządzenia stosownej ekspertyzy służącej określeniu wartości przedmiotu zamówienia.

Najczęściej w wyniku powyższych czynności, zamawiający nie otrzyma konkretnej wartości, lecz pewien przedział wartości dotyczących ewentualnego wynagrodzenia wykonawcy zamówienia. Posłużenie się takim zakresem wartości szacunkowej zamówienia nie może być kwestionowane, jeżeli skrajne wartości mieszczą się w całości w ramach określonych w ustawie progów, np. powyżej 14 000 euro i jednocześnie poniżej tzw. „progów unijnych”.

Jeżeli jednak ustalone wartości lokują się jednocześnie poniżej i powyżej progów przewidzianych w ustawie (14 000 euro, progów unijnych), zamawiający powinien rozstrzygnąć, czy wartość szacunkowa jest większa lub mniejsza od analizowanego progu.

Masz problem? Podyskutuj na Forum.

Oszacowanie w takich okolicznościach wartości poniżej progu powinno być powiązane z silną argumentacją, iż szacunek powyżej progu nie miałby żadnego uzasadnienia. Z uwagi na konsekwencję niezastosowania prawidłowych przepisów przy udzieleniu zamówienia publicznego w związku z niedoszacowaniem wartości zamówienia, wszelkie wątpliwości co do szacunku powinny być rozstrzygane przez zamawiającego na korzyść zastosowania procedur udzielania zamówień przekraczających określone progi ustawowe.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »