reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Przyznanie miejsca w domu studenckim - decyzja administracyjna niekonieczna?

Przyznanie miejsca w domu studenckim - decyzja administracyjna niekonieczna?

Zamieszkanie w domu studenckim jest nierzadko najwygodniejszą, ale przede wszystkim najbardziej ekonomiczną formą znalezienia czerech ścian w okresie studiów. Zgodę na zamieszkanie w akademiku wydają umocowane organy uczelni, jednak sama forma rozstrzygnięcia zainicjowanego wnioskiem studenta o zamieszkanie budzi wątpliwości.

Procedury przyznawania studentom miejsc w akademikach regulują uczelnie w ramach posiadanych uprawnień, chociaż znaczna część z nich stosuje podobne zasady, które w zdecydowanej większości regulują wewnętrzne zarządzenia kierownika jednostki. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm.) w sposób powierzchowny odnosi się do kwestii przydzielania miejsc w domach studenckich, a mianowicie w art. 173 ust. 2 ustawodawca umiejscowił uprawnienie, przysługujące studentom, do ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a w kolejnym ustępie, uprawnienie do ubiegania się o zakwaterowanie małżonka studenta i dziecka. W art. 185 ust. 1 ustawodawca wprowadził zasadę pierwszeństwa w przyznawaniu miejsca w domu studenckim.

Procedury przyznawania miejsc w domach studenckich w uczelniach publicznych są zbieżne i skupiają się na konieczności złożenia przez studenta stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach. Po rozpatrzeniu wniosku studenta właściwy organ uczelni podejmuje decyzje, chociaż analiza zapadłych rozstrzygnięć w innych uczelniach wskazuje na stosowanie innych form podejmowania decyzji aniżeli decyzji administracyjnych.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 730/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny zmagał się m.in. z zagadnieniem formy rozstrzygnięcia w sprawach przydzielania miejsc w domach studenckich i co ciekawe, WSA w Łodzi uznał, że tego rodzaju sprawy nie wymagają rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, chociaż jak wynika z samego uzasadnienia, zdaniem sądu elementy charakteryzujące decyzję administracyjną niewątpliwie istnieją. Zdaniem WSA w Łodzi zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają akty zakładowe zewnętrzne, czyli rozstrzygnięcia, które mają znaczenie dla praw i obowiązków studenta, a przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu stosunku zakładowego jako że są one decyzjami administracyjnymi. Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie przydzielenia miejsca w domu studenckim, są w ocenie WSA sprawami, które nie mieszczą się w definicji tzw. indywidualnych spraw studenta w rozumieniu art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w których zapadają decyzje w rozumieniu Kpa.

Zobacz również: Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - przesłanki

Rozstrzygnięcie sądu we wskazanym wyroku może budzić pewne wątpliwości. Decyzja administracyjna jako akt władczy i jednostronny rodzi zawsze określone skutki prawne, sprowadzające się do wiążącego rozstrzygnięcia o czyichś prawach czy obowiązkach. Należy wobec powyższego zauważyć, że rozstrzygnięcie organów uczelni w zakresie przydzielania miejsca w domu studenckim niewątpliwie ma charakter indywidualny, jest to rozstrzygnięcie o charakterze władczym i konkretnym, co więcej kształtuje uprawnienie studenta oraz nakłada na niego konkretne obowiązki. Zasadne wydaje się porównanie opisanego rozstrzygnięcia do decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium socjalnego, bo przecież decyzje stypendialne, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego posiadają dokładnie te same cechy co decyzje w sprawie przyznania miejsca w akademiku. Nota bene pod rozwagę można poddać ewentualne uznanie decyzji w sprawach przyznania miejsca w domu studenckim, jako formę udzielenia pomocy materialnej, choć ustawodawca enumeratywnie wylicza jej zakres w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Niemniej jednak wydaje się, iż decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w domu studenckim posiada wszystkie elementy, wymagane do uznania jej za decyzję administracyjną, uregulowaną w Kpa.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama