reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Nowa organizacja funduszu sołeckiego

Nowa organizacja funduszu sołeckiego

Nową organizację funduszu sołeckiego zakłada ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 r. Zmiany zakładają m.in. większe wsparcie z budżetu poprzez zwiększenie zwrotu wydatków na projekt, o którym mieszkańcy decydowali wspólnie. Nowa ustawa zastąpiła swoją poprzedniczkę z 2009 roku.

Funduszem sołeckim nazywane są środki wyodrębnione z budżetu gminy, które przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłaszanych we wniosku przez sołectwo, jeśli są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone także na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego następuje w formie uchwały rady gminy poprzez wyrażenie lub niewyrażenie zgody na to wyodrębnienie. Aby uchwała była ważna musi zostać podjęta do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. Zgodnie jednak z nową regulacją, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma natomiast zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Polecamy serwis: Organizacja

W nowym reżimie prawnym przewidziana została możliwość wspólnej realizacji przedsięwzięć przez kilka sołectw. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek w jednakowej procedurze zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a następnie jest on składany do wójta do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Postępowanie w razie odrzucenia przez wójta wniosku również znalazło swoją regulację ustawową, która przewiduje także możliwość ponownego uchwalenia wniosku przez zebranie wiejskie. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Odrzuca go natomiast, gdy nie spełnia on warunków formalnych lub został przekazany przez sołtysa po terminie.

Nawet jeśli odnosi się wrażenie, że wiele regulacji zostało powielonych z poprzednio obowiązującej ustawy, a niektóre zostały jedynie uszczegółowione, to mała rewolucja przewidziana została w kwestii wysokości zwrotów części wydatków wykonanych w ramach funduszu., jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Tu bowiem ustawodawca zwiększył przewidziany procentowy zwrot wydatków o 10 każdorazowo w zależności od kwoty bazowej gminy i jej stosunku do średniej kwoty bazowej w kraju. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zatem obecnie zwrotowi w następującej wysokości:
• 40% wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa (Kb) jest mniejsza od średniej kwoty bazowej (Kbk) w skali kraju;
• 30% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju;
• 20% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

Przedmiotowa ustawa prowadzi również do zharmonizowania istniejącej regulacji prawnej z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, ze zm.). Ponadto wskazany został także maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy na kolejne lata. W 2014 r. jest to próg 68 000 tys. zł, na 2015 r. przewidziano natomiast próg o 30 000 tys. zł wyższy.

Zobacz również: Sołectwo wśród zainteresowań miast

Zamów Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych - najnowsze zmiany

Książka zawiera:

  • wskazówki sporządzania sprawozdań
  • praktyczne przykłady
  • ujednolicona wersja rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama