| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Postępowanie administracyjne > Zrzeczenie się prawa do odwołania - nowelizacja KPA

Zrzeczenie się prawa do odwołania - nowelizacja KPA

Czerwiec jest miesiącem znaczących zmian, jeżeli chodzi o postępowanie administracyjne. Od 01.06 na skutek zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) w życie wchodzą liczne zmiany, w tym instytucja zrzeczenia się prawa do odwołania.

W Polsce postępowanie przed sądami jest co najmniej dwuinstancyjne. Oznacza to, że każdemu niezadowolonemu z rozstrzygnięcia wydanego w pierwszej instancji, przysługuje prawo do odwołania się od niego do sądu wyższej instancji. Odnosi się to również do postępowania przed organami administracji publicznej. W tym wypadku każdej ze stron przysługuje możliwość odwołania się od decyzji organu I stopnia, do organu wyższego rzędu. Takie uprawnienie wyznacza między innymi art. 176 Konstytucji RP a także art.15 k.p.a.

Zaznaczyć należy, że decyzja organu administracji publicznej podlega wykonaniu dopiero po upływie terminu do wniesienia odwołania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której:

  • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności;
  • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa;
  • jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Ważną kwestią jest to, że wniesienie środka odwoławczego w przepisanym terminie skutkuje wstrzymaniem wykonalności decyzji. Dopiero gdy minie termin do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i co za tym idzie staje się wykonalna, a ponadto nie można się już od niej odwołać.

Instytucja zrzeczenia się prawa do odwołania wydaje się być wyjątkową konstrukcją w porządku prawnym. Na myśl od razu nasuwa się pytanie, w jakim celu podmiot miałby rezygnować ze swojego konstytucyjnego prawa do odwołania się od rozstrzygnięcia. Jest to powiązane z wykonalnością decyzji co zostanie opisane w dalszej części artykułu.

Zobacz również: Prawo administracyjne

Pouczenie o możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania

Na podstawie art. 107 k.p.a. organ administracji publicznej wydając decyzję jest zobowiązany do poinformowania strony o tym czy i w jakim trybie przysługuje od niej odwołanie. Od 1 czerwca organ w pouczeniu jest zobowiązany także do umieszczenia informacji o możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania a także o skutkach skorzystania z tego uprawnienia.

Skorzystać z możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania może strona po doręczeniu jej decyzji w jej sprawie. Możliwość skorzystania z tego prawa będzie jednak ograniczona w czasie. Zrzec się prawa do odwołania będzie można jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.    

Skutki zrzeczenia się prawa do odwołania

Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia. Oświadczenie to jest kierowane bezpośrednio do organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Tak więc decyzja podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli będzie zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Podsumowanie

Wprowadzenie instytucji zrzeczenia się prawa do odwołania ma na celu przyspieszyć postępowanie administracyjne. W przypadku gdy wszystkie strony postępowania zgodnie złożą oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do odwołania, spowoduje to szybszą wykonalność decyzji bez konieczności oczekiwania na upływ terminu do wniesienia odwołania.

Opracowano na podstawie:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138)

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 935) 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »