REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko

Zbigniew Kornat

REKLAMA

REKLAMA

Decyzje w sprawie uwarunkowań środowiskowych w zależności od przedsięwzięcia wydaje wojewoda, starosta lub wójt. W przypadku gdy inwestorem ubiegającym się o wydanie decyzji jest gmina, wydaje ją wójt gminy (burmistrz albo prezydent miasta), na obszarze której ma być realizowane przedsięwzięcie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których przedmiotem jest budowa dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych lub instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa.

REKLAMA

REKLAMA

Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie jednej z decyzji, która musi być wydana przed decyzją o uwarunkowaniu (patrz obok). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin, o którym mowa, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wniosek o decyzje

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z przepisami odrębnymi jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.

Właściwość organów

REKLAMA

Określone przedsięwzięcia wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Chodzi tu generalnie o planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w określonych wypadkach stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, takich jak drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne. Wojewoda jest organem właściwym do wydania decyzji o uwarunkowaniach również dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych i realizowanych na obszarach morskich, a także zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny.

Z kolei starosta jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

Właściwym organem w przypadku decyzji, o której mowa, w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają decyzje o uwarunkowaniu w przypadków wszystkich innych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w przypadkach niewymienionych wcześniej.

W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.

 

Zasady postępowania

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność do złóż kopalin.

W tym samym postępowaniu trzeba ocenić również możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres monitoringu.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu jej z właściwymi organami, czyli np. z organem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim lub powiatowym inspektorem sanitarnym.

KIEDY MUSI BYĆ WYDANA DECYZJA

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje m.in. przed uzyskaniem:

• decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.),

• pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

• decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

• decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów na podstawie ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. nr 116, poz. 1206),

• decyzji o zmianie lasu na użytek rolny na podstawie ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 435),

• decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80, poz. 721 i nr 217, poz. 2124) - art. 46 Prawa ochrony środowiska.

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA WAŻNOŚĆ DECYZJI I KONIECZNY WNIOSEK

Jak wyjaśnia Ministerstwo Ochrony Środowiska, przepis art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi o terminie, w jakim, po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 ustawy i dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy - bez konieczności uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od 19 sierpnia 2007 r. termin ten wynosi cztery lata. W przypadku przedsięwzięć realizowanych etapowo termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, pod warunkiem że nie zmienią się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Określony w przepisach termin jako taki nie jest terminem ważności decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach, lecz terminem, w jakim należy złożyć wniosek o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 Prawa ochrony środowiska. Termin ten jest określony prawem i obowiązuje wobec wszystkich przedsięwzięć jednakowo. Oznacza to, że inwestorzy posiadający wydane już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, które uprawomocniły się nie wcześniej niż dwa lata przed 19 sierpnia 2007 r., otrzymali kolejne dwa lata na złożenie wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 46 ust. 4 prawa ochrony środowiska.

Przez etapową realizację przedsięwzięcia z pewnością nie można rozumieć działań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniu wniosków o lokalizację inwestycji celu publicznego. Realizacją inwestycji jest jej budowa. Etapowa realizacja tego przedsięwzięć polega na budowie poszczególnych odcinków danego obiektu w określonych odstępach czasowych - pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska z 18 września 2007 r., DOOŚ-072-46/6785/07/ef.

Zbigniew Kornat

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MEN: Rozporządzenie zostało podpisane - nauczyciele mają już zagwarantowane podwyżki wynagrodzeń

  Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie zwiększające wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli początkujących wyniesie 33%, natomiast wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrośnie o 30%.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  Badania naukowe: Nadmiar białka w diecie szkodzi tętnicom. To wyższe ryzyko miażdżycy

  Spożywanie zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko miażdżycy. Winę za to ponosi aminokwas leucyna – informuje pismo “Nature Metabolism”. Odkryty przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine mechanizm molekularny sprawia, że nadmierna ilość białka w diecie może zwiększać ryzyko miażdżycy.

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu"

  Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

  REKLAMA

  Dofinansowaniem inwestycji w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw [wnioski do 23 lutego]

  Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do 23 lutego 2024 roku.

  Lek na porost zębów jeszcze w tej dekadzie? Dr Takahashi w połowie 2024 roku rozpocznie badania kliniczne. Jak daleko do rewolucji w stomatologii?

  W ostatnich tygodniach w mediach toczyła się dyskusja o tym, że japoński naukowiec zapowiedział, iż jeszcze w tej dekadzie powstanie lek na porost zębów. Ta wiadomość zelektryzowała środowisko medyczne, a także pacjentów implantologicznych i protetycznych. Ale zdaniem dr n. med. Piotra Przybylskiego należy trochę ostudzić emocje w tym zakresie. Lek na porost zębów, jak każdy lek, musiałby przejść wiele badań klinicznych, aby potwierdzono jego skuteczność i bezpieczeństwo, a następnie dopuszczono do obrotu. Jak wskazuje ekspert, sam ewentualny proces odrastania zębów musi być też dokładnie monitorowany, aby nie wywołał poważnych problemów z układem zgryzowym i funkcją żucia. Nawet jeśli lek rozpocznie nową erę w stomatologii, to upłynie jeszcze wiele lat, zanim w ogóle trafi do Polski. Sami lekarze będą musieli też przejść liczne szkolenia, aby móc go podawać pacjentom. I to też nie będzie łatwy proces do zrealizowania.

  REKLAMA