reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Klienci > Jak prawidłowo powołać członków komisji w gminach i miastach

Jak prawidłowo powołać członków komisji w gminach i miastach

Jakie są zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych? W jakim trybie przeprowadzane jest losowanie członków obwodowych komisji wyborczych?


ANNA LUBACZEWSKA

dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

W urzędzie gminy/miasta/dzielnicy należy odpowiednio wcześniej wywiesić wyraźną informację o miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń do komisji obwodowych.

Zgłoszenie kandydatów jest dokonywane na piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych... Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub osoba przez niego upoważniona. Dane dotyczące pełnomocników komitetów wyborczych znajdują się także w komunikacie na stronie PKW. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (kopię uwierzytelnia się po okazaniu oryginału upoważnienia). Należy sprawdzić zakres upoważnienia:

l przedmiotowy - czy dotyczy zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowych

l terytorialny - czy zawiera nazwę gminy/miasta/dzielnicy, do której dokonywane jest zgłoszenie, ewentualnie numery komisji obwodowych.

Osoby upoważnione przez pełnomocnika komitetu wyborczego do dokonywania zgłoszeń nie mogą upoważniać dalszych osób do wykonywania tych czynności.

Sposób postępowania z przyjętymi zgłoszeniami został szczegółowo określony w par. 6, 7 i 8 powołanego wyżej rozporządzenia. Konieczne jest skrupulatne przestrzeganie wskazanego w tych przepisach trybu postępowania. Dotyczy to zwłaszcza konieczności sporządzania wykazów zgłoszonych kandydatów oraz przeprowadzenia losowania. Ważne jest podanie do publicznej wiadomości, co najmniej na 2 dni przed losowaniem, informacji o dacie i godzinie oraz miejscu jego przeprowadzenia. Stosowną informację wywiesza się w siedzibie wójta, burmistrza, prezydenta miasta w miejscu ogólnodostępnym. Losowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej obwodowej komisji wyborczej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów przez poszczególne komitety wyborcze jest większa niż dziesięć. W losowaniu uwzględnia się tylko po jednym kandydacie tego samego komitetu. Z przeprowadzonego losowania należy sporządzić protokół, w którym podaje się, m.in. odrębnie dla każdej komisji obwodowej jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska wylosowanych kandydatów. Protokół z przeprowadzonego losowania oraz inne materiały związane z powoływaniem komisji, w tym zgłoszenia kandydatów pozostają w dokumentacji organu powołującego komisje. W skład komisji powołuje się od 7 do 11 osób, w tym jedną osobę wskazaną przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych bądź pracowników szpitali lub zakładów pomocy społecznej lub pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawie powołania komisji obwodowych podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej przez wywieszenie w siedzibie organu powołującego komisje. Składy poszczególnych komisji będą także wywieszone w siedzibach komisji (lokalach wyborczych) w dniu głosowania.

Wykaz o składzie komisji powinien zawierać imiona i nazwiska członków komisji i pełnione przez nich funkcje w komisji. Nie mogą być podawane do wiadomości publicznej inne dane niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, np. PESEL lub dokładny adres zamieszkania.

ŁS

PODSTAWA PRAWNA

l Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 921 ze zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama