reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - przesłanki

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - przesłanki

Kiedy organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania? Czy w postanowieniu możliwe jest formułowanie wniosków, mających związek z samym wnioskiem strony?

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.)  gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 141/14 (LEX nr 1510890) stwierdził, iż: „przesłanką do wydania postanowienia w trybie art. 61a § 1 k.p.a. jest zaistnienie "innych uzasadnionych przyczyn" uniemożliwiających wszczęcie postępowania. Należy przez nie rozumieć takie sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania; przykładowo, gdy w tej samej sprawie postępowanie administracyjne już się toczy albo w sprawie takiej zapadło już rozstrzygniecie lub, gdy w przepisać prawa brak jest podstawy materialno-prawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym. Skoro jednak na skutek odmowy wszczęcia postępowania organ nie prowadzi postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty, to należy przyjąć, iż w postanowieniu wydanym w trybie art, 61a § 1 k.p.a. organ nie może formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania. Instytucja odmowy wszczęcia postępowania kończy się aktem formalnym, a nie merytorycznym.”

Zobacz również: Zwolnienie osoby prawnej z opłaty w sądzie administracyjnym

Wynika z powyższego, iż organ może odmówić wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych, opisanych szczegółowo w wyżej cytowanym przepisie. W postanowieniu tym nie może jednak formułować żadnych wniosków, czy też twierdzeń związanych z samym żądaniem strony. Skoro aby móc rozpoznać żądanie strony, organ musiałby w pierwszej kolejności wszcząć postępowania. A przecież wydając w/w postanowienie, stwierdza, iż nie ma podstaw do wszczęcia tego postępowania i rozpoznania merytorycznie żądania strony. Zatem organ nie może podjąć żadnych czynności mających związek z wnioskiem strony. Jeżeli organ poweźmie wątpliwości, czy winien wydać w/w postanowienie, to powinien wszcząć postępowanie i w jego toku szczegółowo ustalić, czy istnieją przesłanki do umorzenia postępowania. Czyli w/w postanowienie organ może wydać jedynie w przypadku, gdy z oczywistych przyczyn postępowanie nie powinno zostać wszczęte. Jeżeli brak jest tych oczywistych przyczyn i organ musi dopiero w toku postępowania ustalić te przyczyny, to nie może wydać takiego postanowienia na podstawie art. 61a kpa.

Autor: Przemysław Naworol - aplikant adwokacki

Polecamy serwis: Prawo administracyjne

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama