Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Własny biznes dla bezrobotnego

Izabela Rakowska-Boroń
Coraz częściej do powiatowych urzędów pracy zwracają się o pomoc finansową osoby bezrobotne pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Nie na każdą działalność bezrobotny może otrzymać dotację.

Pomoc finansowa na rozpoczęcie przez osobę bezrobotną własnej działalności gospodarczej może być udzielona jedynie na działalność produkcyjną, usługową, rzemieślniczą lub handlową. Pieniądze mogą być przeznaczone na:
• zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności,
• pokrycie kosztów związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wspomnianego sprzętu,
• pokrycie kosztów oprogramowania,
• adaptację lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności w części nieprzekraczającej 20 proc. kwoty udzielonych środków,
zakup samochodu potrzebnego do prowadzenia własnej firmy w części nieprzekraczającej 40 proc. kwoty przyznanych środków,
• pokrycie kosztów reklamy i promocji (np. pieczątki, foldery, wizytówki, plakaty) w części nieprzekraczającej 5 proc. kwoty przyznanych środków.
WAŻNE
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku osoba bezrobotna powinna zostać powiadomiona na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
Jak uzyskać pomoc
By osoba bezrobotna, która chce podjąć działalność gospodarczą, otrzymała pomoc finansową z PUP, musi wcześniej złożyć do starosty (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności) wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie. Może także wnioskować o pomoc w sfinansowaniu kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących założenia własnej firmy.
Urzędnicy nie mogą zapominać, że przyznanie pomocy jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest aktywne poszukiwanie pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeśli w tym okresie bezrobotny odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, jego wniosek może zostać odrzucony. Podobnie będzie, gdy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, otrzymał pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Jeśli nie otrzymał dotychczas z funduszu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wtedy jego wniosek należy rozpatrzyć.
Bezrobotny musi spełniać też inne warunki, a mianowicie:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadzić działalności gospodarczej,
• w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie być skazanym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny),
• mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej lub dokument odraczający służbę.
Ważne jest także to, by wniosek składany do starosty był prawidłowo sporządzony i kompletny.
CO POWINNO BYĆ WE WNIOSKU
Wniosek powinien określać:
• kwotę wnioskowanych środków,
• rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
• szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu pozyskanych z urzędu środków
• przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
WAŻNE
12 tys. zł to maksymalna kwota na podjęcie własnej działalności gospodarczej, o jaką może się ubiegać bezrobotny.
Ile na firmę
Bezrobotny nie dostanie od PUP kwoty, która starczyłaby mu na pokrycie wszystkich kosztów rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Otrzyma jednorazowe środki w wysokości określonej w umowie. Ta jednak nie może przekraczać 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Otrzymanie pieniędzy wiąże się z podpisaniem przez bezrobotnego na piśmie, pod rygorem nieważności umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim przez starostę. Przyszły przedsiębiorca będzie musiał spełnić warunki w niej określone. Zostanie bowiem zobowiązany taką umową do:
• udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie, wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków,
• zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń lub naruszenia innych warunków umowy.
Bezrobotny otrzyma pieniądze w formie przelewu na swoje konto bankowe. Powinien wydatkować otrzymane środki od momentu ich otrzymania do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Termin rozpoczęcia działalności nie może być jednak dłuższy niż 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
Warto też pouczyć przyszłego przedsiębiorcę, że będzie on dokumentował poniesienie kosztów oraz wydatkowanie przyznanych mu pieniędzy na podstawie rachunków i faktur oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych należności. Wydatki pokrywane ze środków Funduszu Pracy PUP będzie rozliczał w kwocie brutto.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NIEDOTOWANE
 
Na co urząd nie może udzielić pieniędzy:
• działalność w sektorze transportu,
• działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE,
• działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi działalności eksportowej,
• działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
• handel obnośny i obwoźny,
• działalność handlowo–usługową polegającą na akwizycji,
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
• nabycie udziałów w spółkach,
opłaty administracyjno–skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS,
leasing,
koszty zakupu i budowy lokali,
• remonty kapitalne,
• towar.
Jakie zabezpieczenia
Starosta, by zapewnić dotrzymanie warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, powinien zobowiązać bezrobotnego do złożenia zabezpieczenia. Jest kilka form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych pieniędzy na założenie firmy. Należą do nich:
• poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia:
– przy kwocie przyznanych środków do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej jeden poręczyciel,
– przy kwocie przyznanych środków powyżej 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej dwóch poręczycieli,
• weksel z poręczeniem wekslowym – aval, osoby fizycznej zatrudnionej na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
• gwarancja bankowa,
• blokada rachunku bankowego,
• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Jeżeli wniosek o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wadliwie sporządzony albo nie będą do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie będzie on rozpatrywany.


Izabela Rakowska-Boroń

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?

  ZUS informuje: Jeżeli PUE-ZUS nie zadziałał i nie stworzyliśmy wniosku o zwrot składki, powinieneś sam go stworzyć

  Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od 30 maja 2023 r. płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

  DGP: Sejm zlikwidował specjalny zasiłek opiekuńczy [nowelizacja, zmiany]

  Po 11 latach od wprowadzenia z systemu świadczeń rodzinnych zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy, choć osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze do końca tego roku, będą mogły je zachować również po 1 stycznia 2024 r.

  Nowelizacja: Masz służbowy laptop? Pracodawca musi Ci udostępnić monitor stacjonarny. Może się z tego wykpić podstawką, myszką i klawiaturę

  Pracodawcy będą musieli wyposażyć pracowników korzystających z przenośnych komputerów w dodatkowy monitor stacjonarny lub podstawkę do laptopa oraz odrębną mysz i klawiaturę.

  Wojsko proponuje: rezerwiści będą ćwiczyć raz na kwartał. Co najmniej

  Aktywni rezerwiści będą ćwiczyć w swoich jednostkach co najmniej raz na kwartał. 

  Pierwsza taka diagnoza w Polsce. Pacjent chory przez smog

  Mimo, że wpływ oddychania zanieczyszczonym powietrzem na zdrowie jest dobrze udokumentowany w badaniach naukowych, czynnik ten nie był rozpoznawany w diagnozach lekarskich jako główna przyczyna problemów ze zdrowiem. Aż do teraz.

  30 maja - Światowy Dzień Świadomości SM. Za ryzyko zachorowania aż w 70% odpowiadają czynniki środowiskowe

  Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce blisko 50 tys. osób. Początek choroby przypada zwykle na okres między 20 a 40 rokiem życia, częściej chorują kobiety. 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości SM.

  Darmowe leki dla dzieci i osób 65+ już od września 2023 r.?

  Program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ wejdzie najpóźniej od początku 2024 r., ale rozważamy też scenariusz od września 2023 r. Jesteśmy po analizie, która pokazuje, że jesteśmy jeszcze w stanie kosztowo w tym roku zmieścić te leki - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Rewolucja w planowaniu przestrzennym: Jak nowe zmiany wpłyną na twoją gminę?

  Sejm przyjął przygotowaną przez MRiT nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Analiza trendów: Dlaczego Polska boryka się ze wzrostem śmiertelności z powodu raka piersi?

  Zachodzi wiele pozytywnych zmian w leczeniu raka piersi. Polska wciąż jest jednak w Europie jedynym krajem, w którym rośnie śmiertelność z jego przyczyny.