reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Reprezentacja zakładu budżetowego w zakresie zawierania umów

Reprezentacja zakładu budżetowego w zakresie zawierania umów

Czy zapis brzmiący: „kierownik gminnego zakładu budżetowego działa jednoosobowo i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta” oznacza, że jest on upoważniony do samodzielnego podpisywania umów, np. z odbiorcami wody, dostawcami różnego rodzaju, np. elektrownią, umów cywilnoprawnych zawieranych ze zleceniobiorcami, czy też potrzebna jest na tych dokumentach kontrasygnata głównego księgowego? Czy pieczątka głównego księgowego zakładu budżetowego, podobnie jak kierownika zakładu, powinna zawierać zapis „z upoważnienia wójta”, mimo że de facto jego pracodawcą jest kierownik?

Główny księgowy zakładu budżetowego nie musi kontrasygnować umów zawieranych przez kierownika gminnego zakładu budżetowego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnych działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta – odpowiednio: burmistrza, prezydenta miasta (art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Z przepisu tej ustawy wynika zatem, że kompetencja kierownika/dyrektora zakładu budżetowego do działania w imieniu zakładu budżetowego znajduje podstawę w pełnomocnictwie udzielanym przez organ wykonawczy gminy. O zakresie czynności, do których upoważniony jest dyrektor zakładu budżetowego, przesądza zatem pisemne pełnomocnictwo. Artykuł 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi wyraźnie, że kierownik/dyrektor zakładu budżetowego działa jednoosobowo w imieniu zakładu.

Wątpliwości co do konieczności uzyskania kontrasygnaty głównego księgowego zakładu budżetowego mogą się rodzić w kontekście porównania brzmienia art. 47 z art. 46 ust. 3 ww. ustawy. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej (art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie dla oświadczeń woli w imieniu gminy, do składania których właściwy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Kierownik/dyrektor zakładu budżetowego zarządza natomiast majątkiem wyodrębnionym z mienia gminy i przekazanym zakładowi budżetowemu i tylko w tym zakresie posiada pełnomocnictwo. Wymóg kontrasygnaty skarbnika gminy dla czynności dokonywanej przez wójta nie może być stosowany na zasadzie analogii do czynności dokonywanych przez dyrektora zakładu budżetowego w odniesieniu do mienia tego zakładu, co ewentualnie mogłoby uzasadniać konieczność uzyskiwania przez dyrektora kontrasygnaty głównego księgowego zakładu.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym mają charakter przepisów prawa publicznego i dlatego normy prawne z nich wynikające należy interpretować ściśle, co wyłącza możliwość stosowania analogii prawnej, typowej np. dla prawa cywilnego. Stanowisko takie należy przyjąć nawet przy uwzględnieniu faktu, że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości prawnej i w stosunkach cywilnoprawnych nie występuje we własnym imieniu, lecz „korzysta” z podmiotowości gminy. Artykuł 47 ustawy o samorządzie gminnym powinien być traktowany jako lex specialis w stosunku do art. 46 tej ustawy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, specjalista do spraw kadr i płac, redaktor naczelna internetowego czasopisma Prawo Mamy, autorka artykułów prawniczych na temat działalności nierejestrowanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama