REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Własny biznes dla bezrobotnego

Izabela Rakowska-Boroń

REKLAMA

Coraz częściej do powiatowych urzędów pracy zwracają się o pomoc finansową osoby bezrobotne pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Nie na każdą działalność bezrobotny może otrzymać dotację.

Pomoc finansowa na rozpoczęcie przez osobę bezrobotną własnej działalności gospodarczej może być udzielona jedynie na działalność produkcyjną, usługową, rzemieślniczą lub handlową. Pieniądze mogą być przeznaczone na:
• zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności,
• pokrycie kosztów związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wspomnianego sprzętu,
• pokrycie kosztów oprogramowania,
• adaptację lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności w części nieprzekraczającej 20 proc. kwoty udzielonych środków,
zakup samochodu potrzebnego do prowadzenia własnej firmy w części nieprzekraczającej 40 proc. kwoty przyznanych środków,
• pokrycie kosztów reklamy i promocji (np. pieczątki, foldery, wizytówki, plakaty) w części nieprzekraczającej 5 proc. kwoty przyznanych środków.
WAŻNE
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku osoba bezrobotna powinna zostać powiadomiona na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
Jak uzyskać pomoc
By osoba bezrobotna, która chce podjąć działalność gospodarczą, otrzymała pomoc finansową z PUP, musi wcześniej złożyć do starosty (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności) wniosek o przyznanie jednorazowo środków na jej podjęcie. Może także wnioskować o pomoc w sfinansowaniu kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących założenia własnej firmy.
Urzędnicy nie mogą zapominać, że przyznanie pomocy jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest aktywne poszukiwanie pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeśli w tym okresie bezrobotny odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, jego wniosek może zostać odrzucony. Podobnie będzie, gdy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, otrzymał pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Jeśli nie otrzymał dotychczas z funduszu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wtedy jego wniosek należy rozpatrzyć.
Bezrobotny musi spełniać też inne warunki, a mianowicie:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadzić działalności gospodarczej,
• w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie być skazanym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny),
• mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej lub dokument odraczający służbę.
Ważne jest także to, by wniosek składany do starosty był prawidłowo sporządzony i kompletny.
CO POWINNO BYĆ WE WNIOSKU
Wniosek powinien określać:
• kwotę wnioskowanych środków,
• rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
• szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu pozyskanych z urzędu środków
• przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
WAŻNE
12 tys. zł to maksymalna kwota na podjęcie własnej działalności gospodarczej, o jaką może się ubiegać bezrobotny.
Ile na firmę
Bezrobotny nie dostanie od PUP kwoty, która starczyłaby mu na pokrycie wszystkich kosztów rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Otrzyma jednorazowe środki w wysokości określonej w umowie. Ta jednak nie może przekraczać 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Otrzymanie pieniędzy wiąże się z podpisaniem przez bezrobotnego na piśmie, pod rygorem nieważności umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim przez starostę. Przyszły przedsiębiorca będzie musiał spełnić warunki w niej określone. Zostanie bowiem zobowiązany taką umową do:
• udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie, wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków,
• zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń lub naruszenia innych warunków umowy.
Bezrobotny otrzyma pieniądze w formie przelewu na swoje konto bankowe. Powinien wydatkować otrzymane środki od momentu ich otrzymania do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Termin rozpoczęcia działalności nie może być jednak dłuższy niż 45 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
Warto też pouczyć przyszłego przedsiębiorcę, że będzie on dokumentował poniesienie kosztów oraz wydatkowanie przyznanych mu pieniędzy na podstawie rachunków i faktur oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych należności. Wydatki pokrywane ze środków Funduszu Pracy PUP będzie rozliczał w kwocie brutto.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI NIEDOTOWANE
 
Na co urząd nie może udzielić pieniędzy:
• działalność w sektorze transportu,
• działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE,
• działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi działalności eksportowej,
• działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
• handel obnośny i obwoźny,
• działalność handlowo–usługową polegającą na akwizycji,
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
• nabycie udziałów w spółkach,
opłaty administracyjno–skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS,
leasing,
koszty zakupu i budowy lokali,
• remonty kapitalne,
• towar.
Jakie zabezpieczenia
Starosta, by zapewnić dotrzymanie warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, powinien zobowiązać bezrobotnego do złożenia zabezpieczenia. Jest kilka form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych pieniędzy na założenie firmy. Należą do nich:
• poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia:
– przy kwocie przyznanych środków do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej jeden poręczyciel,
– przy kwocie przyznanych środków powyżej 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia – co najmniej dwóch poręczycieli,
• weksel z poręczeniem wekslowym – aval, osoby fizycznej zatrudnionej na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata) z wynagrodzeniem brutto stanowiącym minimum 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
• gwarancja bankowa,
• blokada rachunku bankowego,
• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Jeżeli wniosek o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wadliwie sporządzony albo nie będą do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie będzie on rozpatrywany.


Izabela Rakowska-Boroń

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

  Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

  W powietrzu nad Rzymem krążą... narkotyki

  W powietrzu nad Wiecznym Miastem krąży już nie tylko smog. Eksperci włoskiego Komitetu Badań Naukowych stwierdzili duże stężenie kokainy i innych narkotyków. W ciągu dekady zawartość wzrosła aż o 60 procent!

  Jakie są zasady refundacji leków? Kto może wypisać receptę?

  Koszty leczenia bywają naprawdę wysokie. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający stałego przyjmowania leków. Zmniejszenie kosztów kuracji, miedzy innymi poprzez refundację leków, to jedno z kluczowych zadań ministra zdrowia. Kiedy możliwa jest refundacja leków?

  Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

  REKLAMA

  Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.  Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

  Wybory samorządowe. 4 marca 2024 r. ostatnim dniem na zgłaszanie list kandydatów na radnych

  W tegorocznych wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych tylko do godz. 16 w poniedziałek.

  Helikopter z odbiornikiem pasywnym szukają surowców krytycznych na Suwalszczyźnie. Co to są surowce krytyczne?

  Od 1 marca 2024 r. na terenie kilku gmin na Suwalszczyźnie rozpoczęły się poszukiwania złóż surowców krytycznych ze skał magmowych. Badania z wykorzystaniem helikoptera potrwają około dwóch tygodni – poinformował PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

  Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

  REKLAMA

  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  REKLAMA