reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Porady ekspertów INFORLEX.pl > Jaka jest podstawa przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury

Jaka jest podstawa przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury

Proszę o udzielenie odpowiedzi na jakiej podstawie Wójt Gminy może przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi samorządowej instytucji kultury? Czy nagroda ta może być przyznana na podstawie regulaminu wynagradzania obowiązującego w instytucji kultury, czy tylko i wyłącznie na podstawie § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139)? Jednakże w ww. rozporządzeniu wysokość nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy (200 %) jest mniej korzystna od nagrody jubileuszowej w ustawie o organizowaniu działalności kulturalnej, która po 40 latach pracy wynosi 300 %. Spotkałam się z regulacjami dotyczącymi przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom zarządzającymi samorządowymi instytucjami kultury określonymi zarządzeniem Wójta.

Wójt gminy może przyznać dyrektorowi samorządowej instytucji kultury nagrodę jubileuszową zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w instytucji ultury, jeżeli w odrębnym zarządzeniem nie określił zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń dla osób zarządzających samorządowymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Dyrektor samorządowej instytucji kultury może mieć wynagrodzenie ustalone przez wójta gminy działającego w imieniu organu założycielskiego w granicach określonych w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej). Oprócz miesięcznych wynagrodzeń menedżerowie publicznych podmiotów mogą dostawać z tytułu zatrudnienia świadczenia dodatkowe o charakterze bytowym, socjalnym, komunikacyjnym oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych - inne bądź wyższe od ustalonych w regulaminach wynagradzania, układach zbiorowych pracy albo w odrębnych przepisach.

Redakcja poleca: Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać (książka)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów do świadczeń dodatkowych zalicza:

- odprawy emerytalne i rentowe,
- zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym służbowego,
- świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
- świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego w wysokości do 25 proc. większej niż wskazana w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym albo w odrębnych przepisach.
- nagrody jubileuszowe

Jedna osoba uprawniona może otrzymać świadczenia dodatkowe o łącznej wartości w roku nie większej niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia miesięcznego wynagrodzenia. Tylko w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w danej jednostce nie przewidują prawa do nagrody jubileuszowej lub innych świadczeń, organ założycielski może je przyznać w wysokości określonej w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (DzU nr 14, poz. 139).

Zgodnie z przepisami ustawy za wieloletnią pracę pracownicy instytucji kultury otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości:

  • 1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
  • 2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
  • 3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
  • 4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
  • 5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenie miesięczne będące podstawą nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna:

Art. 1, 2, 5 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U z 2015 r. poz. 2099 ze zm.)

§ 2 rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 139)

Joanna Skrobisz, prawnik, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Polecamy serwis: Pracownicy

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama