| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Spółka komunalna > Zasady wynagradzania prezesa spółki komunalnej

Zasady wynagradzania prezesa spółki komunalnej

Kwestia wynagradzania osób sprawujących funkcje członków zarządów spółek komunalnych należy do tematów wzbudzających wiele emocji. Dodatkowo sprawę komplikują regulacje prawne, których celem jest ograniczenie wysokości wynagrodzeń tych osób oraz różnicowanie sposobu ustalania takiego wynagrodzenia, m.in. w zależności od rodzaju spółki i liczby jej właścicieli.

Zakres zastosowania ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) nie obejmuje wszystkich spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Ustawa dotyczy wyłącznie prezesów zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez JST oraz spółek, w których udział JST przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% akcji.

Jeżeli zaś chodzi o rodzaj stosunku prawnego będącego podstawą sprawowania funkcji prezesa zarządu, ustawa kominowa znajduje zastosowanie do prezesów spółek komunalnych bez względu na podstawę ich zatrudnienia. Wynikające z niej ograniczenia obejmują osoby fizyczne zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

Ponadto ustawa kominowa dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz osób prawnych, z którymi zawarto umowę o zarządzanie spółką, a których przedstawiciele pełnią funkcję prezesa zarządu. Z tą ostatnią grupą związane jest szczególne rozwiązanie.

Otóż ustawa kominowa nie będzie miała w stosunku do nich zastosowania, jeżeli taki podmiot ustanowi zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczy się lub osobę wskazaną do pełnienia funkcji prezesa zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem.

Czytaj także: 

Zasady wynagradzania nauczycieli>>

Rada miasta ustala w drodze uchwały regulamin przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto.

Zasady wynagradzania kierowników samorządowych ZOZ-ów>>

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale dowolność w zakresie wynagradzania tych osób jest ograniczona poprzez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że zatrudniony przez samorząd kierownik nie może otrzymać więcej, niż wynika z ustawy.

Regulamin wynagradzania pracowników administracyjnych szkoły>>

Czy zasady wynagradzania pracowników administracyjnych szkoły (niebędących nauczycielami) mogą być określone w regulaminie wynagradzania nauczycieli? Nasza szkoła jest szkołą podstawową.

Wynagrodzenia w samorządach - ramy prawne i praktyka>>

Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nowa ustawa o pracownikach samorządowych zmieniła zasady ich wynagradzania. Pracodawcy zyskali w tym zakresie więcej swobody w porównaniu z regulacjami poprzedniej ustawy, co jednak nie oznacza, że system płacowy każdego urzędu stał się prostszy i przejrzystszy.

Czytaj także

Aktualizacja: 02.02.2011

Autor:

Źródło:

INFOR
Rachunkowość Budżetowa – prenumerata247.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »