REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko

Zbigniew Kornat

REKLAMA

REKLAMA

Decyzje w sprawie uwarunkowań środowiskowych w zależności od przedsięwzięcia wydaje wojewoda, starosta lub wójt. W przypadku gdy inwestorem ubiegającym się o wydanie decyzji jest gmina, wydaje ją wójt gminy (burmistrz albo prezydent miasta), na obszarze której ma być realizowane przedsięwzięcie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których przedmiotem jest budowa dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych lub instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa.

REKLAMA

REKLAMA

Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie jednej z decyzji, która musi być wydana przed decyzją o uwarunkowaniu (patrz obok). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wniosek o decyzje

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.

Właściwość organów

REKLAMA

Określone przedsięwzięcia wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Chodzi tu generalnie o planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w określonych wypadkach stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne. Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o uwarunkowaniach również dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych i realizowanych na obszarach morskich, a także zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny.

Z kolei starosta jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

Właściwym organem w przypadku decyzji, o której mowa, w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają decyzje o uwarunkowaniu w przypadków wszystkich innych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w przypadkach niewymienionych wcześniej.

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

 

Zasady postępowania

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność do złóż kopalin.

W tym samym postępowaniu trzeba ocenić również możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres monitoringu.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu jej z właściwymi organami, czyli np. z organem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim lub powiatowym inspektorem sanitarnym.

KIEDY MUSI BYĆ WYDANA DECYZJA

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje m.in. przed uzyskaniem:

• decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.),

• pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

• decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

• decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów na podstawie ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. nr 116, poz. 1206),

• decyzji o zmianie lasu na użytek rolny na podstawie ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 435),

• decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80, poz. 721 i nr 217, poz. 2124) - art. 46 Prawa ochrony środowiska.

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA WAŻNOŚĆ DECYZJI I KONIECZNY WNIOSEK

Jak wyjaśnia Ministerstwo Ochrony Środowiska, przepis art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi o terminie, w jakim, po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 ustawy i dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy - bez konieczności uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od 19 sierpnia 2007 r. termin ten wynosi cztery lata. W przypadku przedsięwzięć realizowanych etapowo termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, pod warunkiem że nie zmienią się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Określony w przepisach termin jako taki nie jest terminem ważności decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach, lecz terminem, w jakim należy złożyć wniosek o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 Prawa ochrony środowiska. Termin ten jest określony prawem i obowiązuje wobec wszystkich przedsięwzięć jednakowo. Oznacza to, że inwestorzy posiadający wydane już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które uprawomocniły się nie wcześniej niż dwa lata przed 19 sierpnia 2007 r., otrzymali kolejne dwa lata na złożenie wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 prawa ochrony środowiska.

Przez etapową realizację przedsięwzięcia z pewnością nie można rozumieć działań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniu wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego. Realizacją inwestycji jest jej budowa. Etapowa realizacja tego przedsięwzięć polega na budowie poszczególnych odcinków danego obiektu w określonych odstępach czasowych - pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska z 18 września 2007 r., DOOŚ-072-46/6785/07/ef.

Zbigniew Kornat

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA