reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Przyznanie miejsca w domu studenckim - decyzja administracyjna niekonieczna?

Przyznanie miejsca w domu studenckim - decyzja administracyjna niekonieczna?

Zamieszkanie w domu studenckim jest nierzadko najwygodniejszą, ale przede wszystkim najbardziej ekonomiczną formą znalezienia czerech ścian w okresie studiów. Zgodę na zamieszkanie w akademiku wydają umocowane organy uczelni, jednak sama forma rozstrzygnięcia zainicjowanego wnioskiem studenta o zamieszkanie budzi wątpliwości.

Procedury przyznawania studentom miejsc w akademikach regulują uczelnie w ramach posiadanych uprawnień, chociaż znaczna część z nich stosuje podobne zasady, które w zdecydowanej większości regulują wewnętrzne zarządzenia kierownika jednostki. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm.) w sposób powierzchowny odnosi się do kwestii przydzielania miejsc w domach studenckich, a mianowicie w art. 173 ust. 2 ustawodawca umiejscowił uprawnienie, przysługujące studentom, do ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a w kolejnym ustępie, uprawnienie do ubiegania się o zakwaterowanie małżonka studenta i dziecka. W art. 185 ust. 1 ustawodawca wprowadził zasadę pierwszeństwa w przyznawaniu miejsca w domu studenckim.

Procedury przyznawania miejsc w domach studenckich w uczelniach publicznych są zbieżne i skupiają się na konieczności złożenia przez studenta stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach. Po rozpatrzeniu wniosku studenta właściwy organ uczelni podejmuje decyzje, chociaż analiza zapadłych rozstrzygnięć w innych uczelniach wskazuje na stosowanie innych form podejmowania decyzji aniżeli decyzji administracyjnych.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 730/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny zmagał się m.in. z zagadnieniem formy rozstrzygnięcia w sprawach przydzielania miejsc w domach studenckich i co ciekawe, WSA w Łodzi uznał, że tego rodzaju sprawy nie wymagają rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, chociaż jak wynika z samego uzasadnienia, zdaniem sądu elementy charakteryzujące decyzję administracyjną niewątpliwie istnieją. Zdaniem WSA w Łodzi zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają akty zakładowe zewnętrzne, czyli rozstrzygnięcia, które mają znaczenie dla praw i obowiązków studenta, a przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu stosunku zakładowego jako że są one decyzjami administracyjnymi. Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie przydzielenia miejsca w domu studenckim, są w ocenie WSA sprawami, które nie mieszczą się w definicji tzw. indywidualnych spraw studenta w rozumieniu art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w których zapadają decyzje w rozumieniu Kpa.

Zobacz również: Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - przesłanki

Rozstrzygnięcie sądu we wskazanym wyroku może budzić pewne wątpliwości. Decyzja administracyjna jako akt władczy i jednostronny rodzi zawsze określone skutki prawne, sprowadzające się do wiążącego rozstrzygnięcia o czyichś prawach czy obowiązkach. Należy wobec powyższego zauważyć, że rozstrzygnięcie organów uczelni w zakresie przydzielania miejsca w domu studenckim niewątpliwie ma charakter indywidualny, jest to rozstrzygnięcie o charakterze władczym i konkretnym, co więcej kształtuje uprawnienie studenta oraz nakłada na niego konkretne obowiązki. Zasadne wydaje się porównanie opisanego rozstrzygnięcia do decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium socjalnego, bo przecież decyzje stypendialne, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego posiadają dokładnie te same cechy co decyzje w sprawie przyznania miejsca w akademiku. Nota bene pod rozwagę można poddać ewentualne uznanie decyzji w sprawach przyznania miejsca w domu studenckim, jako formę udzielenia pomocy materialnej, choć ustawodawca enumeratywnie wylicza jej zakres w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Niemniej jednak wydaje się, iż decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w domu studenckim posiada wszystkie elementy, wymagane do uznania jej za decyzję administracyjną, uregulowaną w Kpa.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama