| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Pracownicy > Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela

Kiedy nauczycielowi przysługuję ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy regulacja Karty Nauczyciela znacznie różni się w tym aspekcie od unormowań Kodeksu pracy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela

Prawo do urlopu wypoczynkowego, a więc prawo do regeneracji sił jest uprawnieniem każdego pracownika. Kwestie te co do zasady reguluje Kodeks pracy (dalej jako k.p.), jednakże nauczyciele należą do jednej z nielicznych grup zawodowych, które posiadają odrębne regulacje w tym zakresie. Przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (dalej jako: KN) określają uprawnienia nauczyciela związane m.in. z nabyciem prawa do urlopu wypoczynkowego, jego sposobem wykorzystania, wymiarem, a także regulują kwestię wypłaty ekwiwalentu w razie jego niewykorzystania. W zależności od typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, odmiennie kształtują się wymiar i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych

Wyróżniamy dwa typy placówek oświatowych: te w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe oraz takie, gdzie nie zostały one wpisane w harmonogram pracy. W pierwszym przypadku urlop wypoczynkowy nauczycieli wypada podczas trwania ferii i ma tożsamy wymiar czasowy. Urlop wypoczynkowy musi jednak wynosić co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanego odpoczynku. 

Natomiast w przypadku zatrudnienia np. w przedszkolu, a więc w placówce nieferyjnej, należy odpowiednio zastosować przepisy k.p. Urlopy wypoczynkowe wynoszące maksymalnie 35 dni udzielane są w wymiarze i w terminie zgodnym z ustalonym wcześniej planem urlopów. Za cały czas trwania urlopu wypoczynkowego pracownikowi pedagogicznemu przysługuje wynagrodzenie takie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie świadczył pracę (art. 67 ust. 1 KN).

Zobacz również: Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2014 r.

Co w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego?

Również  tę kwestię KN reguluje jedynie w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych. Artykuł 66 ust. 1 przedmiotowej ustawy wskazuje na sytuację, w której nauczycielowi będzie przysługiwał urlop uzupełniający.

Niewykorzystanie w czasie trwania ferii należnego urlopu wypoczynkowego z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego rodzi prawa do urlopu uzupełniającego.

Zobacz wideoszkolenie: Jak uniknąć błędów w ewidencji księgowej jsfp

Nauczyciel nigdy w tych przypadkach nie nabędzie prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Prawo do urlopy uzupełniającego nie przysługuje również, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 września 1998 roku (sygn. IPKN 298/98) w przypadku, gdy nauczyciel przebywał w ciągu roku szkolnego 8 tygodni na urlopie wypoczynkowym. Wskazać też należy, iż uprawnienie to ustala się dopiero po zakończeniu okresu letniej i zimowej przerwy w toku nauczania, a termin udzielenia urlopu, ostatecznie po uwzględnieniu uwag nauczyciela i organizacji szkoły należy do dyrektora.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »