reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Jak związek międzygminny może odwoływać się od wyników kontroli

Jak związek międzygminny może odwoływać się od wyników kontroli

Jak wygląda procedura wniesienia wniosków pokontrolnych? Czy związek ma możliwość odwołania się od wyników kontroli? Jakie konsekwencje mogą wypływać z braku realizacji wniosków pokontrolnych?


Na podstawie wyników kontroli regionalna izba obrachunkowa, nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym izba wskazuje źródła i przyczyny nieprawidłowości oraz ich rozmiary. Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym wskazuje się również osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości oraz wnioski pokontrolne. Wnioski pokontrolne wskazują sposób usunięcia nieprawidłowości oraz metody usprawnienia działalności objętej kontrolą. Charakter wniosków pokontrolnych uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości.

Przykładowo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji dochodów związku polegających na niedochodzeniu należności, izby kierowały wnioski o ich wyegzekwowanie. Wnioski takie kierowane były również w sytuacji dokonywania przez związek bezpodstawnych wydatków. W przypadku, gdy dokonane w trakcie kontroli ustalenia świadczyć mogły o popełnieniu czynów przestępczych, regionalne izby obrachunkowe kierowały zawiadomienia do organów ścigania. Ponadto izby kierowały zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych, w sytuacji gdy stwierdzone nieprawidłowości nosiły znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Kontrolowana jednostka jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega szczegółowej i wnikliwej analizie. W przypadku wątpliwości co do realizacji wniosków pokontrolnych prezes regionalnej izby obrachunkowej może zarządzić przeprowadzenie kontroli sprawdzającej prawidłowość wykonania tych wniosków.

Osoba, która niezgodnie z prawdą poinformuje regionalną izbę obrachunkową o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega karze grzywny. W takiej sytuacji izba jest zobowiązana do złożenia odpowiedniego zawiadomienia. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki objętej kontrolą, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. W przypadku związków międzygminnych organem tym jest zarząd związku. Zastrzeżenie składa się za pośrednictwem prezesa izby. W sytuacji gdy jednostka kontrolowana nie wykona wniosków pokontrolnych, doprowadzić to może do sytuacji stale powtarzającego się naruszenia prawa przez organy związku międzygminnego. W takiej sytuacji prezes regionalnej izby obrachunkowej może poinformować o tym fakcie wojewodę, w celu ewentualnego podjęcia działań określonych w art. 96 i 97 ustawy o samorządzie gminnym, tj. odwołania organów związku.

WNIOSEK

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym może być wyłącznie zarzut naruszenia przez regionalną izbę obrachunkową prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Kolegium izby, rozpatrując złożone zastrzeżenie, podejmuje uchwałę o jego uwzględnieniu bądź oddaleniu.MARIUSZ SIWOŃ

prezes RIO w Katowicach


PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama