reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

To kiedy oraz komu należy udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia uzależnione jest od wybranego przez zamawiającego trybu udzielania zamówienia publicznego. Należy pamiętać o tym, że adres strony internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamawiający powinien podać w ogłoszeniu zamówienia. Jeżeli SIWZ na stronie internetowej zostanie udostępniony zbyt późno dojdzie do naruszenia przepisów. Co należy wiedzieć o SIWZ?

Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetargi nieograniczone albo przetargi ograniczone. W postępowaniach prowadzonych w trybach podstawowychobowiązuje zasada udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na stronie internetowej (niekoniecznie własnej) - w zależności od wartości zamówienia - od dnia:

  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
  • publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Polecamy: e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Adres strony internetowej, na której udostępnia się SIWZ, zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu.

W pozostałych trybach udzielania zamówienia, w których sporządzana jest SIWZ, decyzja o udostępnieniu specyfikacji na stronie internetowej należy do zamawiającego.

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od progów unijnych. W dniu 8 maja 2017 r. zamawiający wysłał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Tego samego dnia na swojej stronie internetowej zamieścił SIWZ. Ogłoszenie zostało natomiast opublikowane 12 maja. W tym przypadku zamawiający przedwcześnie zamieścił SIWZ na swojej stronie internetowej. Zrobił to w dniu wysłania ogłoszenia do publikacji, a nie w dniu publikacji. Stanowi to naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). Mimo to okoliczność wcześniejszego ogłoszenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego w stosunku do daty publikacji ogłoszenia może zostać uznana za niemającą wpływu na wynik postępowania. Takie naruszenie z reguły nie uniemożliwia bowiem zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawsze podlega to jednak ocenie w zależności od danego stanu faktycznego.

Do naruszenia przepisów upzp prowadzi także zbyt późne udostępnienie SIWZ na stronie internetowej. Nie są to sytuacje rzadkie, o czym świadczą np. wyniki kontroli Prezesa UZP - zwłaszcza dotyczące postępowań prowadzonych po wejściu w życie nowelizacji upzp z 22 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 21 września 2016 r. Opublikowane zostało 23 września 2016 r. Zamawiający udostępnił natomiast SIWZ na stronie internetowej od 27 września 2016 r. do 8 listopada 2016 r. - a więc dopiero po 4 dniach od publikacji ogłoszenia w Dzienniku. W dniu 29 września 2016 r. zamawiający zmienił m.in. termin składania i otwarcia ofert (z 3 listopada 2016 r. na 8 listopada 2016 r.). Wskazał, że "powyższa zmiana wynika z opóźnienia w udostępnieniu SIWZ na stronie internetowej zamawiającego". Pomimo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, Prezes UZP uznał, że zaniechanie udostępnienia SIWZ na stronie internetowej od 23 września 2016 r. stanowi naruszenie art. 37 ust. 2 upzp. Nie ma ono jednak w tym przypadku wpływu na wynik postępowania (zob. kontrola Prezesa UZP z 2016 r., nr UZP/DKUE/KU/88/16; www.uzp.gov.pl).

W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający nie przekazuje SIWZ wykonawcom na ich wniosek w tzw. tradycyjnej formie. Przepis art. 42 ust. 2 upzp - przewidujący taką możliwość - został uchylony przez nowelizację upzp z 22 czerwca 2016 r.

Warto zwrócić także uwagę na przewidziane w przepisach upzp wyjątki umożliwiające zamawiającemu odstąpienie od obowiązku udostępniania części SIWZ na stronie internetowej. Dotyczy to wskazanej w art. 37 ust. 6 upzp okoliczności, gdy zamawiający nałoży na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania. Nie chodzi tu tylko o poufny charakter w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Należy także wiązać ten wyjątek m.in. z informacjami o charakterze "wrażliwym".

Zobacz: Rachunkowość budżetowa

Mogą to być np. kody źródłowe stanowiące element opisu przedmiotu zamówienia w branży IT, czy plany pomieszczeń objętych remontem w jednostce wojskowej. Chodzi więc o takie informacje, których zamawiający nie chce lub nie może ujawnić bliżej nieokreślonemu kręgowi osób - co niewątpliwie nastąpiłoby poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej.

W takim przypadku zamawiający określa w SIWZ środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji. Wskazuje też sposób uzyskania tych informacji. Może to być np. możliwość odebrania części SIWZ w siedzibie zamawiającego, przekazanie jej na płycie CD bądź zalogowanie się na stronie internetowej z dostępem do informacji objętych ochroną poufności.

Przy wskazywaniu środków ochrony uzyskania części SIWZ trzeba pamiętać, aby nie naruszyć jednocześnie zasady równego traktowania wykonawców.

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN

doktor nauk prawnych, wieloletni praktyk zamówień publicznych, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach i trener na szkoleniach, autor wielu artykułów i komentarzy z zakresu zamówień publicznych, radca prawny

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama