reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Jak napisać skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego ?

Jak napisać skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego ?

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi spełniać określone kryteria. Po pierwsze, musi zawierać elementy określone w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a). Po drugie, należy ją wnieść do odpowiedniego organu, w określonym przepisami terminie.

Gdzie i w jakich okolicznościach należy wnieść skargę ?

Do wniesienia skargi uprawniona jest grupa podmiotów określonych w art. 50 § 1. ustawy p.p.s.a. Wnosi się ją w celu zaskarżenia działania bądź zaniechania ze strony organu administracji publicznej. Uprawniony podmiot może z niej skorzystać dopiero gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki zaskarżenia. Ponadto musi zostać wniesiona do sądu za pośrednictwem organu, którego działanie lub zaniechanie jest przedmiotem tej skargi.

W prawie administracyjnym panuje zasada, że zaskarżeniu podlega rozstrzygnięcie organu odwoławczego w całości. Zaskarżenie w części możliwe będzie tylko gdy decyzja zawiera samodzielne rozstrzygnięcia, które mogą być zaskarżone.

Co należy umieścić w skardze?

Ustawa p.p.s.a. w artykułach 45, 46, 45, 215, określa jakie wymogi powinno spełniać pismo procesowe. Z kolei art. 57 stanowi, że skarga musi spełniać wymogi takie jak pisma w postępowaniu sądowym a także zawierać elementy dodatkowe. Należą do nich:

  • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
  • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia sprawy dotyczy skarga;
  • określenie naruszenia prawa lub interesu
  • w określonych przypadkach, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę do WSA można wnieść zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej. 

Kiedy należy wnieść skargę?

Zasadą jest wnoszenie skargi w ciągu trzydziestu dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w jego sprawie. W przypadku uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa, termin ten wynosi trzydzieści dni od dnia otrzymania odpowiedzi organu. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na wezwanie, termin ten wynosi sześćdziesiąt dni od dnia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Kiedy skarga może zostać odrzucona?

Sąd odrzuca skargę w przypadku gdy skarga została złożona po terminie, a także gdy sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Dodatkowymi powodami odrzucenia skargi mogą być braki formalne, brak zdolności procesowej po którejkolwiek stronie, interes prawny lub sytuacja, w której uprawnienia skarżącego nie zostały naruszone stosownie do wymagań, a także gdy z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Skarga może zostać odrzucona w drodze postanowienia. Może to nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skarżący może skargę wycofać, co jest wiążące dla sądu. Cofnięcie skargi może zostać jednak uznane za niedopuszczalne, jeżeli zmierza do obejścia prawa lub sprawiłoby, że utrzymane w mocy zostałyby  akty lub czynności uznane przez sąd za nieważne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz.U. 2002 Nr 153 poz.1270 z późn zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama